Zlaté české ručičky
Zlaté české ručičky

CZ.1.07/1.1.16/01.0044

Žadatel projektu:

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26

Datum zahájení projektu: 17. 4. 2012
Datum ukončení projektu: 30. 6. 2014

Stručný obsah projektu:

Projekt reaguje na soustavný a výrazný pokles zájmu žáků a rodičovské veřejnosti o řemeslné profese a technicky zaměřená povolání. Činnosti jsou zaměřeny na popularizaci řemesel a technických oborů a budou realizovány různými formami integrované výuky a vzdělávání. Budou se realizovat aktivity na školním pozemku a škole spojené s péčí o přírodniny a pěstěné rostliny, bude probíhat poznávání dřevina rostlin a jejich systematické zpracování. Součástí projektu je zvyšování dovedností práce pedagogů s moderními technologiemi. Žáci navštíví střední školy orientované technickým směrem, navštíví výstavy, veletrhy a prakticky se seznámí s činností a produkcí některých firem regionu Blansko.

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je podpora zájmu žáků základní školy o studium technických oborů a řemesel, odstranění předsudků o nízké prestiži řemeslných a technických oborů. Žáci základní školy tak získají ještě lepší a konkrétnější poznatky a informace pro svá rozhodnutí při výběru povolání. Projekt si klade za cíl zpřístupnit žákům a zpopularizovat jednotlivá řemesla a jejich vlastní obsah, jako tvůrčí práci. Projekt si klade za cíl zajistit větší míru zkušeností a informovanosti přiměřeně dané věkové skupině žáků a propojit teorii s praxí, zajistit soustavný proces utváření vědomostí a poznatků o obsahu a činnosti odborných, řemeslných a dělnických profesí. Projekt si klade za cíl zpřístupnit žákům a zpopularizovat jednotlivá řemesla a jejich vlastní obsah, jako tvůrčí práci.

Financování projektu:

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Procento spolufinancování Evropský sociální fond 85 % nákladů, státní rozpočet České republiky 15 % nákladů.

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl
hlavní manažer projektu

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem (ESF) a státním rozpočtem České republiky.

Aktuality


08.06.2012  Reprocentrum, a.s.
Zobrazit obrázek


Žáci 7.A třídy navštívili v rámci projektu Zlaté české ručičky místní blanenskou firmu Reprocentrum, a.s.. Prostory firmy žáky provedl a odborný výklad v jednotlivých pracovních pozicích podal pan Slavíček. Ve svém výkladu se zaměřil na konkretizaci jednotlivých činností a možnosti uplatnění vybraných profesí u nich ve firmě. Žákům vysvětlil činnost na jednotlivých pracovních pozicích. Ukázal žákům také současnou produkci tisků, tiskovin, knih, letáků, propagačních materiálů, které byly připraveny na expedici z firmy na základě objednávky.
  Více ...

25.05.2012  Exkurze v rámci projektu - Zlaté české ručičky
Zobrazit obrázek


V rámci projektu Zlaté české ručičky navštívili žáci 8. ročníku (8.A,B) některé firmy z Blanska a okolí. Konkrétně to byly firmy: Prima s.r.o, Tatsuno-Benč Europe, a.s., V. a L. Beránkovi. Firmou Prima s.r.o. žáky provázel a informace podával majitel pan Jiří Blažek. Žáky seznámil s historií a současností firmy, s jejím výrobním programem na letošní rok. Pohovořil rovněž o možnosti pracovního uplatnění ve firmě.
  Více ...

22.04.2012  Projekt Zlaté české ručičky (CZ.1.07/1.1.16/01.0044)
Zobrazit obrázek


17. duben 2012 je dnem podpisu Smlouvy o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.16 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Jihomoravském kraji II Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a zároveň zahájením realizace projektu s názvem Zlaté české ručičky na naší škole. Projekt je hrazen z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.
  Více ...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |