Úspěchy našich žáků

Úspěchy našich žáků ve školním roce 2018/2019


Dopravní soutěž - 23. 5. 2019 - okresní kolo
1. kategorie - družstva: 1. místo
2. kategorie - družstva: 1. místo

Okresní kolo zeměpisné olympiády
Kategorie A – 2. místo
Kategorie B – 7. místo
Kategorie C – 5. místo

Okresní kolo fyzikální olympiády – 3. místo

Okresní kolo olympiády v německém jazyce
Kategorie I A – 1. místo
Kategorie II A – 4. – 5. místo

Okresní kolo olympiády českého jazyka – 15. místo

Okresní kolo dějepisné olympiády – 1. místo

Krajské kolo dějepisné olympiády – 5. místo při shodném počtu bodů a postup do ústředního kola 48. ročníku dějepisné olympiády, které se koná ve dnech 20. – 24. 5. 2019 v Olomouci

Krápníkový pohár – 2. místo v hlavní soutěži družstvo č. 2


Všem zúčastněným žákům a pedagogům gratuluji k dosaženým výsledkům.

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA
ředitel školy