Výchovné poradenství

Vchovn poradce:
Mgr. Hana Dostlov
Konzultan hodiny pro ky a uitele: 9,40 10,00 hodin denn
Konzultan hodiny pro zkonn zstupce: 13,30 14,30 pondl
Kontaktn e-mail: dostalova.ha@seznam.cz


Pln oblasti vchovnho poradenstv (vchovn poradce, koordintor inkluze) na koln rok 2018-19

1. Pe o ky s vvojovmi a vchovnmi problmy

a/ pomoc tdnm uitelm pi vyhledvn a sledovn k se specifickmi vzdlvacmi potebami, pi shromaovn podklad pro psychologick a speciln pedagogick vyeten, pi konzultacch sPPP a jinmi odbornmi pracoviti, metodick pomoc pi tvorb IVP a PLPP
b/ sprva databze k seSVP a integrovanch k, pomoc pi vytven individulnch pln pedagogick podpory, dal dokumentace pro tyto ky /od z prbn/
c/ ve spoluprci svedenm koly a pedagogickmi pracovnky organizace vchovnch program a postup zamench na npravu problematickch k a jednn vchovnch komis vedench za elem informovanosti rodi tchto k

2. Specifick oblasti

a/ ve spoluprci suiteli sledovn k nadanch a talentovanch, nvrhy dal pe o tyto ky, metodick pomoc pi tvorb IVP a PLPP
b/ een konfliktnch situac ve kole
c/ spolu s vedenm koly zajitn spoluprce s orgny sttn sprvy a samosprvy
d/ aktivn ast na zpise budoucch k 1. ronk

3. Volba povoln

a/ poskytovn poradensk innosti pro rodie a ky pi profesn volb
b/ zajitn informac o studijnch monostech /nstnky, materily, internet, dny otevench dve, spoluprce sP, PPP, stednmi kolami/
c/ veden dokumentace o profesn volb
d/ zajitn nvtvy P pro ky 8. ronk /kvten/
e/ zajitn setkn zstupc S sky a rodii /jdelna koly 25. 10. 2018 v15, 00 hod./
f/ dny otevench dve na S dne 10. 11. 2018
g/ veletrh S v Brn /BVV, pavilon G1/ dne 23. a 24. 11. 2018
h/ do 30. 11. 2018 podn pihlek na umleck koly s talentovmi zkoukami
ch/ do 1. 3. 2019 podn pihlek na ostatn S
i/ kontrola a potvrzen pihlek na S u obor s talentovmi zkoukami do 15. 11. 2018, u obor bez talentovch zkouek do konce ledna
j/ vydvn zpisovch lstk na S zkonnm zstupcm k 5. a 9. td ve dnech 28. 1. a 29. 1. 2019 od 7,00 do 8,00 a od 13,30 do 16,00 hodin
k/ zpracovn pehledu o stavu pijet k na S

4. Metodick a informan innost

a/ poskytovn informac o monostech prevence a npravy problm
b/ spoluprce s pracovnky odbornch a specilnch center
c/ informace o zmnch v prvnch pedpisech tkajcch se vchovnho poradenstv
d/ pomoc pi tvorb tematickch pln uiva tkajcho se volby povoln
e/ veden knihovny a sbrky pomcek pro ky se specifickmi potebami

5. Dleit termny

Kontrola IVP a PLPP pro integrovan ky do konce z ve kole, na pslun PPP prvn tden v jnu
Prbn kontrola plnn IVP v pololet a na konci roku
Prbn kontrola plnn PLPP Potvrzen prospchu na pihlkch na S s talentovou zkoukou do 15. 11. 2018
Potvrzen pihlek na S pro 1. kolo pijmacho zen do konce nora 2019
Pihlky pro 1. kolo pijmacho zen vetn ploh do 1. 3. 2019
Vydvn zpisovch lstk na S zkonnm zstupcm k 5. a 9. td ve dnech 28. 1. a 29. 1. 2019 od 7,00 do 8,00 a od 13,30 do 16,00 hodin

Zpis do 1. td zkladn koly duben 2019