Virtuální prohlídka školy

Budova školy

Budova školy - přední pohled
přední pohled

Budova školy - zadní pohled
zadní pohled

Budova školy - přístavba
přístavba


Školní hřiště

Školní hřiště

Školní hřiště

Školní hřiště

Vestibul školy

Vestibul školy

Vestibul školy


Školní jídelna

Školní jídelna

Školní jídelna

Školní jídelna

Školní jídelna

Školní jídelna

Školní jídelna


Školní družina

I., II. a III. oddělení

Školní družina

Školní družina

Školní družina

Školní družina

Školní družina

Školní družina

Školní družina

Školní družina

Školní družina


Sborovna

Sborovna

Sborovna


Nová budova

velká chodba 1. patro
velká chodba 2. patro

průchod do staré budovy



třídy - I. stupeň

třídy - I. stupeň

třídy - I. stupeň

třídy - I. stupeň

třídy - I. stupeň

třídy - I. stupeň

třídy - I. stupeň

třídy - I. stupeň
třídy - I. stupeň

malá tělocvična
malá tělocvična


Stará budova

třídy I. stupně

třídy II. stupně

třídy II. stupně
Učebna fyziky a chemie

Učebna fyziky a chemie

Učebna fyziky a chemie

Učebna fyziky a chemie

Učebna fyziky a chemie

třídy II. stupně

chodba

chodba

chodba

chodba
chodba

učebna Informatiky I
učebna Informatiky I

učebna Informatiky II
učebna Informatiky II

Dřevodílna

Dřevodílna

Dřevodílna

Dřevodílna

sociální zařízení

sociální zařízení

sociální zařízení

sociální zařízení

sociální zařízení
sociální zařízení

velká tělocvična

velká tělocvična

velká tělocvična
velká tělocvična


Školní pozemky - GEOPARK

Školní pozemky - GEOPARK


Mateřská škola

Mateřská škola

Mateřská škola

Mateřská škola

Mateřská škola

Mateřská škola

Mateřská škola

Mateřská škola

Mateřská škola

Mateřská škola

Mateřská škola

Mateřská škola

Mateřská škola

Mateřská škola

Mateřská škola