Zlaté české ručičky
Zlaté české ručičky

CZ.1.07/1.1.16/01.0044

Žadatel projektu:

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26

Datum zahájení projektu: 17. 4. 2012
Datum ukončení projektu: 30. 6. 2014

Stručný obsah projektu:

Projekt reaguje na soustavný a výrazný pokles zájmu žáků a rodičovské veřejnosti o řemeslné profese a technicky zaměřená povolání. Činnosti jsou zaměřeny na popularizaci řemesel a technických oborů a budou realizovány různými formami integrované výuky a vzdělávání. Budou se realizovat aktivity na školním pozemku a škole spojené s péčí o přírodniny a pěstěné rostliny, bude probíhat poznávání dřevina rostlin a jejich systematické zpracování. Součástí projektu je zvyšování dovedností práce pedagogů s moderními technologiemi. Žáci navštíví střední školy orientované technickým směrem, navštíví výstavy, veletrhy a prakticky se seznámí s činností a produkcí některých firem regionu Blansko.

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je podpora zájmu žáků základní školy o studium technických oborů a řemesel, odstranění předsudků o nízké prestiži řemeslných a technických oborů. Žáci základní školy tak získají ještě lepší a konkrétnější poznatky a informace pro svá rozhodnutí při výběru povolání. Projekt si klade za cíl zpřístupnit žákům a zpopularizovat jednotlivá řemesla a jejich vlastní obsah, jako tvůrčí práci. Projekt si klade za cíl zajistit větší míru zkušeností a informovanosti přiměřeně dané věkové skupině žáků a propojit teorii s praxí, zajistit soustavný proces utváření vědomostí a poznatků o obsahu a činnosti odborných, řemeslných a dělnických profesí. Projekt si klade za cíl zpřístupnit žákům a zpopularizovat jednotlivá řemesla a jejich vlastní obsah, jako tvůrčí práci.

Financování projektu:

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Procento spolufinancování Evropský sociální fond 85 % nákladů, státní rozpočet České republiky 15 % nákladů.

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl
hlavní manažer projektu

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem (ESF) a státním rozpočtem České republiky.

Aktuality


21.04.2014  Ptačí hnízdečka
Zobrazit obrázek


Jarní dekoraci, kterou si udělali radost nejen sami sobě, ale určitě i svým blízkým, vyrobili před Velikonocemi naši páťáci.
  Více ...

16.04.2014  VELIKONOČNÍ JARMARKY NA 1.STUPNI A ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
Zobrazit obrázek


Opět se blíží nejkrásnější svátky jara a tak děti vyrábí,tvoří,navštěvují výstavy,povídají si o tradicích apod.

Děti si vyzkoušely jak staré,tak nové techniky při zdobení kraslic a dekorací na velikonoční stůl.
  Více ...

07.04.2014  Velikonoční jarmark
Zobrazit obrázek


Zveme Vás na „Velikonoční jarmark“, který bude probíhat od 7. 4. do 16.4. 2014 v ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská 26.

Pozvánka a program jarmarku ke stažení zde.

31.03.2014  Papírové boty inspirované Tomášem Baťou
Zobrazit obrázek


V hodinách vlastivědy se žáci 5.B nedávno seznámili s velmi úspěšným českým podnikatelem Tomášem Baťou. Pomocí výukového programu a pracovních listů zjistili, jakým způsobem vybudoval firmu, která má i dnes spoustu poboček po celém světě. Také si vyzkoušeli, jak pracné je boty vyrobit - i když jen z papíru. S velkou trpělivostí stříhali, lepili a malovali jednu botu až 4 hodiny. Škoda jen, že je nemohou nosit - moc se jim povedly.

Mgr. Markéta Loubová
  Více ...

31.03.2014  Merkur na naší škole
Zobrazit obrázek


Žáci 2. stupně se v rámci praktických činností setkávají se stavebnicemi Merkur. Díky tomuto „hraní“ se postupně seznamují s jednoduchými zákony elektrotechniky. Jejich pracovní nasazení a několik jejich výrobků si můžete prohlédnout ve fotogalerii níže :)
  Více ...

04.03.2014  Poznávali jsme historii a současnost Škody Auto Mladá Boleslav
Zobrazit obrázek


V úvodu měsíce března 2014 jsme se vydali s žáky naší školy na exkurzi a prohlídku muzea Škoda Auto a výrobního závodu Škoda Auto v Mladé Boleslavi. Značka Škoda patří k jedné z nejstarších automobilových značek na světě. Prostory muzea jsou záměrně vybrány, neboť na tomto autentickém místě, tedy v bývalých výrobních halách, se až do roku 1928 vyráběly automobily.
  Více ...

27.02.2014  Kalendář Rozvoj řemesel na Blanensku a brožura Historie a perspektivy řemesel a netradiční řemeslné výroby na Blanensku


Počátkem roku 2014 vstoupil projekt Zlaté české ručičky do své poslední fáze. Žáci ze Základní školy a Mateřské školy Blansko, Dvorská 26 a realizační tým zpracovávají projektem danou problematiku. Výsledkem jejich práce je například nově vzniknuvší kalendář s názvem Rozvoj řemesel na Blanensku a informační brožura s názvem Historie a perspektivy řemesel a netradiční řemeslné výroby na Blanensku. Shromážděný materiál vznikl na podkladě absolvovaných exkurzí, besed, návštěv a studia dostupného materiálu pro dané obory. Na základě praktických poznatků, rad a vlastních zkušeností si žáci některé techniky sami ověřovali v praxi. Praktickou zkušeností se seznamovali s jednotlivými řemesly.

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, hlavní manažer projektu

15.12.2013  Polštářky z modrotisku
Zobrazit obrázek


Díky projektu Zlaté české ručičky jsme měli možnost vyzkoušet si tradiční techniku zvanou modrotisk. Tradiční vzor známý z lidových krojů jsme přizpůsobili své fantazii a vyrobili jsme si originální polštářek.
  Více ...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |