Za vzděláním společně
Za vzděláním společně

CZ.1.07/1.2.09/04.0008

Žadatel projektu:

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26

Datum zahájení projektu: 23. 2. 2012
Datum ukončení projektu: 31. 3. 2013

Stručný obsah projektu:

Uplatňování a zlepšování organizačních forem výuky a vyučovacích metod podporujících rovný přístup ke vzdělávání. Využití ICT a e-learningových aplikací. V rámci této klíčové aktivity budou zpracovány především vzdělávací dokumenty. Pro použití v systému SMARTBOARD.

Prevence rasismu a xenofobie prostřednictvím multikulturní výchovy a vzdělávání. Tato aktivita je v rámci prevence a xenofobie zaměřena na realizaci alternativních forem výuky a projektového vyučování. Významnou složkou této aktivity budou týdenní pobytové kurzy ve středisku Baldovec. Program bude zaměřen na zážitkovou pedagogiku, sociální hry a obecně prevenci rasismu a xenofobie.

Další aktivitou bude realizace vzdělávacího programu zaměřená na vzdělávání dětí cizinců. Budou realizovány vzdělávací kroužky.

Cíl projektu:

Projekt má za cíl nastavit co nejlepší podmínky na podporu integrace žáků, kteří vstupují do systému vzdělávání se zdravotním postižením, sociokulturním i jazykovým znevýhodněním. Aktivity projektu jsou zaměřeny tak, aby přinesly nabídku všem žákům, kteří mohou mít problémy při vzdělávání. Včasnou integrací žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je umožněno zajistit nejlepší prevenci proti předčasnému odchodu ze vzdělávacího systému a budoucímu sociálnímu vyloučení. Projekt se soustředí především na zlepšování forem výuky a metod výuky, prevenci rasismu a xenofobie. V neposlední řadě i na jazykové a další vzdělávání dětí cizinců.

Financování projektu:

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Procento spolufinancování Evropský sociální fond 85 % nákladů, státní rozpočet České republiky 15 % nákladů.

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl
hlavní manažer projektu

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem (ESF) a státním rozpočtem České republiky.

Aktuality


14.03.2012  Projekt Za vzděláním společně (CZ.1.07/1.2.09/04.0008)
Zobrazit obrázek


Dnem 23. 2. 2012, což je den podpisu Smlouvy o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.2.09 Rovné příležitosti ve vzdělávání v Jihomoravském kraji Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a zároveň dnem zahájení projektu s názvem Za vzděláním společně, zahájila ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská 26 realizaci projektu. Projekt, který je hrazen z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky, je koncipován do následujících podporovaných aktivit.
  Více ...

1 | 2 | 3 | 4 |