Zlaté české ručičky
Zlaté české ručičky

CZ.1.07/1.1.16/01.0044

Žadatel projektu:

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26

Datum zahájení projektu: 17. 4. 2012
Datum ukončení projektu: 30. 6. 2014

Stručný obsah projektu:

Projekt reaguje na soustavný a výrazný pokles zájmu žáků a rodičovské veřejnosti o řemeslné profese a technicky zaměřená povolání. Činnosti jsou zaměřeny na popularizaci řemesel a technických oborů a budou realizovány různými formami integrované výuky a vzdělávání. Budou se realizovat aktivity na školním pozemku a škole spojené s péčí o přírodniny a pěstěné rostliny, bude probíhat poznávání dřevina rostlin a jejich systematické zpracování. Součástí projektu je zvyšování dovedností práce pedagogů s moderními technologiemi. Žáci navštíví střední školy orientované technickým směrem, navštíví výstavy, veletrhy a prakticky se seznámí s činností a produkcí některých firem regionu Blansko.

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je podpora zájmu žáků základní školy o studium technických oborů a řemesel, odstranění předsudků o nízké prestiži řemeslných a technických oborů. Žáci základní školy tak získají ještě lepší a konkrétnější poznatky a informace pro svá rozhodnutí při výběru povolání. Projekt si klade za cíl zpřístupnit žákům a zpopularizovat jednotlivá řemesla a jejich vlastní obsah, jako tvůrčí práci. Projekt si klade za cíl zajistit větší míru zkušeností a informovanosti přiměřeně dané věkové skupině žáků a propojit teorii s praxí, zajistit soustavný proces utváření vědomostí a poznatků o obsahu a činnosti odborných, řemeslných a dělnických profesí. Projekt si klade za cíl zpřístupnit žákům a zpopularizovat jednotlivá řemesla a jejich vlastní obsah, jako tvůrčí práci.

Financování projektu:

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Procento spolufinancování Evropský sociální fond 85 % nákladů, státní rozpočet České republiky 15 % nákladů.

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl
hlavní manažer projektu

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem (ESF) a státním rozpočtem České republiky.

Aktuality


30.09.2013  Keramika Letovice
Zobrazit obrázek

byla dalším cílem návštěvy našich žáků z osmé a deváté třídy. Tato letovická společnost se zabývá ruční výrobou keramického kachloví, které má ve firmě již stoletou tradici. Pracuje v ní celkem 45 zaměstnanců a svými výrobky zásobuje nejen český trh, ale i zahraničí.
  Více ...

26.09.2013  Exkurze do firem v Blansku a okolí
Zobrazit obrázek


18. 9. a 23. 9. 2013 navštívili žáci 9.A třídy dvě firmy v Blansku a okolí. Výrobní program a zaměření obou firem se výrazně od sebe lišily. První exkurze byla do firmy JetArrows, která se zabývá vývojem a výrobou Jet modelů letadel a vrtulníků, sídlo firmy je v Dolní Lhotě 195. Dále ve své činnosti nabízí mimo jiné modelářský kanon, zabezpečuje školu létání, má svůj show tým, zajišťuje vyhlídkové lety a prodej doplňků pro leteckou modelářskou činnost. Firma má zhruba tříletou tradici. Jedná se o malou firmu se specifickým zaměřením, majitelem firmy je Ing. Dušan Pukl, který nás provedl firmou a představil její výrobní činnost včetně praktických ukázek.
  Více ...

02.09.2013  Nové vybavení kovo a dřevo dílen
Zobrazit obrázek


Dnem 2.9. 2013 byl zahájen nový školní rok 2013/2014 na všech základních školách v celé České republice. Na naší základní škole byl však tento den výjimečný ještě něčím jiným. Žáci školy budou používat od tohoto data nové vybavení dílen kovo a dřevo. K výuce praktických činností jim budou sloužit nové pracovní stoly a moderní didaktická technika. Zručnost, fantazii a technické myšlení žáků prověří stavebnice Merkur s různou technickou náročností jednotlivých dílů stavebnic. Nové vybavení dílen kovo a dřevo bylo pořízeno v rámci projektu Zlaté české ručičky.

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, hlavní manažer projektu
  Více ...

28.06.2013  Beseda o vodních dílech Palava I a Palava II
Zobrazit obrázek


Pro účast na besedu se nám podařilo získat odborníka na slovo vzatého, totiž pana Ing. Stanislava Žateckého, jehož hlavní pracovní náplní je specializovaná činnost na bezpečnost vodních děl, projektování a povodňovou ochranu.
  Více ...

28.06.2013  Nakládání s odpady, environmentální výchova, ochrana životního prostředí
Zobrazit obrázek


Netradiční námět, zajímavé prostředí, velmi prospěšné a užitečné pro člověka, společnost. Takto by se dala charakterizovat exkurze do Sběrného dvora v Blansku – Horní Lhotě.
  Více ...

24.06.2013  A pak že nerostou…
Zobrazit obrázek


Proč nespojit příjemné s užitečným? Využili jsme pěkného počasí a vyrazili na houby. V prvouce se totiž o nich učíme. Okolí přehrady vybízelo k hledání… A opravdu se zadařilo. S malým úlovkem jsme se vraceli do školy a studovali houby známé i neznámé.

Mgr. Eva Gregorová
  Více ...

20.06.2013  Starobylá řemesla
Zobrazit obrázek


si mohli třeťáci na vlastní kůži vyzkoušet na hradě Veveří. Příprava na výlet probíhala v hodině informatiky. Vyhledávali jsme informace o výletě i o řemeslech, které jsme si mohli vyzkoušet.
Zjistili jsme, kdo je to mečíř, pancíř, švec, tkadlena, písmomalíř, kovář, truhlář, parukář, mlynář i šenkýř. Poznatků z výletu jsme využili v nově vytvořeném programu na interaktivní tabuli.

Mgr. Eva Gregorová
  Více ...

19.06.2013  Ruční papírnu ve Velkých Losinách
Zobrazit obrázek


navštívili dnes, 19. 6., pod hlavičkou projektu EU Zlaté české ručičky, naši páťáci. Seznámili se nejen s historií této unikátní manufaktury založené na konci 16. století, starými, dodnes fungujícími stroji, ale i s procesem výroby ručního papíru.
  Více ...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |