Zlaté české ručičky
Zlaté české ručičky

CZ.1.07/1.1.16/01.0044

Žadatel projektu:

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26

Datum zahájení projektu: 17. 4. 2012
Datum ukončení projektu: 30. 6. 2014

Stručný obsah projektu:

Projekt reaguje na soustavný a výrazný pokles zájmu žáků a rodičovské veřejnosti o řemeslné profese a technicky zaměřená povolání. Činnosti jsou zaměřeny na popularizaci řemesel a technických oborů a budou realizovány různými formami integrované výuky a vzdělávání. Budou se realizovat aktivity na školním pozemku a škole spojené s péčí o přírodniny a pěstěné rostliny, bude probíhat poznávání dřevina rostlin a jejich systematické zpracování. Součástí projektu je zvyšování dovedností práce pedagogů s moderními technologiemi. Žáci navštíví střední školy orientované technickým směrem, navštíví výstavy, veletrhy a prakticky se seznámí s činností a produkcí některých firem regionu Blansko.

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je podpora zájmu žáků základní školy o studium technických oborů a řemesel, odstranění předsudků o nízké prestiži řemeslných a technických oborů. Žáci základní školy tak získají ještě lepší a konkrétnější poznatky a informace pro svá rozhodnutí při výběru povolání. Projekt si klade za cíl zpřístupnit žákům a zpopularizovat jednotlivá řemesla a jejich vlastní obsah, jako tvůrčí práci. Projekt si klade za cíl zajistit větší míru zkušeností a informovanosti přiměřeně dané věkové skupině žáků a propojit teorii s praxí, zajistit soustavný proces utváření vědomostí a poznatků o obsahu a činnosti odborných, řemeslných a dělnických profesí. Projekt si klade za cíl zpřístupnit žákům a zpopularizovat jednotlivá řemesla a jejich vlastní obsah, jako tvůrčí práci.

Financování projektu:

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Procento spolufinancování Evropský sociální fond 85 % nákladů, státní rozpočet České republiky 15 % nákladů.

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl
hlavní manažer projektu

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem (ESF) a státním rozpočtem České republiky.

Aktuality


29.04.2013  Pekařství Škrabal - úplně jiná exkurze - 22. 4. 2013
Zobrazit obrázek


Na neobvyklou exkurzi do firmy Pekařství Škrabal, přesně řečeno do pekařství na Starém Blansku, se žáci 9.A třídy vydali společně s učiteli Mgr. Bc. D. Krumniklem a Mgr. H. Daňkovou. V pekařství na Starém Blansku nás přivítal majitel pan Škrabal. Představil nám historii pekárny a seznámil s technologií výroby některých druhů pečiva.
  Více ...

31.03.2013  Velikonoční jarmark
Zobrazit obrázek


završil období předvelikonočního tvoření. V rámci projektu Zlaté české ručičky vyráběli žáci jarní dekorace z různých přírodních materiálů, seznamovali se s velikonočními tradicemi i symboly, vyhledávali koledy. Pracovali na interaktivní tabuli, řešili kvízy, tvořili pozvánky a plakátky na počítači.
  Více ...

29.03.2013  Truhlářství Dvořáček, Ševčík-garážová vrata - Truhlářství Dvořáček, Ševčík-garážová vrata – nedaleko od nás – 22. 3. 2013
Zobrazit obrázek


Nedaleko od naší školy mají své zázemí firmy Truhlářství Dvořáček a firma Ševčík-garážová vrata. První naše kroky směřovaly do firmy Truhlářství Dvořáček. Žáci se zde měli možnost seznámit s výrobní činností firmy, která vyrábí nábytek a bytové doplňky na zakázku. V menších prostorách představil svou firmu pan Jan Dvořáček. Seznámil žáky s historií firmy, její současnou výrobou a ukázal nám všem právě vyrobené kusy nábytku. Žákům vysvětlil jaké druhy povolání by se uplatnily v jeho firmě či oboru, zdůraznil svoje požadavky na případného pracovníka v jeho firmě. Představil také svůj týdenní pracovní program, seznámil žáky s tím, co všechno musí za tento týden zajistit, připravit a stihnout tak, aby jeho firma „fungovala.“
  Více ...

18.03.2013  „Velikonoční jarmark“


Zveme Vás na „Velikonoční jarmark“, který proběhne od 18. do 27. 3. 2013 na ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská 26.

Pozvánka a program jarkmarku ke stažení zde.

21.12.2012  Vánoční jarmarky ve školní družině
Zobrazit obrázek


V rámci projektu Zlaté české ručičky připravila školní družina jarmarky s vánoční tematikou. V krásném prostředí, provoněném kořením a vkusnou vánoční výzdobou se děti seznámily s netradičními ozdobami z dob minulých. Uviděly, jak naši předkové dokázali ozdobit stromeček slámou, ovocem, zbytky látek, skořápek ořechů, slaného těsta apod. No a jako na každém správném jarmarku si vyrobily ozdobu a odnesly domů.
  Více ...

20.12.2012  Předvánoční tvoření
Zobrazit obrázek


V rámci příprav na vánoční jarmark se ve třídách naší školy i školky zdobilo, stříhalo, vytvářelo, peklo, vykrajovalo a tvořilo. Jedni připravovali vánoční přání, druzí vyráběli svícny, betlémy, hvězdy a ozdoby na stromeček.
  Více ...

10.12.2012  Projektový den „Vánoční jarmark“
Zobrazit obrázek


Zveme Vás na projektový den s tématem „Vánoční jarmark“, který proběhne 12. a 21. 12. 2012 od 9:00 hodin na ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská 26.

Pozvánka a program projektového dne ke stažení zde.

02.12.2012  Mikulášská tradice, výroba masky sv. Mikuláše a čerta
Zobrazit obrázek


V rámci projektu Zlaté české ručičky si žáci třídy IV. A vyrobili krásné mikulášské čepice a strašidelné masky čerta. Společně jsme si popovídali o mikulášské tradici, zavzpomínali, jak to bylo na Mikuláše loni, a popřemýšleli o tom, jak by to mohlo probíhat letos.
  Více ...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |