Výchovné poradenství

Mgr. Hana Dostlov, vchovn poradkyn

Konzultan hodiny
ci, vyuujc, rodie: denn 940 - 1000
Rodie: pondl 1330 - 1430

Kontakt
Telefon: 516 418 675 klapka 115
E-mail: dostalova.ha@seznam.cz

Pln vchovnho poradenstv na koln rok 2016-17

1. Pe o ky s vvojovmi a vchovnmi problmy

a/ pomoc tdnm uitelm pi vyhledvn a sledovn problematickch k, shromaovn podklad pro psychologick a speciln pedagogick vyeten, pi konzultacch s PPP
b/ sprva databze k s SVPU a integrovanch k,pomoc pi vytven individulnch pln a dal dokumentace pro tyto ky /od z prbn/
c/ ve spoluprci s vedenm koly a pedagogickmi pracovnky organizace vchovnch program a postup zamench na npravu problematickch k a jednn vchovnch komis vedench za elem informovanosti rodi tchto k

2. Specifick oblasti

a/ ve spoluprci s uiteli sledovn k nadanch a talentovanch, nvrhy dal pe o tyto ky
b/ een konfliktnch situac ve kole
c/ spolu s vedenm koly zajitn spoluprce s orgny sttn sprvy a samosprvy

3. Volba povoln

a/ poskytovn poradensk innosti pro rodie a ky pi profesn volb
b/ zajitn informac o studijnch monostech /nstnky, materily, internet, dny otevench dve, spoluprce s P, PPP, stednmi kolami/
c/ veden dokumentace o profesn volb
d/ zajitn nvtvy P pro ky 8. ronk /duben, kvten/
e/ zajitn setkn zstupc S s ky a rodii / jdelna koly 20. 10. 2016 v 15, 00 hod. /
f/ burza S v Blansku dne 4. 11. 2016
g/ veletrh S v Brn dne 25. 11. 2016
h/ do 15.11. 2016podn pihlek na umleck koly s talentovmi zkoukami
ch/ do 15.3. 2017 podn pihlek na ostatn S
i/ zpracovn pehledu o stavu pijet k na S

4. Metodick a informan innost

a/ poskytovn informac o monostech prevence a npravy problm
b/ spoluprce s pracovnky odbornch a specilnch center
c/ informace o zmnch v prvnch pedpisech tkajcch se vchovnho poradenstv
d/ pomoc pi tvorb tematickch pln uiva tkajcho se volby povoln.

5. Dleit termny

Kontrola IVP pro integrovan ky do konce z ve kole, na pslun PPP prvn tden v jnu
Prbn kontrola plnn IVP v pololet a na konci roku
Potvrzen prospchu na pihlkch na S s talentovou zkoukou do 15. 11. 2016
Potvrzen pihlek na S pro 1. kolo pijmacho zen do konce nora 2017.