Za vzděláním společně
Za vzděláním společně

CZ.1.07/1.2.09/04.0008

Žadatel projektu:

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26

Datum zahájení projektu: 23. 2. 2012
Datum ukončení projektu: 31. 3. 2013

Stručný obsah projektu:

Uplatňování a zlepšování organizačních forem výuky a vyučovacích metod podporujících rovný přístup ke vzdělávání. Využití ICT a e-learningových aplikací. V rámci této klíčové aktivity budou zpracovány především vzdělávací dokumenty. Pro použití v systému SMARTBOARD.

Prevence rasismu a xenofobie prostřednictvím multikulturní výchovy a vzdělávání. Tato aktivita je v rámci prevence a xenofobie zaměřena na realizaci alternativních forem výuky a projektového vyučování. Významnou složkou této aktivity budou týdenní pobytové kurzy ve středisku Baldovec. Program bude zaměřen na zážitkovou pedagogiku, sociální hry a obecně prevenci rasismu a xenofobie.

Další aktivitou bude realizace vzdělávacího programu zaměřená na vzdělávání dětí cizinců. Budou realizovány vzdělávací kroužky.

Cíl projektu:

Projekt má za cíl nastavit co nejlepší podmínky na podporu integrace žáků, kteří vstupují do systému vzdělávání se zdravotním postižením, sociokulturním i jazykovým znevýhodněním. Aktivity projektu jsou zaměřeny tak, aby přinesly nabídku všem žákům, kteří mohou mít problémy při vzdělávání. Včasnou integrací žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je umožněno zajistit nejlepší prevenci proti předčasnému odchodu ze vzdělávacího systému a budoucímu sociálnímu vyloučení. Projekt se soustředí především na zlepšování forem výuky a metod výuky, prevenci rasismu a xenofobie. V neposlední řadě i na jazykové a další vzdělávání dětí cizinců.

Financování projektu:

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Procento spolufinancování Evropský sociální fond 85 % nákladů, státní rozpočet České republiky 15 % nákladů.

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl
hlavní manažer projektu

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem (ESF) a státním rozpočtem České republiky.

Aktuality


08.09.2012  Zážitkový pobyt v campu Baldovec III.
Zobrazit obrázek


S malým zpožděním se vracíme do posledního prázdninového týdne, který patřil nejmladší partě dětí - letošním druháčkům. I když už děti sedí ve školních lavicích, doufáme, že tyto fotografie jim připomenou krásné chvíle v Baldovci.
  Více ...

20.08.2012  Zážitkový pobyt v campu Baldovec II.
Zobrazit obrázek


V pátek 17.8. jsme se vrátili ze zážitkového pobytu v campu Baldovci.
Celý týden se nesl v duchu olympiády.Děti překonávaly "osobní i světové rekordy".
  Více ...

09.07.2012  Zážitkový pobyt v campu Baldovec v rámci projektu "Za vzděláním společně"
Zobrazit obrázek


"První prázdninový týden strávily děti v překrásném prostředí uprostřed lesů. Letní počasí, koupání, spousta nových her, aktivit, vycházka na zříceninu hradu Holštejn, tkaní náramků přátelství a plno dalších zážitků, na které budou děti dlouho vzpomínat.
  Více ...

25.06.2012  Den hudby
Zobrazit obrázekDne 25. 6. 2012 proběhl na naší škole, v rámci projektu Za vzděláním společně, projektový den „Den hudby“.

V první části projektového dne se žáci formou prezentací a debaty dověděli, co je hudba, hudební styly a žánry. Poznávali hudební nástroje, seznámili se s mongolskou tradiční hudbou.
  Více ...

13.06.2012  Projektový den „Čím se proslavili...“


Dne 13. 6. proběhl na naší škole, v rámci projektu Za vzděláním společně, další projektový den s tematikou významné osobnosti českých a mongolských dějin.
  Více ...

26.04.2012  Den zdraví
Zobrazit obrázek


Dne 25. 4. 2012 proběhl na naší škole, v rámci projektu Za vzděláním společně, projektový den „Den zdraví“ tentokrát zaměřený na první pomoc
  Více ...

04.04.2012  Projektový den Velikonoce na ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská 26
Zobrazit obrázek


Dne 4. 4. proběhl na naší škole, v rámci projektu Za vzděláním společně, projektový den s tematikou Velikonoc.
Od února 2012 je na naší škole realizován grantový projekt Za vzděláním společně (CZ.1.07/1.2.09/04.800). Jedná se o projekt v rámci globálního grantu Rovné příležitosti ve vzdělávání v Jihomoravském kraji Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který je hrazen z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Projekt je zaměřen na podporu rovného přístupu ke vzdělání, tvorbu e learningových výukových materiálů, prevenci rasismu a xenofobie, vzdělávání cizinců žijících u nás a dětí se specifickými vývojovými poruchami.
  Více ...

28.03.2012  Pozvánka - PROJEKTOVÝ DEN


Zveme Vás na projektový den s tématem VELIKONOCE, který proběhne 4. 4. 2012 od 8:00 hodin na ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská 26.

Pozvánka a program projektu ke stažení zde.

1 | 2 | 3 | 4 |