Za vzděláním společně
Za vzděláním společně

CZ.1.07/1.2.09/04.0008

Žadatel projektu:

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26

Datum zahájení projektu: 23. 2. 2012
Datum ukončení projektu: 31. 3. 2013

Stručný obsah projektu:

Uplatňování a zlepšování organizačních forem výuky a vyučovacích metod podporujících rovný přístup ke vzdělávání. Využití ICT a e-learningových aplikací. V rámci této klíčové aktivity budou zpracovány především vzdělávací dokumenty. Pro použití v systému SMARTBOARD.

Prevence rasismu a xenofobie prostřednictvím multikulturní výchovy a vzdělávání. Tato aktivita je v rámci prevence a xenofobie zaměřena na realizaci alternativních forem výuky a projektového vyučování. Významnou složkou této aktivity budou týdenní pobytové kurzy ve středisku Baldovec. Program bude zaměřen na zážitkovou pedagogiku, sociální hry a obecně prevenci rasismu a xenofobie.

Další aktivitou bude realizace vzdělávacího programu zaměřená na vzdělávání dětí cizinců. Budou realizovány vzdělávací kroužky.

Cíl projektu:

Projekt má za cíl nastavit co nejlepší podmínky na podporu integrace žáků, kteří vstupují do systému vzdělávání se zdravotním postižením, sociokulturním i jazykovým znevýhodněním. Aktivity projektu jsou zaměřeny tak, aby přinesly nabídku všem žákům, kteří mohou mít problémy při vzdělávání. Včasnou integrací žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je umožněno zajistit nejlepší prevenci proti předčasnému odchodu ze vzdělávacího systému a budoucímu sociálnímu vyloučení. Projekt se soustředí především na zlepšování forem výuky a metod výuky, prevenci rasismu a xenofobie. V neposlední řadě i na jazykové a další vzdělávání dětí cizinců.

Financování projektu:

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Procento spolufinancování Evropský sociální fond 85 % nákladů, státní rozpočet České republiky 15 % nákladů.

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl
hlavní manažer projektu

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem (ESF) a státním rozpočtem České republiky.

Aktuality


27.03.2013  „Hrajeme divadlo“
Zobrazit obrázek


Zveme Vás na projektový den s názvem „Hrajeme divadlo“.

Plakátek ke stažení zde.

17.03.2013  Žijeme tu společně
Zobrazit obrázek


Tak se jmenoval projektový den, kterého se zúčastnili žáci ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská. Nejdříve děti přemýšlely z kolika zemí vlastně pochází jejich spolužáci – cizinci. Společně jsme zjistili, že u nás studují děti z Mongolska, Kyrgyzstánu, Ukrajiny, Slovenska a příští školní rok nastoupí i prvňačka z Vietnamu. Žáci pracovali s nově vytvořeným programem na interaktivní tabuli.
  Více ...

08.03.2013  Projektový den „Žijeme tu společně“
Zobrazit obrázek


Zveme Vás na projektový den s tématem , který proběhne 12. 3. 2013 od 8:00 hodin na ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská 26.

Pozvánka a program projektového dne ke stažení zde.

01.03.2013  Pozvánka na workshop „Za vzděláním společně“
Zobrazit obrázek


Místo konání: ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská 26, sborovna školy
Datum: 21. 3. 2013
Čas: 15:00 hodin
  Více ...

19.02.2013  ŠPILBERK - KASEMATY
Zobrazit obrázek


V rámci projektu Za vzděláním společně se děti z naší školní družiny vypravily do Brna. Cílem naší cesty byl hrad ŠPILBERK a KASEMATY. A tak se děti poutavým vyprávěním průvodkyně seznámily s neveselou historií kasemat. Zaujatě procházely podzemními chodbami a se zatajeným dechem prohlížely bývalé středověké vězení. V pravé poledne si poslechly zvonkohru a prozkoumaly okolí hradu.
  Více ...

01.01.2013  Pozvánka na workshop „Za vzděláním společně“
Zobrazit obrázek


Zveme Vás na workshop „Za vzděláním společně“, který proběhne 17. 1. 2013 od 15:00 hodin na ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská 26.
  Více ...

21.12.2012  Projektový den Vánoce
Zobrazit obrázek


Poslední den před vánočními prázdninami prožili žáci prvních ročníků společně. Nejdříve si nachystali posezení na chodbě školy, potom zhlédli prezentaci o Vánocích. Dozvěděli se, že první vánoční strom v Čechách byl ozdoben před 200 lety v Praze, poznali, kde roste jmelí a od kdy pečeme naše drobné vánoční cukroví.
  Více ...

20.12.2012  Projekt Za vzděláním společně...
Zobrazit obrázek


Projekt Za vzděláním společně vstoupil do poslední třetiny svého realizačního období. Realizační tým projektu postupoval přesně podle projektového záměru ve všech třech dílčích aktivitách projektu.
  Více ...

1 | 2 | 3 | 4 |