Zlaté české ručičky
Zlaté české ručičky

CZ.1.07/1.1.16/01.0044

Žadatel projektu:

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26

Datum zahájení projektu: 17. 4. 2012
Datum ukončení projektu: 30. 6. 2014

Stručný obsah projektu:

Projekt reaguje na soustavný a výrazný pokles zájmu žáků a rodičovské veřejnosti o řemeslné profese a technicky zaměřená povolání. Činnosti jsou zaměřeny na popularizaci řemesel a technických oborů a budou realizovány různými formami integrované výuky a vzdělávání. Budou se realizovat aktivity na školním pozemku a škole spojené s péčí o přírodniny a pěstěné rostliny, bude probíhat poznávání dřevina rostlin a jejich systematické zpracování. Součástí projektu je zvyšování dovedností práce pedagogů s moderními technologiemi. Žáci navštíví střední školy orientované technickým směrem, navštíví výstavy, veletrhy a prakticky se seznámí s činností a produkcí některých firem regionu Blansko.

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je podpora zájmu žáků základní školy o studium technických oborů a řemesel, odstranění předsudků o nízké prestiži řemeslných a technických oborů. Žáci základní školy tak získají ještě lepší a konkrétnější poznatky a informace pro svá rozhodnutí při výběru povolání. Projekt si klade za cíl zpřístupnit žákům a zpopularizovat jednotlivá řemesla a jejich vlastní obsah, jako tvůrčí práci. Projekt si klade za cíl zajistit větší míru zkušeností a informovanosti přiměřeně dané věkové skupině žáků a propojit teorii s praxí, zajistit soustavný proces utváření vědomostí a poznatků o obsahu a činnosti odborných, řemeslných a dělnických profesí. Projekt si klade za cíl zpřístupnit žákům a zpopularizovat jednotlivá řemesla a jejich vlastní obsah, jako tvůrčí práci.

Financování projektu:

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Procento spolufinancování Evropský sociální fond 85 % nákladů, státní rozpočet České republiky 15 % nákladů.

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl
hlavní manažer projektu

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem (ESF) a státním rozpočtem České republiky.

Aktuality


23.10.2014  Hráli jsme divadlo pro seniory
Zobrazit obrázek


Dne 22. a 23. 10. 2014 jsme na pozvání předvedli obyvatelům Domu seniorů v Blansku představení Staré pověsti české, které žáci nastudovali pod vedením Bc. Terezy Dostálové za asistence Mgr. Hany Dostálové. Hrané příběhy putování našich předků zaujaly diváky ve škole, žáky, dospělé i seniory, pobavili se, rozptýlili a ti mladší i poučili.
  Více ...

14.07.2014  Projekt Zlaté české ručičky


Dnem 30.6. 2014 úspěšně zakončíme projekt s názvem Zlaté české ručičky. Smyslem a cílem projektu byla podpora řemesel, technicky zaměřených povolání a jejich popularizace. V rámci dílčích aktivit projektu jsme se zaměřili na praktické poznání formou exkurzí do firem, podniků a k jednotlivým řemeslníkům. Praktickou zkušenost získali žáci vlastním poznáním provozů firem, podniků, seznámili se blíže a na vlastní oči poznali obsah jednotlivých pracovních pozic. Viděli také strojní a technické zařízení firem, poznali praktickou výrobu ve firmách a seznámili se s kulturou a prostředím firem. Navštívili nepřeberné množství firem našeho regionu, kdy mnohé z nich tvoří špičku ve svém oboru v ČR.
  Více ...

12.06.2014  Běžela ovečka
Zobrazit obrázek


V rámci projektu Zlaté české ručičky žáci 3.B absolvovali výukový program Běžela ovečka. Navštívili školské zařízení pro environmentální vzdělávání - Lipka v Brně.
  Více ...

11.06.2014  Minerva Boskovice
Zobrazit obrázek


Projekt Zlaté české ručičky pomalu spěje ke konci, takže nás čekají poslední exkurze.
Se sedmáky a deváťáky jsme zhlédli provoz boskovické firmy Minerva, která vznikla už v roce 1881. Ve Vídni ji založili čeští podnikatelé jako továrnu na výrobu rodinných šicích strojů. Později byla Minerva přestěhována z Vídně do Opavy. V Boskovicích zakotvila v polovině 20. století už jako továrna na výrobu průmyslových šicích strojů.
  Více ...

06.06.2014  Návštěva u babky bylinářky
Zobrazit obrázek


je název výukového programu, který v rámci projektu Zlaté české ručičky zdarma absolvovali žáci třetí třídy. Nejen, že se seznámili s bylinkami a kořením z naší zahrady ale formou her a praktických činností se dozvěděli, jak se tyto rostliny využívají k léčení a v kuchyni. Zjistili, které části rostlin a v kterou dobu se sbírají. Ochutnali bylinné čaje a namíchali si vlastní sušenou směs, kterou si s sebou odnesli domů. Třeťáci zjistili, které koření můžeme pěstovat na zahradě a společně si připravili ochucený olej a ocet, ze kterého si mohou připravit salát.
  Více ...

19.05.2014  Páťáci a šesťáci v arboretu
Zobrazit obrázek


Křtinské arboretum nás přivítalo nádherným počasím. Průvodkyně paní Horáčková nás seznámila s historií arboreta a s většinou vzácných stromů, které se v arboretu nachází. Mohli jsme vidět různé druhy jehličnanů i listnatých stromů. Poznávali jsme kryptomerii japonskou, pajehličník přeslenitý, toreju, cedr, korkovník amurský a další stromy a keře, které do arboreta postupně dovážel od roku 1928 jeho zakladatel August Bayer. Naučnou stezku lemovaly dřevěné sochy a sousoší, které vytvořili studenti Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně při sochařských sympóziích.
  Více ...

12.05.2014  Deváťáci a sedmáci ve Velkých Losinách
Zobrazit obrázek


Do velkolosinské ruční papírny se letos podívali žáci sedmého a devátého ročníku. Při prohlídce této unikátní technické památky se dozvěděli spoustu zajímavých informací. Týkaly se historie výroby papíru a jeho šíření do Evropy ve středověku, surovin, z nichž se papír vyráběl, i materiálů, které se používaly ke psaní před vynálezem papíru. Seznámili se s historií této manufaktury založené na konci 16. století pány z Žerotína.
  Více ...

01.05.2014  Mezinárodní stavební veletrh v Brně
Zobrazit obrázek


Ke konci dubna jsme opět navštívili se žáky 9. a 8. ročníku Mezinárodní stavební veletrh v Brně, abychom se seznámili s novinkami v oblasti stavebnictví od realizace staveb přes stavební řemesla a technologie, stavební materiály a stroje. Několik vystavovatelů se věnovalo zejména dnes aktuálním tématům, jako energetické náročnosti budov, dřevostavbám, technickému zařízení budov a vybavení interiéru.
  Více ...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |