Zlaté české ručičky
Zlaté české ručičky

CZ.1.07/1.1.16/01.0044

Žadatel projektu:

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26

Datum zahájení projektu: 17. 4. 2012
Datum ukončení projektu: 30. 6. 2014

Stručný obsah projektu:

Projekt reaguje na soustavný a výrazný pokles zájmu žáků a rodičovské veřejnosti o řemeslné profese a technicky zaměřená povolání. Činnosti jsou zaměřeny na popularizaci řemesel a technických oborů a budou realizovány různými formami integrované výuky a vzdělávání. Budou se realizovat aktivity na školním pozemku a škole spojené s péčí o přírodniny a pěstěné rostliny, bude probíhat poznávání dřevina rostlin a jejich systematické zpracování. Součástí projektu je zvyšování dovedností práce pedagogů s moderními technologiemi. Žáci navštíví střední školy orientované technickým směrem, navštíví výstavy, veletrhy a prakticky se seznámí s činností a produkcí některých firem regionu Blansko.

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je podpora zájmu žáků základní školy o studium technických oborů a řemesel, odstranění předsudků o nízké prestiži řemeslných a technických oborů. Žáci základní školy tak získají ještě lepší a konkrétnější poznatky a informace pro svá rozhodnutí při výběru povolání. Projekt si klade za cíl zpřístupnit žákům a zpopularizovat jednotlivá řemesla a jejich vlastní obsah, jako tvůrčí práci. Projekt si klade za cíl zajistit větší míru zkušeností a informovanosti přiměřeně dané věkové skupině žáků a propojit teorii s praxí, zajistit soustavný proces utváření vědomostí a poznatků o obsahu a činnosti odborných, řemeslných a dělnických profesí. Projekt si klade za cíl zpřístupnit žákům a zpopularizovat jednotlivá řemesla a jejich vlastní obsah, jako tvůrčí práci.

Financování projektu:

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Procento spolufinancování Evropský sociální fond 85 % nákladů, státní rozpočet České republiky 15 % nákladů.

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl
hlavní manažer projektu

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem (ESF) a státním rozpočtem České republiky.

Aktuality


15.06.2013  V půlce června 2013, téměř v závěru školního roku
Zobrazit obrázek

a za velmi vydařeného letního počasí se žáci 8. a 7. ročníků zúčastnili hned několika exkurzí, a to vše díky projektu EU Zlaté české ručičky.
  Více ...

06.06.2013  Beseda o vodě, povodí a vodstvu v regionu
Zobrazit obrázek


Zajímavou besedu na téma voda, povodí a vodstvo v regionu zažili žáci 6.A třídy. Ing. Olga Pozděnová z oddělení vodního hospodářství, geologie, odpadů a ochrany ovzduší, odboru životního prostředí MěÚ Blansko přiblížila velmi zajímavou formou žákům zmiňovanou problematiku.
  Více ...

20.05.2013  Araplast spol. s r.o. - 17. 5. 2013
Zobrazit obrázek


O tom, že dopravní značky a značení je možné vidět například v blízkosti naší školy, žáci dobře vědí. Jestli ale vždy dbají všech pokynů dopravního značení, je otázkou. My jsme se vydali po stopách dopravního značení za jiným účelem. Chtěli jsme žákům představit výrobu dopravních značek a značení, představit sídlo firmy, která se zabývá výrobou značek a dopravního značení, ukázat technologii výroby značek. Proto jsme se rozhodli uspořádat exkurzi do firmy ARAPLAST spol. s r.o., která je jednou z cca 10 firem v České republice zabývajících se výrobou dopravního značení a značek.
  Více ...

20.05.2013  Kamenolom Lhota Rapotina - těžba nerostných surovin -17.5. 2013
Zobrazit obrázek


Kamenolom ve Lhotě Rapotině je součástí společnosti Kamenolomy ČR, s.r.o., která sdružuje celkem 30 kamenolomů na území ČR. Tato společnost zajišťuje těžbu, výrobu, prodej drceného kameniva pro betonárky, obalovny asfaltových směsí a silniční a inženýrské stavby. Abychom přiblížili našim žákům různorodou pracovní činnost a profesní podmínky různých druhů povolání, zavítali jsme proto i do kamenolomu, který se nachází v našem regionu.
  Více ...

20.05.2013  Pískovna Drnovice – těžba nerostných surovin - 17.5. 2013
Zobrazit obrázek


Naše cesta za poznáním vedla tentokráte do Drnovic, do místní pískovny. Před pískovnou již na nás čekala paní Dvořáčková, která byla pověřena majitelem firmy, aby nám podala veškeré informace o firmě a činnosti lomu. Firma se v posledním období rozrostla a transformovala se na divize (provozy) stavby, doprava – přeprava těžkých nákladů a těžba písků.
  Více ...

16.05.2013  Pozvánka - workshop Zlaté české ručičky
Zobrazit obrázek


Místo konání: ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská 26, sborovna školy
Datum: 22.5. 2013

Čas: 15,00 hodin
  Více ...

06.05.2013  Arboretum Křtiny
Zobrazit obrázek


navštívilo 39 žáků ze 3. a 4. ročníků. Počasí nám zpočátku nepřálo a museli jsme zvolit náhradní program prohlídkou barokního chrámu, kostnice i zámku ve Křtinách. Naštěstí se déšť umoudřil a mohli jsme nastoupit na prohlídku naučné stezky Domácí dřeviny. Viděli jsme nejen domácí dřeviny, ale mohli jsme obdivovat i mnoho stromů a keřů, pocházejících z dalekých koutů světa. Do arboreta je postupně od roku 1928 dovážel jeho zakladatel August Bayer, který byl profesorem tehdejší Lesnické fakulty Vysoké školy zemědělské v Brně.
  Více ...

29.04.2013  Ze stavebního veletrhu
Zobrazit obrázek


25. dubna navštívilo 35 žáků převážně z 8. a 7. ročníku 18. ročník Stavebního veletru v Brně. Součástí byl i MOBITEX, Mezinárodní veletrh nábytku a interiérového designu, kde jsme prohlídku zahájili. Expozice jednotlivých vystavovatelů nabízely například kuchyňský nábytek, bytový textil, nábytkové kování, …
  Více ...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |