Za vzděláním společně
Za vzděláním společně

CZ.1.07/1.2.09/04.0008

Žadatel projektu:

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26

Datum zahájení projektu: 23. 2. 2012
Datum ukončení projektu: 31. 3. 2013

Stručný obsah projektu:

Uplatňování a zlepšování organizačních forem výuky a vyučovacích metod podporujících rovný přístup ke vzdělávání. Využití ICT a e-learningových aplikací. V rámci této klíčové aktivity budou zpracovány především vzdělávací dokumenty. Pro použití v systému SMARTBOARD.

Prevence rasismu a xenofobie prostřednictvím multikulturní výchovy a vzdělávání. Tato aktivita je v rámci prevence a xenofobie zaměřena na realizaci alternativních forem výuky a projektového vyučování. Významnou složkou této aktivity budou týdenní pobytové kurzy ve středisku Baldovec. Program bude zaměřen na zážitkovou pedagogiku, sociální hry a obecně prevenci rasismu a xenofobie.

Další aktivitou bude realizace vzdělávacího programu zaměřená na vzdělávání dětí cizinců. Budou realizovány vzdělávací kroužky.

Cíl projektu:

Projekt má za cíl nastavit co nejlepší podmínky na podporu integrace žáků, kteří vstupují do systému vzdělávání se zdravotním postižením, sociokulturním i jazykovým znevýhodněním. Aktivity projektu jsou zaměřeny tak, aby přinesly nabídku všem žákům, kteří mohou mít problémy při vzdělávání. Včasnou integrací žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je umožněno zajistit nejlepší prevenci proti předčasnému odchodu ze vzdělávacího systému a budoucímu sociálnímu vyloučení. Projekt se soustředí především na zlepšování forem výuky a metod výuky, prevenci rasismu a xenofobie. V neposlední řadě i na jazykové a další vzdělávání dětí cizinců.

Financování projektu:

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Procento spolufinancování Evropský sociální fond 85 % nákladů, státní rozpočet České republiky 15 % nákladů.

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl
hlavní manažer projektu

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem (ESF) a státním rozpočtem České republiky.

Aktuality


19.12.2012  Projektový den „Vánoce“
Zobrazit obrázek


Zveme Vás na projektový den s tématem Vánoce, který proběhne 21. 12. 2012 od 8:00 hodin na ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská 26.

Pozvánka a program projektového dne ke stažení zde.

05.12.2012  S Mikulášem kolem světa…
Zobrazit obrázek


A to víte, jak se slaví Mikuláš v Holandsku, Polsku, Německu a na Slovensku? Zda chodí Mikuláš v Mongolsku a v Kirgizii? To všechno se mohli žáci dozvědět v projektovém dnu, zvaném „Mikuláš“. Součástí projektového dne byla tradiční recitační soutěž pro žáky I.stupně.
Letos byla Mikulášova družina velmi početná. 4 čerti a 2 andělé zasedali v porotě. Společně s p. učitelkami vybrali nejlepší recitátory.
  Více ...

29.11.2012  Projektový den „Mikuláš“
Zobrazit obrázek


Zveme Vás na projektový den s tématem Mikuláš, který proběhne 5. 12. 2012 od 8:00 hodin na ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská 26.

Pozvánka a program projektového dne ke stažení zde.

30.10.2012  Projektový den „DIVADLO“
Zobrazit obrázek


Zveme Vás na projektový den s tématem DIVADLO, který proběhne 5. 11. 2012 od 7:30 hodin na ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská 26.

Pozvánka a program projektového dne ke stažení zde zde.

08.10.2012  Vycházka za pozoruhodnostmi okolí Blanska
Zobrazit obrázek


V sobotu 6. října se v rámci projektu "Za vzděláním společně" vydaly děti ze školní družiny na celodenní vycházku za pozoruhodnostmi okolí Blanska.
  Více ...

02.10.2012  Pozvánka - PROJEKTOVÝ DEN


Projektový den školní družiny ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská 26

Pozvánka a program projektu ke stažení zde.

16.09.2012  Zážitkový pobyt v campu Baldovec V.
Zobrazit obrázek


Aby se lépe poznali, aby se naučili navzájem si pomáhat, aby se seznámili s kulturami jiných národů,absolvovalo 100 žáků naší školy v rámci projektu Za vzděláním společně zážitkový pobyt v campu Baldovec.
  Více ...

09.09.2012  Zážitkový pobyt v campu Baldovec IV.
Zobrazit obrázek


Školní rok začal pro některé žáky naší školy zcela netradičně. V rámci projektu, který je zaměřen i na alternativní formy výuky, strávili žáci naší školy 5 dnů v krásném prostředí campu Baldovec.
  Více ...

1 | 2 | 3 | 4 |