Školní družina
provoz Po - Pá 6:00-8:00  11:30 - 16:30

Školní družina má 5 oddělení.

vedoucí vychovatelka: Iva Magdová, telefon 544 210 037

vychovatelky:
Martina Brabcová, telefon 543 216 480
Radka Fleková, telefon 543 216 840
Tereza Králová, DiS., telefon 543 216 651
vychovatel:
Mgr. Antonín Dvořáček, telefon 544 210 074

Žádost o uvolnění ze školní družiny PDF PDF PDF

Stanovení úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině

Podle § 123, odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) stanovuji ke dni 1. 9. 2018 výši úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině na částku 160,- Kč měsíčně.

V Blansku dne 31. 5. 2018

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA, ředitel školy

"CO SE U NÁS DĚJE 2018/2019"

21.02.2019  1. oddělení Únor bílý - pole sílí
Zobrazit obrázek
V únoru jsme strávili s dětmi co nejvíce času venku. Zimní počasí nám přálo, proto jsme mohli dovádět ve sněhu. Bobovali jsme, stavěli sněhuláky a pevnosti.
V tělocvičně jsme pořádali mezidružinový turnaj (1. a 2. oddělení) ve vybíjené a floorbalu.
Nenudili jsme se ani ve školní družině. Vyráběli jsme, četli z knížek, kreslili, tančili, cvičili a hráli pohybové hry.

Vychovatelka Martina Brabcová
  Více ...

31.01.2019  Školní družina – 5. oddělení – Vítáme první lednový sníh
Zobrazit obrázek
I za proměnlivého lednového počasí se konečně děti dočkaly prvního sněhu. Proto jsme na nic nečekali a vyrazili jsme s dětmi přivítat sněhovou nadílku. Děti se hned daly do práce se stavbou sněhuláků i oblíbené stavby „IGLOO". Nedílnou součástí zimního období je i společné bruslení, kde se děti účastní mnoha aktivit. Např. hrajeme hokej, projíždíme slalomem a ti zdatnější zkouší i jízdu po jedné noze. Všem dětem se to moc líbí a věříme, že nám sníh vydrží co nejdéle.

Za oddělení č. 5 Antonín Dvořáček
  Více ...

21.12.2018  ŠKOLNÍ DRUŽINA 1. a 2. oddělení - VÁNOČNÍ NADÍLKA
Zobrazit obrázek
K dalším tradičním aktivitám dětí patří vycházka do lesa, spojená s nadílkou pro zvířátka.
Po návratu do družiny čekalo děti velké překvapení. Pod vánočním stromečkem bylo plno dárků. Asi naše děti moc nezlobily. Děkujeme Ježíškovi a hlavně paní Truhlářové, kterým se podařilo rozzářit oči našich "andílků" a prožít nádherné předvánoční odpoledne.

Krásné svátky všem přejí vychovatelky Iva Magdová a Martina Brabcová.
  Více ...

18.12.2018  SPOLEČNÉ BRUSLENÍ DĚTÍ A RODIČŮ
Zobrazit obrázek
Společné setkání dětí a rodičů na ledové ploše patří k tradičním a oblíbeným aktivitám školní družiny. Společně strávené odpoledne plné sportu, smíchu a v některých případech i hrdinských výkonů ( :-D rodičů ), bylo krásným ukončením roku 2018. Děkujeme všem rodičům, kteří přišli podpořit své děti.

PŘEJEME VŠEM KRÁSNÉ A POHODOVÉ VÁNOCE.vychovatelé: Iva, Martina, Radka, Tereza, Tonda
  Více ...

17.12.2018  Vánoční čas v družinách
Zobrazit obrázek
Vánoční čas je nejkrásnějším obdobím roku, kdy děti očekávají příchod Ježíška. Už od začátku prosince jsme si v družině užívali vánoční náladu pouštěním koled. Dětem jsme se snažili přiblížit vánoční zvyky a tradice – společně jsme zkrášlovali družiny, vytvářeli adventní věnce, zdobili vánoční stromeček a vyráběli dekorace (vločky, řetězy, čertí a mikulášské masky atd.).
  Více ...

11.12.2018  3. oddělení – Listopadové ozvěny
Zobrazit obrázek
Díky nevídaně příznivému listopadovému počasí si děti ze 3. oddělení ŠD užívaly družinové aktivity především v přírodě - vždyť kdo by odolal nádherně barevnému podzimnímu listí. Zvládli jsme také naposledy v tomto pololetí navštívit dopravní hřiště a uspořádat Drakiádu. Každé úterý jsme zdokonalovali svoje bruslařské dovednosti na zimním stadionu. A když nám počasí výjimečně nepřálo, pustili jsme se do zimní výzdoby ŠD a výroby vánočních přání. S posledním listopadovým dnem jsme navštívili místní knihovnu s programem o adventních tradicích a naladili se tak na nadcházející sváteční období.

Radka Fleková - vychovatelka
  Více ...

26.10.2018  ŠKOLNÍ DRUŽINA - 2. oddělení - Škola plná pohody - družina plná sportu
Zobrazit obrázek
Pohyb nás provází u většiny činností ve školní družině. Bruslíme, učíme se dopravním předpisům při jízdě na kole, hrajeme florbal, vybíjenou, stolní tenis......Učíme se aktivně trávit volný čas. A hlavně nás to baví.

vychovatelka Iva Magdová
  Více ...

27.09.2018  ŠKOLNÍ DRUŽINA - 1. oddělení
Zobrazit obrázek
V září bylo krásné a teplé počasí, proto jsme s dětmi trávili co nejvíce času na čerstvém vzduchu. Chodili jsme na dětská hřiště, kde jsme hráli vybíjenou, fotbal, florbal, skákali přes švihadlo, běhali a zdolávali průlezky. U lesa jsme sbírali „přírodniny“, které se nám budou hodit pro výtvarné a pracovní tvoření. Dále jsme se zúčastnili fotbalového náboru, kde si děti zasoutěžily a mohly se rozhodnout, zda chtějí tento sport provozovat.

Doufáme, že nám krásné počasí vydrží co nejdéle.

Martina Brabcová
  Více ..."CO SE U NÁS DĚJE 2017/2018"

25.06.2018  ŠKOLNÍ DRUŽINA - 4. oddělení - Sportem ke zdraví aneb venku co jen to jde
Zobrazit obrázek
Vzhledem k letošnímu nebývale teplému jaru si celá družina užívá nejen školního hřiště. Pravidelně navštěvujeme také blízká hřiště v okolí školy. Velké oblibě se těší pravidelné návštěvy dopravního hřiště, kde upevňujeme znalosti dopravních předpisů a bezpečné jízdy na kole. Pohybem na čerstvém vzduchu se připravujeme na kvapem se blížící letní prázdniny. Více ve fotogalerii.

Radka Fleková - vychovatelka
  Více ...

25.05.2018  ŠKOLNÍ DRUŽINA - 1. a 2. oddělení - KOLOBĚŽKOVÉ ZÁVODY
Zobrazit obrázek
Obratnost, rychlost a sportovní nasazení při koloběžkových závodech je již tradičně oblíbená aktivita dětí na dopravním hřišti.
Všem sportovcům se dařilo, všichni byli odměněni.Vyhrála dobrá nálada, kamarádství a sportování.

vychovatelky Iva Magdová, Martina Brabcová
  Více ...

24.05.2018  ŠKOLNÍ DRUŽINA - 5. oddělení
Zobrazit obrázek
V areálu zámeckého parku 18. května probíhal Bambifest, kde bylo hodně zajímavých stánků a různých aktivit. Nás nejvíc přitahovala lukostřelba a práce hasičů s hadicemi u rybníčku.
Při této příležitosti jsme se šli podívat do muzea na výstavu s názvem Pravěk . Procházeli jsme "jeskyní" i obydlím pravěkých obyvatel.
Byli jsme překvapeni, kolik věcí z této doby bylo objeveno v našem regionu.

vychovatelka Milada Sedláková
  Více ...

30.03.2018  ŠKOLNÍ DRUŽINA - 4. oddělení
Zobrazit obrázek
Naše oddělení společně s částí 3. oddělení navštívilo několik akcí zaměřených na velikonoční zvyky a tradice: ve čtvrtek 22. března místní knihovnu, kde se děti dozvěděly něco o historii Velikonoc. V úterý 27.3. v Galerii na Velikonočních dílnách si vyrobily půvabné přírodní dekorace, a ve středu 28.3. v Muzeu shlédly ukázky tradičních řemesel – např. zdobení kraslic voskovou batikou, vyškrabáváním, madeiru nebo také ukázku vizovického pečiva a zdobení perníčků. Děti nejvíce zaujala ukázka výroby skleněných figurek nad sklářským kahanem. Milým překvapením byla možnost zazpívat si s cimbálovou muzikou. Více se ve fotogalerii.

Radka Fleková, vychovatelka
  Více ...

19.03.2018  ŠKOLNÍ DRUŽINA - 1. oddělení - STARÁ ŘEMESLA SE ÚSPĚŠNĚ VRACEJÍ
Zobrazit obrázek
Je až s podivem, jak v dnešní přetechnizované době děti s nadšením tvoří. Díky spolupráci s Domovem pro seniory v Černé Hoře jsme si pořídili tkalcovský stav. Babičky při ergoterapii háčkují a připravují nám klubíčka pro tkaní. Ostatní je už na šikovnosti a kreativitě dětí.
Že se dětem práce daří se můžete přesvědčit ve fotogalerii.

vychovatelka Iva Magdová
  Více ...

26.02.2018  ŠKOLNÍ DRUŽINA - 1. oddělení - ZANIKLÁ ŘEMESLA NAŠEHO REGIONU
Zobrazit obrázek
Jak, kde a z čeho se vyráběly knoflíky ? To vše se děti dozvěděly na výstavě Muzea Blanenska. K vidění byly perleťové knoflíky všech možných velikostí a tvarů i pracovní nástroje z Krásenska a Senetářova. Svoji fantazii a zručnost jsme uplatnili ve výtvarné dílně při "dobarvení" vlastního knoflíku.

Iva Magdová
  Více ...

19.12.2017  ŠKOLNÍ DRUŽINA
Zobrazit obrázek
V úterý 19. prosince jsme si užili již tradičního společného bruslení. Děti ukázaly rodičům jak jim to jde a naopak.

Přejeme všem krásné a pohodové Vánoce.

vychovatelky Alena Klimešová, Iva Magdová
  Více ...

03.12.2017  ŠKOLNÍ DRUŽINA - 3. oddělení
Zobrazit obrázek
Naše oddělení má již od září za sebou několik společných akcí. Prvňáčci se již aklimatizovali i díky pomoci druháků. Mezi vydařené akce určitě patří Drakiáda, kterou jsme pořádali společně se 4.oddělením ŠD. I když nám počasí moc nepřálo, nakonec většina draků úspěšně vzlétla k nebi.
Také jsme dvakrát navštívili městskou knihovnu a výstavu Merkuru.
Podívejte se na fotodokumentaci.

Mgr. Jana Bačíková
  Více ...

02.12.2017  ŠKOLNÍ DRUŽINA - 1. a 2. oddělení - PROSINEC
Zobrazit obrázek
Při sobotní mrazivé, ale slunečné vycházce jsme navštívili peklo i nebe. V jeskyni Výpustek jsme se potkali s popleteným andělem, který nás přivedl s pomocí čertíků až k samotnému Mikuláši. Ten si s dětmi zazpíval a nakonec rozdával dárečky.

vychovatelky A. Klimešová, I. Magdová
  Více ...

31.10.2017  ŠKOLNÍ DRUŽINA - 1. a 2 . oddělení - ŘÍJEN
Zobrazit obrázek
Skupinka odvážných dětí se v neděli ocitla "V zajetí zlých duchů". Pod tímto názvem se skrýval edukační program Moravské galerie v Brně - Jurkovičově vile. Renovovaná vila s romantickým okolím i zajímavým interiérem děti nejen pobavila, ale i obohatila novými poznatky. Procházkou Brnem a zaslouženou odměnou završily děti příjemně prožitý den.

Alena Klimešová, Iva Magdová
  Více ...

30.09.2017  ŠKOLNÍ DRUŽINA - 1. a 2. oddělení - ZÁŘÍ
Zobrazit obrázek
Prosluněný podzim v celé své barevnosti a kráse se nám představil na sobotní vycházce 1. a 2. oddělení školní družiny.

vychovatelky Alena Klimešová a Iva Magdová
  Více ...

"CO SE U NÁS DĚJE 2016/2017"

29.06.2017  ŠKOLNÍ DRUŽINA - 1. oddělení - ČERVEN
Zobrazit obrázek
Poslední červnový měsíc byl plný soutěží, relaxace, hodnocení celoročních aktivit. Tropické dny děti trávily v klidnějším rytmu a osvěžovaly se vodními balonky. Školní rok je úspěšně za námi a nezbývá než popřát dětem i rodičům pohodové prázdniny.

Iva Magdová
  Více ...

08.06.2017  ŠKOLNÍ DRUŽINA - 2. oddělení - KVĚTEN
Zobrazit obrázek
V měsíci květnu jsme si užívali krásného počasí,tvořili závěsnou květinovou dekoraci,zasoutěžili na Bambifestu, podívali se na závody lodních modelů, zazávodili na koloběžkách,vyzkoušeli si vést oddělení a v závěru si vyšli na sladkou a osvěžující odměnu.

Alena Klimešová
  Více ...

01.05.2017  ŠKOLNÍ DRUŽINA 3. oddělení - DUBEN
Zobrazit obrázek
Naše oddělení se 12. dubna účastnilo Velikonoční výstavy na blanenském zámku. K vidění byly tradiční řemesla, která patří nejen k jaru, ale i k Velikonocům. Děti dostaly možnost si některá řemesla vyzkoušet a výsledek si mohly odnést s sebou domů.
  Více ...

17.04.2017  ŠKOLNÍ DRUŽINA - BŘEZEN
Zobrazit obrázek
Měsíc březen nám i díky jarním prázdninám utekl jako voda. "Zimní sezonu" jsme zakončili posledním bruslením a díky krásnému počasí jsme se mohli hned přesunout na hřiště v okolí školy. Po dlouhé zimě jsme si zde užili spoustu legrace, na kterou jsme se tak dlouho těšili. V družině jsme začali měnit výzdobu na jarní - na konečné podobě se podílely samy děti.
Také jsme zahájili přípravu na blížící se Velikonoce - družinu zaplavily výrobky a přáníčka, společně jsme zaseli jarní osení.
Už se těšíme na vše, co nás v tomto školním roce ještě čeká.
  Více ...

04.03.2017  ŠD - 5. oddělení
Zobrazit obrázek
Letošní zima na nás sněhem nešetřila, tak jsme se snažili i my, jej řádně využít. Užívali jsme si bobování na přehradě a spoustu zábavy při stavbě sněhulácké vesničky. Ti z nás, pro které byla sněhová nadílka venku nedostačující, se podíleli na krásné zimní výzdobě družiny.
Na konci měsíce února přišel dlouho očekávaný den čar a kouzel, při kterém se děti navzájem bavily svým kouzelnickým uměním a zručností a předváděly nejrůznější triky. Za statečnost byly odměněny dárečkem, ale především dobrým pocitem z příjemně stráveného dne.

Mgr. Radka Staňková
  Více ...

28.01.2017  ŠKOLNÍ DRUŽINA 1. a 2. oddělení - BRNO ŠPILBERK
Zobrazit obrázek
Sobotní mrazivé ráno neodradilo děti vydat se vláčkem do Brna. Z vyhřátého vlaku jsme vyrazili na hrad Špilberk za "Tajemnými příběhy Pavla Čecha ". A tak se děti ocitly v tajemných uličkách, kde na ně čekaly zajímavé logické úkoly. Součástí řešení bylo hledání záhad v jeho pozoruhodných a vtipných obrazech.

vychovatelky Alena Klimešová a Iva Magdová
  Více ...

22.12.2016  ŠKOLNÍ DRUŽINA - SPOLEČNÉ BRUSLENÍ
Zobrazit obrázek
Poslední společnou aktivitou v tomto kalendářním roce bylo bruslení s rodiči. Chválíme všechny, kteří se přišli podívat, nebo zabruslit. Přejeme všem pohodu, klid, zdraví a štěstí v novém roce.
  Více ...

19.12.2016  ŠKOLNÍ DRUŽINA 1. a 2. oddělení - NADÍLKA ZVÍŘÁTKŮM
Zobrazit obrázek
Další již tradiční aktivitou dětí je vycházka do lesa spojená se zdobením stromečku a nadílkou pro zvířátka.
Na zpáteční cestě jsme plně využili čerstvě napadeného sněhu, na kterém se děti vyřádily.

vychovatelky Alena Klimešová, Iva Magdová
  Více ...

09.12.2016  ŠKOLNÍ DRUŽINA - VYPOUŠTĚNÍ BALÓNKŮ S PŘÁNÍM JEŽÍŠKOVI
Zobrazit obrázek
V pátek v 15.15 hodin odstartoval z rádia Impuls známý český herec Václav Vydra celostátní akci, která je součástí projektu Český Ježíšek. A tak se i naše děti připojily k pokusu o český rekord. Děkujeme tatínkům Ríši Kleina za ozvučení a Elenky Weinhöferové za fotodokumentaci. Všem dětem i rodičům přejeme klidné a pohodové Vánoce.

vedoucí vychovatelka Alena Klimešová
  Více ...

08.12.2016  ŠKOLNÍ DRUŽINA - ADVENT (Střední škola gastronomická)
Zobrazit obrázek
Na pozvání paní ředitelky Truhlářové navštívily děti z 1. a 2. oddělení v rámci dne otevřených dveří adventní výstavu. Tato akce se konala v rámci Evropského týdne odborných dovedností. Děti si prohlédly svátečně vyzdobené tabule, postavily si betlémy,ozdobily perníčky,zopakovaly si u projekce zvyky a tradice. Na závěr si vyzkoušely přípravu sváteční tabule.

vychovatelky Alena Klimešová, Iva Magdová
  Více ...

03.12.2016  ŠKOLNÍ DRUŽINA - VÝPUSTEK, "Aneb tam kde jsou čerti doma"
Zobrazit obrázek
Sobotní vycházka skupinky dětí z 1. a 2. oddělení školní družiny vedla k netradiční prohlídce jeskyně Výpustek. U vchodu nás přivítal mládenec, kterého bohatý sedlák poslal "ke všem čertům". Ty jsme vyrušili při pekelně pálivé hostině, u které se stihli poprat a pohádat, jak bývá u čertů zvykem. Mládence si chtěli nechat v pekle, ale jejich váha ukázala, že patří do nebe. Tam už čekali andělé a samozřejmě Mikuláš, který pochválil a odměnil všechny naše hodné děti.

Alena Klimešová, Iva Magdová
  Více ...

30.11.2016  ŠD - 3. oddělení LISTOPAD
Zobrazit obrázek
Tento rok poprvé naše družina navštívila městskou knihovnu v Blansku. Paní knihovnice pro nás tentokrát připravila povídání o pohádkových knížkách. Společně jsme si přečetli knihu " Zajíček si moc rád čte." Pak následovala prohlídka samotné knihovny, kde si děti mohly prohlídnout a půjčit knížky, které se jim líbily. Odpoledne se dětem moc líbilo a těšíme se, co zajímavého si pro nás paní knihovnice vymyslí příště.
Podívejte se na průřez fotografií naší družiny od září.

Mgr. Jana Bačíková
  Více ...

31.10.2016  ŠD - 4. oddělení ŘÍJEN
Zobrazit obrázek
V říjnu nás překvapilo chladné podzimní počasí, což nám ale nevzalo chuť trávit co možná nejvíce času na čerstvém vzduchu - k různým hrám jsme využili školní hřiště i zámecký park. Také jsme se vrhli do sběru podzimního listí a kaštanů. Naši družinku jsme si vyzdobili různými podzimními výtvory, kterým vévodí pestrobarevné podzimní paní. Naše tvoření jsme nemohli zakončit jinak než Halloweenskou výzdobou. Fotodokumentace se ujaly i samy děti.
  Více ...

29.09.2016  ŠD - 4. a 5. oddělení ZÁŘÍ
Zobrazit obrázek
V sobotu 17. září se některé děti ze 4. a 5. oddělení školní družiny vypravily na Krasíkovu naučnou stezku do Rudice. 5-ti kilometrová cesta nás vedla příjemným lesním prostředím, kde jsme se seznámili s místní krajinou a kde děti plnily dané úkoly. Na konci cesty – v místním mlýně – jsme získali za splněné úkoly krasíkův poklad. Občerstvili jsme se a seznámili se s historií okolí a mlýna, s prostředím, ve kterém se dříve žilo, a také s vývojem speleologie. Na závěr jsme si vyslechli pověst o vodníkovi z Panských Bud a dostali grošík z jeho zázračného mešce.

Mgr. Radka Staňková, Jana Přibilíková
  Více ...

"CO SE U NÁS DĚJE 2015/2016"

20.06.2016  ECO farma na Starém Blansku
Zobrazit obrázek
V měsíci červnu jsme se vypravili na ECO farmu na Starém Blansku. Tam děti v příjemném a klidném prostředí mohly pozorovat králíky, pasoucí se ovce, několik druhů domácí drůbeže, pilné včelky a posedět u bublajícího potůčku. Také jsme se dozvěděli, jakou nezastupitelnou funkci zvířata v dřívějších dobách při práci na statku, na poli měla a jak se o ně starat.
Předprázdninový čas jsme si zpestřili také návštěvou cukrárny.

Mgr. Radka Staňková
5. oddělení ŠD
  Více ...

02.06.2016  ŠD - 3. a 4. oddělení - PLANETÁRIUM BRNO
Zobrazit obrázek
V sobotu 28. května jsme se se skupinou dětí ze 3. a 4. oddělení vydali na výlet do Brna. Naším cílem bylo Planetárium na Kraví hoře, kde jsme navštívili pořad "Ptačí ostrov". Před samotným filmovým dobrodružstvím se děti seznámily se souhvězdími na obloze, s planetami, které můžou vidět a také s Měsícem a jeho fázemi. Po skončení pořadu jsme si díky krásnému počasí užili také vědeckou stezku - podívali jsme se do krasohledů a dalekohledů, vyzkoušeli zvukovod nebo se také pokoušeli zvedat 8 kg váhy na různých planetách či na Slunci. Celý výlet jsme zakončili osvěžujícím mlsáním.

Jana Přibilíková, Jana Bačíková, Petra Přibilíková
  Více ...

02.05.2016  ŠD - 3. oddělení DUBEN
Zobrazit obrázek
Ve středu, 20. dubna, jsme se vydali do blanenského zámku na výstavu a program s názvem "Pohádky z Radosti".
V první části jsme se seznámili se samotnou výstavou loutek a jednotlivými pohádkami, které uvedlo divadlo Radost. Děti poznávaly o jaké pohádky se jedná a zjistili, jak se vodí loutky. Na vlastní oči mohly vidět, že to mnohdy není úplně jednoduché.
V druhé části programu čekalo na děti překvapení v podobě velkého kufru. V něm objevily malé loutkové divadlo včetně loutek. Každý si potom mohl vyzkoušet toto zjednodušené divadélko. Všichni si užili mnoho legrace při ztvárnění veršovaných pohádek.
Na závěr si ještě každý vyrobil papírovou loutku, kterou si odnesl domů.
Moc děkujeme za krásné a veselé odpoledne.

Jana Přibilíková
  Více ...

18.04.2016  ŠD - 1. a 2. oddělení - ČESKÝ ROZHLAS BRNO
Zobrazit obrázek
V pondělí dopoledne navštívila skupinka dětí 3.A Český rozhlas Brno. Po milém uvítání se nás ujal vedoucí podpory programu pan Kozlovský. Provedl nás budovou, seznámil s historií, současností, každodenní prací redaktorů a ostatních ... zvukařů, střihačů apod.
Zlatým hřebem byl přímý vstup do vysílání s hercem Zdeňkem Junákem. Naše jinak velmi upovídané děti byly zaskočené a svůj temperament v přímém vstupu nepředvedly (zvukový záznam k dispozici zde).
I tak to bylo velmi zábavné a poučné dopoledne, zakončené krátkou procházkou středem města.

Vychovatelky Alena Klimešová, Iva Magdová
  Více ...

19.03.2016  ŠD - 1. a 2. oddělení - BŘEZEN
Zobrazit obrázek
VIDA CENTRUM BRNO

I v měsíci březnu jsme se vydali do Brna,tentokrát ne za kulturou,ale rozšířit si obzory v oblasti vědy. VIDA! science centrum nabídlo velmi pestrou škálu z mnoha oblastí.A tak děti zkoumaly,zkoušely, jak co funguje. Ve vědecké laboratoři jim zábavnou formou předvedli,co dokáže tlak, zemská přitažlivost apod.
I tato sobotní aktivita se dětem líbila a už se těšíme na další.

Alena Klimešová,Iva Magdová
  Více ...

09.02.2016  ŠD - 1. a 2. oddělení ÚNOR
Zobrazit obrázek
VÝLET DO BRNA

Další již tradiční aktivitou 1. a 2. oddělení byla návštěva Brna, spojená s výstavou. Vlasta Švejdová, ilustrátorka knih i učebnic pro děti vystavovala v prostorách hradu Špilberk. Prohlídku si děti zpestřily divadelním představením O ČERVENÉ KARKULCE pod režií Martina Grünwalda. Poté jsme prošli historickým středem města a prožili jsme společně další pohodový den.

vychovatelky Alena Klimešová a Iva Magdová
  Více ...

02.02.2016  ŠD - 5. oddělení LEDEN
Zobrazit obrázek
Leden nás přivítal dlouho očekávanou sněhovou nadílkou. I přesto že dlouho nevydržela, stihli jsme si užít bobování a i jiné hrátky se sněhem. Mysleli jsme i na zvířátka, která si v zimě hůře hledají potravu. Byli jsme krmit kačenky na přehradě, v lese jsme nechali zvířátkům nějaké dobroty a také jsme si vyrobili skutečná krmítka pro ptáčky, která jsme si umístili na okna družiny. Práce v dílnách nás všechny moc bavila.

Mgr. Radka Staňková
  Více ...

22.12.2015  ŠD - 4. oddělení PROSINEC
Zobrazit obrázek
„Těšíme se na Vánoce“ – a aby nám advent rychleji utekl, stále jsme něco vyráběli - čertíky, ozdoby na stromeček, betlémy a přáníčka. Ozdobili jsme si stromeček, byli jsme na výstavě a hráli jsme si na „Santy“.

Přejeme krásné a spokojené Vánoce a šťastný nový rok 2016

Bc. Ivana Prudká
  Více ...

22.12.2015  ŠKOLNÍ DRUŽINA - VÁNOČNÍ JARMARK
Zobrazit obrázek
V období adventu probíhal v 1. a 2. oddělení jarmark. Tradičními i novými technikami jsme vytvořili zajímavé dekorace a ozdoby.
Antistresové omalovánky byly novinkou a tak nemohly chybět ani na našem jarmarku.
Pro zpestření programu jsme navštívili muzeum s výstavkou historických hraček (děti měly možnost porovnat, jaké hračky dostávali jejich prarodiče).
Vánoční jarmark jsme si všichni užili a už se těšíme na další.
Přejeme všem krásné a pohodové Vánoce.

Alena Klimešová, Iva Magdová
  Více ...

15.12.2015  ŠKOLNÍ DRUŽINA - SPOLEČNÉ BRUSLENÍ
Zobrazit obrázek
Aktivně prožité odpoledne rodičů,prarodičů a dětí.

Děkujeme mamince Martina Grünwalda za krásné fotografie.
  Více ...

01.12.2015  ŠKOLNÍ DRUŽINA - ĎÁBELSKÝ VÝPUSTEK
Zobrazit obrázek
V sobotu 28. listopadu se skupinka dětí z 1. a 2. oddělení vydala autobusem do Křtin a dále pěšky k netradiční prohlídce jeskyně Výpustek.
Místo průvodkyně zaujal roztomilý čertík Bertík,který se dětem svěřil,že se chystá u Lucifera na maturitní zkoušku.
A jelikož se této zkoušky bál,poprosil děti o pomoc.Ty mu ochotně pomohly a tak maturitu úspěšně složil.
Dostal se až před nebeskou bránu a dokonce se setkal s Mikulášem ,od kterého děti obdržely certifikát a sladkou odměnu.
Na zpáteční cestě jsme si prohlédli kostel ve Křtinách a obohaceni o nové zážitky vrátili domů.

Alena Klimešová, Iva Magdová
  Více ...

30.11.2015  ŠD - 3. oddělení LISTOPAD
Zobrazit obrázek
POHÁDKOVÝ TÝDEN

V týdnu od 2. do 6. 11. jsme se s dětmi věnovali tématu pohádek. Hned v pondělí jsme si trošku upravili pohádku "O perníkové chaloupce", kdy jsme ve hře "Stopovaná" ztráceli místo drobečků úkoly pro děti z 5. oddělení.
  Více ...

11.11.2015  ŠD - 5. oddělení
Zobrazit obrázek
Ve čtvrtek 5. 11. jsme v rámci nadcházejících oslav svátku sv. Martina navštívili věž kostela sv. Martina na Starém Blansku. Seznámili jsme se nejen s historií kostela a zvonů, ale především jsme si vyslechli poutavý příběh o životě sv. Martina. Za pěkné odpoledne děkujeme.

Mgr. Radka Staňková
  Více ...

12.10.2015  ŠD - 1. a 2. oddělení ŘÍJEN
Zobrazit obrázek
POVĚSTI A POHÁDKY OD SVITAVY, OD SVRATKY
  Více ...

02.10.2015  ŠD - 4. oddělení – ,,Hurvínkova abeceda slušného chování“
Zobrazit obrázek
V úterý 29. 9. 2015 jsme byli v knihovně na besedě s názvem ,,Hurvínkova abeceda slušného chování.“ Besedu si pro nás připravila nová paní vedoucí dětského a hudebního oddělení – Bc. Ivana Filoušová. Poslechli jsme si úryvky z Hurvínka a společně diskutovali o tom, jak se správně chovat (například kdy a jak máme pozdravit nebo jak se chovat v dopravních prostředcích). Po besedě jsme se seznámili s dětským oddělením a prohlédli si pár knih.

Bc. Ivana Prudká
  Více ...

30.09.2015  ŠD - 1. a 2. oddělení ZÁŘÍ
Zobrazit obrázek
POVĚSTI A POHÁDKY OD SVITAVY, OD SVRATKY
  Více ...

"CO SE U NÁS DĚJE 2014/2015"

30.06.2015  ŠD - 5. oddělení ČERVEN
Zobrazit obrázek
Během června jsme v družině sportovali, tvořili, stavěli, hráli si, tancovali, povídali si, seznámili se s novými hrami, luštili, odpočívali, zpívali, navštívili blanenský zámek, četli, mlsali...celkově jsme si užili spoustu legrace.

Fotodokumentace se ujaly i samy děti.

Všem přejeme krásné léto!

Jana Přibilíková
  Více ...

19.06.2015  UMBRELLAFRISBEE
Zobrazit obrázek
UMBRELLAFRISBEE je hra,kterou si ve čtvrtek odpoledne společně zahrály děti z 1. a 2. oddělení ŠD.
  Více ...

31.05.2015  ŠD - 4. oddělení KVĚTEN
Zobrazit obrázek
Venku trávíme hodně času – chodíme na vycházky a na hřiště v okolí školy, hrajeme hry, učíme se skákat gumu, chodíme na dopravní hřiště. Nezapomněli jsme na maminky a vytvořili jim srdíčka z puzzlí. Protože nás tvoření baví, vyrábíme a kreslíme skoro každý den, například motýly.
  Více ...

16.05.2015  ŠD 3. a 4.oddělení – sobotní výlet na rozhlednu ve Veselici
Zobrazit obrázek
V sobotu 16.5.2015 se děti ze 3. a 4.oddělení vypravily na výlet. Jeli jsme autobusem do Veselice a odtud se vydali na turistickou vycházku dlouhou asi 6 km. První zastávka byla na rozhledně Podvrší, kde jsme po překonání prvotních obav z výšky všichni zdolali 168 schodů. Počasí nám přálo, výhled do okolí byl nádherný. Po svačině a nákupu suvenýrů jsme šli přes Obůrku na Češkovice, kde jsme si na hotelu Panorama prohlédli zvířátka – oslíka Sazínka, oslici Rozárku, kozičku, králíky a morčata. Poté jsme šli lesem do Blanska na přehradu, kde jsme na hřišti počkali na rodiče. Přestože jsme byli hladoví a trochu unavení, byli jsme plní zážitků a domů z hřiště se nám odcházet nechtělo.

Bc. Ivana Prudká a Eva Mandysová
  Více ...

30.04.2015  ŠD - 3. oddělení DUBEN 2015
Zobrazit obrázek
Začátkem dubna jsme si připomněli Velikonoce. Vyrobili jsme si velikonoční košíčky a 3D vajíčka z papíru, navštívili jsme velikonoční
výstavu a zahájili jsme cyklistickou sezonu na dopravním hřišti.

Eva Mandysová
  Více ...

09.04.2015  ŠD - 2. oddělení BŘEZEN 2015
Zobrazit obrázek
Prezentace našeho oddělení v měsíci březnu se ochotně ujal JIRKA MUSIL.

Jak se mu to podařilo,posuďte sami.

Alena Klimešová
  Více ...

06.04.2015  Děti z 5. oddělení ŠD a 3.B ve VIDA! centru
Zobrazit obrázek
V sobotu 28.3. se 16 dětí z 5. oddělení ŠD a 3.B vydalo rozšířit si své znalosti do brněnského VIDA! centra. Všichni si vyzkoušeli mnoho nového a užili si spoustu legrace. V místním divadle vědy zhlédly děti několik pokusů šikovných VIDÁtorek. Výlet jsme zakončili troškou nezdravého mlsání.

Jana Přibilíková a Petra Přibilíková
  Více ...

28.03.2015  Sobotní turistický výlet dětí ze 4. oddělení ŠD – Nový hrad
Zobrazit obrázek
V sobotu 28.3.2015 jsme se krátce před polednem sešli na autobusovém nádraží, abychom se společně vydali na výlet do Olomučan a odtud pěšky na Nový hrad. Na Novém hradě byl jarmark k letošnímu prvnímu otevření hradu, na kterém jsme vyzkoušeli například točení talíře na tyči, pohladili si oslíka, vyšli jsme na věž, prohlídli si zbrojnici a ve sklepě mučírnu. Počasí nám naštěstí přálo, nezmokli jsme a spokojení jsme se vrátili autobusem z Olomoučan do Blanska.

Bc. Ivana Prudká
  Více ...

16.03.2015  Zubařské pohádky o strašidlech, zvířatech a věcech, pacientech pana doktora Zubejdy
Zobrazit obrázek
V pondělí 16. března navštívily děti ze 3. a 4. oddělení školní družiny výstavu v Galerii s názvem ,,Zubařské pohádky o strašidlech, zvířatech a věcech, pacientech pana doktora Zubejdy.“ Díla vytvořily děti ve věku 3 - 6 let, které působí jako malí výtvarníci pod vedením pana malíře Libora Bartoše ve Všudybýlku v Blansku. Jako inspirace k jejich dílům byla kniha, kterou napsal pro své dcery sám pan Bartoš. Po prohlédnutí výstavy jsme si jednu pohádku přečetli.

Eva Mandysová a Bc. Ivana Prudká
  Více ...

21.02.2015  ŠD 4. oddělení - Hrátky s večerníčkem
Zobrazit obrázek
Ve středu 18. února jsme navštívili podruhé v tomto školním roce dětské oddělení knihovny. Program byl opět skvěle připravený. Tentokrát děti poznávaly ilustrátory dětských knih a večerníčků. Děti program velmi zaujal, udělali jsme si tedy v družině ještě ,,výstavku“ se jmény ilustrátorů a jejich dílem. Na závěr týdne jsme si udělali ještě malý pohádkový kvíz s křížovkou a zahráli velké večerníkové pexeso.

Bc. Ivana Prudká
  Více ...

20.02.2015  Hra na sochaře...
Zobrazit obrázek
Hra na sochaře, Body Art i sochání z letos velmi nedostatkového materiálu dopadlo na výbornou.

Iva Magdová
  Více ...

31.01.2015  ŠD 5. oddělení - LEDEN
Zobrazit obrázek
V novém roce jsme se sešli opět plni síly. Stavěli jsme z kostek a lega, hráli si s již známými i novými deskovými hrami. Užili jsme si her v tělocvičně, pokračovali v bruslení a konečně si užili trochu zimních radovánek.

Jana Přibilíková
  Více ...

26.01.2015  Děti z 1. a 2. oddělení školní družiny v Brně - VIDA centrum
Zobrazit obrázek
Sobotní návštěva nového vědeckého centra pro děti byla opravdu silným zážitkem.
Počáteční obavy vychovatelek, zda to nebude pro děti náročné, se ukázaly jako zcela zbytečné.
Jako "rybky ve vodě" zdolávaly děti drobné i větší pokusy.
Třešničkou na dortu byla Science show - představení plné zábavných pokusů s vodou a ledem.
Po náročné tříhodinové návštěvě si děti za odměnu poseděly a zamlsaly u Mc Donalda.
Všem zvídavým dětem a jejich rodičům vřele doporučujeme.

Vychovatelky Alena Klimešová a Iva Magdová
  Více ...

31.12.2014  ŠD 4. oddělení - PROSINEC
Zobrazit obrázek
Měsíc před Vánoci byl plný dobrodružství a zážitků. Na konci listopadu jsme se v sobotu zúčastnili akce v DDM ,,Ať žijí duchové“.
Začátek prosince byl plný očekávání Mikuláše, vyzdobili jsme si družinu, vyrobili si čertovské masky, se kterými jsme si hráli i venku ,,na čertíky“.
Navštívili jsme kino – dokument Kouzelná planeta. Byli jsme v knihovně, kde nám připravili zajímavý program na téma ,,Večerníčky“. Vypouštěli jsme ,,Balónky přání Ježíškovi“ na školním hřišti, vyráběli dárečky pro své blízké – přáníčka a ozdoby.
Těšení se na Vánoce jsme završili společným bruslením s rodiči.

Bc. Ivana Prudká
  Více ...

16.12.2014  Adventní tvořivá dílna
Zobrazit obrázek
Adventní tvořivou dílnu v 1. a 2. oddělení školní družiny máme zdárně za sebou.
  Více ...

16.12.2014  Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi
Zobrazit obrázek
Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi a současně pokus o překonání českého rekordu z roku 2008 ,bylo další akcí pro děti ze školní družiny.
  Více ...

30.11.2014  ŠD 3. oddělení - LISTOPAD
Zobrazit obrázek
Chodíme na procházky a pozorujeme jak se mění příroda, zdokonalujeme se v bruslení, vyrábíme, kreslíme a pokud nám počasí přeje, sportujeme na hřišti.

Eva Mandysová
  Více ...

04.11.2014  ŠD 2. oddělení - ŘÍJEN
Zobrazit obrázek
Tento měsíc byl motivován podzimními aktivitami -tvořením ,vycházkami krásně zbarvenou přírodou a byl zakončen Halloweenem.

Kromě strašidýlek z dýní,duchů a čarodějnic z papíru si děti připravily i halloweenskou svačinku(z oliv pavoučky, z jablíček a voňavých hřebíčků mumie).

Alena Klimešová
  Více ...

24.09.2014  ŠD 1. oddělení - ZÁŘÍ
Zobrazit obrázek
Do naší party přišlo plno nových prvňáčků. Po vyučování chvilku odpočíváme a potom vyrážíme "do terénu", kde sportujeme, hrajeme si a vůbec si užíváme s kamarády...

Iva Magdová
  Více ...

"CO SE U NÁS DĚLO 2013/2014"

31.05.2014  ŠD 3. oddělení - KVĚTEN
Zobrazit obrázek
Maminkám k svátku jsme vyrobili kytičku s přáním, připomněli jsme si Den rodin a každý jsme si namalovali svoji rodinu, navštívili jsme Bambiriádu a odnesli jsme si spoustu zážitků.

Eva Mandysová
  Více ...

15.04.2014  ŠD 2. oddělení - DUBEN
Zobrazit obrázek
Sobotní výlet do Brna byl plný předvelikonoční atmosféry. Prošli jsme se městem,prohlédli velikonoční trhy.

Odpoledne jsme navštívili Palác šlechtičen,který je součástí Dětského muzea. Po shlédnutí expozic jsme přešli do velikonoční dílny.

Zde si děti vyzkoušely netradiční techniky při zdobení kraslic a také upletly a upekly tzv. Jidášky.

Celý den nás provázelo příjemné jarní počasí, dobrá nálada a samozřejmě na závěr sladká, zmrzlinová odměna.

Alena Klimešová
  Více ...

31.03.2014  ŠD 1. oddělení - BŘEZEN
Zobrazit obrázek
Kdo si hraje - nezlobí...

Naši družinu navštívili nejen roboti, ale i známá porota z Česko - Slovensko Má Talent. A soutěžícím dětem se opravdu dařilo.

A že mají i srdíčko na pravém místě dokazují sběrem vršků od pet lahví pro Kubíčka.
  Více ...

26.02.2014  ŠD 3. oddělení - ÚNOR
Zobrazit obrázek
Venku to vypadá na jaro a tak místo bobování a stavění sněhuláka se musíme spokojit s vycházkami, sportováním v tělocvičně a stále doufáme, že se sněhu dočkáme.

Eva Mandysová
  Více ...

09.02.2014  ŠD 2. oddělení - LEDEN
Zobrazit obrázek
Pořádná zima stále nikde, tak jsme si ji alespoň namalovali.

Také se nám vydařily portréty svých rodin, které daly hodně práce, ale výsledek stál za to.

I nadále stavíme zajímavé labyrinty, obchody a další stavby.

Zahájili jsme zdobení kraslic quilingovou technikou. Ty nejlepší pošleme do celostátní soutěže.

Ukázkou vysvědčení jsme ukončili první měsíc tohoto roku.

Alena Klimešová
  Více ...

31.12.2013  ŠD 1. oddělení - PROSINEC
Zobrazit obrázek
Adventní čas jsme prožili v atmosféře vánočního tvoření, sportování, her, společného bruslení s rodiči...

Všem přejeme krásné Vánoce a pohodový rok 2014.

Iva Magdová
  Více ...

30.11.2013  ŠD 3. oddělení - LISTOPAD
Zobrazit obrázek
Když je venku pěkné počasí chodíme na vycházky, na hřiště, sportujeme, pokud nám počasí nepřeje, kreslíme, vyrábíme, hrajeme si,...

Eva Mandysová
  Více ...

31.10.2013  ŠD 2. oddělení - ŘÍJEN
Zobrazit obrázek
nejdříve se posilníme, pak si povídáme, hrajeme, tančíme, sportujeme, vytváříme a hlavně se dobře bavíme...

Alena Klimešová
  Více ...

30.09.2013  ŠD 1. oddělení - ZÁŘÍ
Zobrazit obrázek
Sportování - to je naše.Nejraději hrajeme vybíjenou, florbal, stolní tenis... Už si poradíme i s jízdou na kole, i když ještě neznáme všechny dopravní předpisy a značky. Věnujeme se i stavbám 3D hradů, poslechu (Karolínka - 2.tř.), relaxaci, hrám...

Iva Magdová
  Více ...