Školní rok 2004/05
Výměna nábytku ve školní jídelně - vše musí být hotovo k 1.9.2004

 
 

24.9.2004 Oslavy 40. výročí založení školy

 
 
 
 

Ekologický program pro II. stupeň: Tonda - obal na cestách

 


Ukázky vánoční výzdoby školní družiny - vlastní výrobek

 

Mikulášská recitační soutěž na I. stupni

 

Den otevřených dveří - leden 2005

 


31.1.2005 - u příležitosti předání vysvědčení - malé překvapení pro žáky - se žáci naší školy setkali s vojáky z napoleonských válek a mohli proniknout do tajů bitvy u Slavkova

 
 

22.3.2005 Vystoupení hudební skupiny Dobří bobři pro žáky I. a II. stupně

 
 

29.3.2005 Školní divadelní kroužek představil hru na motivy pohádky K.J. Erbena Pták Ohnivák

 
 

  Zpět