Školní rok 1964/65
Ke dni 30. srpna 1964 byla otevřena základní škola Blansko, Dvorská 26. Prvním ředitelem se stal Karel Kotlán, který ve funkci působil do roku 1970.

Pozvánka na slavnostní otevření školyPrvní zápis v kronice školyTřídy


1.A Božena Valentová


2.A Hana Stejskalová


2.B Anna Havelková


3.A Zdeněk Musil (Marie Coufalová na mateřské dovolené)


3.B Jaromíra Hradilová


4.A Milada Matušková


4.B Květoslava Kubínová


5.A Marie Fuisová


5.B Růžena Matušková


6.A Zdeňka Fojtíková


6.B Jaroslava Hušková


6.C Věra Špičáková


7.A Zdeňka Mužíková (zastupuje třídní učitelku)


7.B Jana Křivánková


8.A Michal Král (zastupuje třídní učitelku)


8.B Eva Králová


8.C Marta Tesařová


9.A Vladimír Večeřa


9.B Jaromír Nezval  Zpět