Zlaté české ručičky
Zlaté české ručičky

CZ.1.07/1.1.16/01.0044

Žadatel projektu:

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26

Datum zahájení projektu: 17. 4. 2012
Datum ukončení projektu: 30. 6. 2014

Stručný obsah projektu:

Projekt reaguje na soustavný a výrazný pokles zájmu žáků a rodičovské veřejnosti o řemeslné profese a technicky zaměřená povolání. Činnosti jsou zaměřeny na popularizaci řemesel a technických oborů a budou realizovány různými formami integrované výuky a vzdělávání. Budou se realizovat aktivity na školním pozemku a škole spojené s péčí o přírodniny a pěstěné rostliny, bude probíhat poznávání dřevina rostlin a jejich systematické zpracování. Součástí projektu je zvyšování dovedností práce pedagogů s moderními technologiemi. Žáci navštíví střední školy orientované technickým směrem, navštíví výstavy, veletrhy a prakticky se seznámí s činností a produkcí některých firem regionu Blansko.

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je podpora zájmu žáků základní školy o studium technických oborů a řemesel, odstranění předsudků o nízké prestiži řemeslných a technických oborů. Žáci základní školy tak získají ještě lepší a konkrétnější poznatky a informace pro svá rozhodnutí při výběru povolání. Projekt si klade za cíl zpřístupnit žákům a zpopularizovat jednotlivá řemesla a jejich vlastní obsah, jako tvůrčí práci. Projekt si klade za cíl zajistit větší míru zkušeností a informovanosti přiměřeně dané věkové skupině žáků a propojit teorii s praxí, zajistit soustavný proces utváření vědomostí a poznatků o obsahu a činnosti odborných, řemeslných a dělnických profesí. Projekt si klade za cíl zpřístupnit žákům a zpopularizovat jednotlivá řemesla a jejich vlastní obsah, jako tvůrčí práci.

Financování projektu:

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Procento spolufinancování Evropský sociální fond 85 % nákladů, státní rozpočet České republiky 15 % nákladů.

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl
hlavní manažer projektu

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem (ESF) a státním rozpočtem České republiky.

Aktuality


09.12.2013  VÁNOČNÍ JARMARK
Zobrazit obrázek


I letošní jarmarky v rámci projektu ZČR byly plné vánočního tvoření,připomenutí zvyků,tradic,ale i nových technik při výrobě ozdob a dekorací.
  Více ...

03.12.2013  Pozvánka na 2. workshop projektu Zlaté české ručičky
Zobrazit obrázek


Místo konání: ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská 26, sborovna školy
Datum: 3.12. 2013

Čas: 15,00 hodin
  Více ...

07.11.2013  Merkur
Zobrazit obrázek


Začátkem října se žáci VI.A, VI.B, VII.A, VIII.A a IX.A pustili do práce se stavebnicí Merkur, konkrétně s verzemi Elektro E1 a Elektronic E2. Pomocí nich budou získávat v průběhu celého školního roku znalosti a dovednosti z oblasti elektrotechniky. Věřím, že je práce bude bavit po celý školní rok stejně, jako tomu bylo při probírání historie stavebnice Merkur a poté elektrostatiky :)
  Více ...

17.10.2013  Bylinková zahrádka v 5.B
Zobrazit obrázek


Ve třídě 4. B (nyní 5.B) voněla od jara až do září bylinková zahrádka. Ve třídě jsme si vyseli různé druhy bylinek jako např. oregáno, bazalka, majoránka, atd. a do prázdnin jsme se o ně starali (někdy tak moc pečlivě, že se nám málem utopily).
  Více ...

14.10.2013  Školní pravidla
Zobrazit obrázek


Tak se nazývá projekt, který zpracovávali žáci IV.A, IV.B a V.A v hodinách informatiky.
Dodržování třídních i školních pravidel. Co si pod těmito pojmy představují? To vše se odrazilo v jejich obrázcích. Děti pracovaly s volně přístupnými zdroji, vkládaly text, pracovaly s překladačem, ukládaly, tiskly a nakonec svůj projekt předvedly u interaktivní tabule.

Mgr. Eva Gregorová
  Více ...

11.10.2013  Mezinárodní strojírenský veletrh
Zobrazit obrázek

Stejně jako loni jsme se i v letošním školním roce vydali s deváťáky a šesťáky do Brna na nejvýznamnější průmyslový veletrh ve střední Evropě.
  Více ...

30.09.2013  Modrotisk v Olešnici
Zobrazit obrázek

má dlouholetou tradici. Modrotisková dílna rodiny Danzingerů dodnes používá formy a receptury, které jsou předávány z generace na generaci. Proto jsme se vydali s žáky 8. a 9. ročníku tuto ruční dílnu navštívit. Svojí firmou nás provedl pan majitel a umožnil nám „nahlédnout pod pokličku“ tohoto starého řemesla. Seznámil nás podrobně s postupem výroby modrotisku.
  Více ...

30.09.2013  Tylex Letovice
Zobrazit obrázek

navštívili naši nejstarší žáci. Provozem nás provedl pan vedoucí technického úseku a seznámil nás s výrobou i historií .
Dozvěděli jsme se, že tato společnost patří mezi tradiční české textilní výrobce, která dnes nabízí pletené záclony, ubrusy, krajky, ale také výrobu tzv. 3D úpletů. Ty se díky svým vlastnostem uplatňují např. v nábytkářském a automobilovém průmyslu, ale i ve zdravotnictví.
  Více ...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |