Školní poradenské pracoviště
koln poradensk pracovit poskytuje poradensk a konzultan sluby km, jejich zkonnm zstupcm a pedagogm koly. K hlavnm clm kolnho poradenskho pracovit pat zkvalitnn poradenskch slueb ve kole poskytovanm km, jejich zkonnm zstupcm a pedagogm. Zlepen socilnho klimatu ve kole. Prce se vemi subjekty koly i s dtmi, kter nemaj problmy, vytven irok zkladny preventivn innosti. Vytven program prevence sociln patologickch jev a sledovn jejich innosti. Zajitn pe o ky se specifickmi vzdlvacmi potebami, metodick pomoc a pprava podmnek pro spnou integraci dt se specifickmi vzdlvacmi potebami. een problm spojench se koln dochzkou-neomluven a vysok absence. Poslen prbn a dlouhodob pe o dti s neprospchem a vytven pedpoklad pro jeho sniovn. Poslen prbn a dlouhodob pe o nadan ky. Koordinace pedagogicko-psychologickho poradenstv ve kole. Poskytovn zkladnch slueb karirovho poradenstv. Prohlouben spoluprce s ostatnmi poradenskmi zazenmi. Zefektivnn poradenskch slueb jako celku.

koln poradensk pracovit tvo:

Vchovn poradce:
Mgr. Hana Dostlov
Konzultan hodiny pro ky a uitele: 9,40 10,00 hodin denn
Konzultan hodiny pro zkonn zstupce: 13,30 14,30 pondl
Kontaktn e-mail: dostalova.ha@seznam.cz

Metodik prevence:
Mgr. Petra Fojtkov
Konzultan hodiny pro ky a uitele: 9,40 10,00 hodin denn
Konzultan hodiny pro zkonn zstupce: 13,30 14,30 ter
Kontaktn e-mail: petrafoj@email.cz

Metodik inkluze:
Mgr. Jana Wingov
Konzultan hodiny pro ky a uitele: 9,40 10,00 hodin denn
Konzultan hodiny pro zkonn zstupce: 13,30 14,30 steda
Kontaktn e-mail: wing.j@seznam.cz

koln psycholog:
PhDr. Ing. Aneta Orlkov
Konzultan hodiny pro ky a uitele: 9,40 10,00 hodin ter
Konzultan hodiny pro zkonn zstupce: 14,00 15,00 ter
Kontaktn e-mail: oralkova@zsdvorska.com