Zlaté české ručičky
Zlaté české ručičky

CZ.1.07/1.1.16/01.0044

Žadatel projektu:

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26

Datum zahájení projektu: 17. 4. 2012
Datum ukončení projektu: 30. 6. 2014

Stručný obsah projektu:

Projekt reaguje na soustavný a výrazný pokles zájmu žáků a rodičovské veřejnosti o řemeslné profese a technicky zaměřená povolání. Činnosti jsou zaměřeny na popularizaci řemesel a technických oborů a budou realizovány různými formami integrované výuky a vzdělávání. Budou se realizovat aktivity na školním pozemku a škole spojené s péčí o přírodniny a pěstěné rostliny, bude probíhat poznávání dřevina rostlin a jejich systematické zpracování. Součástí projektu je zvyšování dovedností práce pedagogů s moderními technologiemi. Žáci navštíví střední školy orientované technickým směrem, navštíví výstavy, veletrhy a prakticky se seznámí s činností a produkcí některých firem regionu Blansko.

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je podpora zájmu žáků základní školy o studium technických oborů a řemesel, odstranění předsudků o nízké prestiži řemeslných a technických oborů. Žáci základní školy tak získají ještě lepší a konkrétnější poznatky a informace pro svá rozhodnutí při výběru povolání. Projekt si klade za cíl zpřístupnit žákům a zpopularizovat jednotlivá řemesla a jejich vlastní obsah, jako tvůrčí práci. Projekt si klade za cíl zajistit větší míru zkušeností a informovanosti přiměřeně dané věkové skupině žáků a propojit teorii s praxí, zajistit soustavný proces utváření vědomostí a poznatků o obsahu a činnosti odborných, řemeslných a dělnických profesí. Projekt si klade za cíl zpřístupnit žákům a zpopularizovat jednotlivá řemesla a jejich vlastní obsah, jako tvůrčí práci.

Financování projektu:

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Procento spolufinancování Evropský sociální fond 85 % nákladů, státní rozpočet České republiky 15 % nákladů.

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl
hlavní manažer projektu

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem (ESF) a státním rozpočtem České republiky.

Aktuality


27.11.2012  OBJEVUJEME ŘEMESLA - Zedník, zahradník, kovář…
Zobrazit obrázek


V rámci projektu Zlaté české ručičky se žáci IV.ročníku seznamovali s jednotlivými povoláními a řemesly. V hodinách informatiky vyhledávali na internetu význam slova „řemeslo“. Zjišťovali, kteří z rodičů jsou řemeslníci.
  Více ...

22.11.2012  Co plave a co se potápí?
Zobrazit obrázek


To zjišťovali formou pokusů žáci III.A ve fyzikální pracovně. Nejprve si shromáždili předměty, které chtěli zkoumat. A už se mohly do kádinky s vodou nořit šišky, vosk, dřívka, papír, stříbro, zlato, alobal, plast, guma, kameny a další pokusné objekty.
  Více ...

16.10.2012  Objevujeme zapomenutá řemesla - Běžela ovečka
Zobrazit obrázek


V rámci projektu EU Zlaté české ručičky se zúčastnili žáci třetího, čtvrtého a páteho ročníku naší školy programu Běžela ovečka v zařízení pro environmentální vzdělávání na ulici Lipová v Brně.

  Více ...

16.10.2012  Objevujeme zapomenutá řemesla - Návštěva u babky bylinářky
Zobrazit obrázek


V rámci projektu EU Zlaté české ručičky se zúčastnili žáci třetího, čtvrtého a páteho ročníku naší školy programu Návštěva u babky bylinářky v zařízení pro environmentální vzdělávání na ulici Lipová v Brně.
  Více ...

14.09.2012  Externí výuka 8. a 7. třídy
Zobrazit obrázek


Dnešní výuka v 8. a 7. třídě proběhla poněkud netradičně. Děti ji totiž absolvovaly v terénu, a to na několika místech.
  Více ...

14.09.2012  Strojírenský veletrh aneb Létající kolo
Zobrazit obrázek


...kdysi sen mnoha chlapců, kteří četli Záhadu hlavolamu J. Foglara. Je velké jako malé auto, umí to, co „normální“ kolo, ale dokáže se i vznést.
  Více ...

19.06.2012  Zahradnictví Blansko, Wilmar s.r.o.
Zobrazit obrázekDne 19. 6. 2012 proběhly 2 odborné exkurze v rámci projektu „ Zlaté české ručičky“.
Externí výuky se zúčastnilo celkem 47 žáků tříd 6. A a 7. A.
První exkurze se uskutečnila v prostorách zahradnictví Blansko. Žáci se dozvěděli o způsobech pěstování balkonových rostlin, zeleniny a trvalek ve sklenících.
  Více ...

15.06.2012  Kalcit s.r.o., AZ-nábytek, Testo-Václav Barák, pštrosí farma Doubravice nad Svitavou
Zobrazit obrázek


Další návštěvu provozů, firem a podniků zahájili žáci v provozu Kalcit s.r.o. Je to pískovna v Dolní Lhotě, kde se těží a zpracovávají jednak slévárenské písky (zelené) a jednak písky pro stavební účely, výstavby sportovních a golfových hřišť, pro výrobu zámecké dlažby. Provozem žáky provedl ředitel pan Olšanský, který žákům ukázal a vysvětlil postup od prvotního zpracování písků až po finální produkt o hrubosti třídy 0,1, 2 a 3. Vysvětlil žákům náročnost práce v pískovně a připomněl možnost využití různých odborností pro práci v pískovně.
  Více ...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |