Ĺ kolnĂ­ psycholog
Školní psycholog:
PhDr. Ing. Aneta Orálková
Konzultační hodiny pro žáky a učitele: 9,40 – 10,00 hodin úterý
Konzultační hodiny pro zákonné zástupce: 14,00 – 15,00 úterý
Kontaktní e-mail: oralkova@zsdvorska.com