Zlaté české ručičky
Zlaté české ručičky

CZ.1.07/1.1.16/01.0044

Žadatel projektu:

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26

Datum zahájení projektu: 17. 4. 2012
Datum ukončení projektu: 30. 6. 2014

Stručný obsah projektu:

Projekt reaguje na soustavný a výrazný pokles zájmu žáků a rodičovské veřejnosti o řemeslné profese a technicky zaměřená povolání. Činnosti jsou zaměřeny na popularizaci řemesel a technických oborů a budou realizovány různými formami integrované výuky a vzdělávání. Budou se realizovat aktivity na školním pozemku a škole spojené s péčí o přírodniny a pěstěné rostliny, bude probíhat poznávání dřevina rostlin a jejich systematické zpracování. Součástí projektu je zvyšování dovedností práce pedagogů s moderními technologiemi. Žáci navštíví střední školy orientované technickým směrem, navštíví výstavy, veletrhy a prakticky se seznámí s činností a produkcí některých firem regionu Blansko.

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je podpora zájmu žáků základní školy o studium technických oborů a řemesel, odstranění předsudků o nízké prestiži řemeslných a technických oborů. Žáci základní školy tak získají ještě lepší a konkrétnější poznatky a informace pro svá rozhodnutí při výběru povolání. Projekt si klade za cíl zpřístupnit žákům a zpopularizovat jednotlivá řemesla a jejich vlastní obsah, jako tvůrčí práci. Projekt si klade za cíl zajistit větší míru zkušeností a informovanosti přiměřeně dané věkové skupině žáků a propojit teorii s praxí, zajistit soustavný proces utváření vědomostí a poznatků o obsahu a činnosti odborných, řemeslných a dělnických profesí. Projekt si klade za cíl zpřístupnit žákům a zpopularizovat jednotlivá řemesla a jejich vlastní obsah, jako tvůrčí práci.

Financování projektu:

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Procento spolufinancování Evropský sociální fond 85 % nákladů, státní rozpočet České republiky 15 % nákladů.

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl
hlavní manažer projektu

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem (ESF) a státním rozpočtem České republiky.

Aktuality


07.11.2015  Umělecký řezbář
Zobrazit obrázek


zavítal 5.11. - 7. 11. 2015 na naši školu. Ve třech dnech společně s dětmi a se svou manželkou vyřezávali dekorativní předměty a hračky lupenkovou pilkou. Žáci I. stupně Pavla Hutěčku již znají a na vyřezávání a opracování dřevěných předmětů se každoročně velmi těší. Radost z ručně vyrobených ozdob měly nejen děti ale i vzácná návštěva lidových řemeslníků.

Mgr. Eva Gregorová
  Více ...

24.06.2015  Exkurze Hyundai Nošovice – udržitelnost projektu
Zobrazit obrázek


V posledním červnovém týdnu navštívili žáci 9.A, 8.A třídy automobilku Hyundai v Nošovicích. Nošovice jsou malá vesnice a vybudování automobilky v této lokalitě podle nás výrazným způsobem přispělo k posílení zaměstnanosti v oblasti. Exkurze započala přivítáním pověřeného pracovníka společnosti Hyundai. Následoval instruktážní film v přednáškovém sále a nástin programu exkurze.
  Více ...

03.05.2015  Mezinárodní stavební veletrh Brno
Zobrazit obrázek


Již po čtvrté jsme ke konci dubna zavítali na brněnské výstaviště, abychom zhlédli novinky a trendy v oblasti stavebnictví. Letos dostali šanci žáci sedmého a osmého ročníku, kteří v rámci udržitelnosti projektu Zlaté české ručičky měli možnost seznámit se s odvětvím, pro něž se možná jako budoucí středoškoláci rozhodnou.
Ve venkovních expozicích viděli praktické ukázky předváděné zejména učni jednotlivých staveních oborů - klempíři, pokrývači, tesaři, ale i zedníky, štukatéry, podlaháři, oknaři - truhláři, instalatéry...
  Více ...

19.04.2015  Řezbářství
Zobrazit obrázek


14.4. – 16.4. 2015
Název projektu: Zlaté české ručičky
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1. 16/01.0044
(udržitelnost projektu)

to je další z řemesel, se kterými se žáci z I. stupně mohli seznámit v rámci projektu Zlaté české ručičky. Ve třech dnech se žáci vystřídali u řezbářského ponku a pod vedením řezbáře Pavla Hutěčky si mohli vyřezat z topolového dřeva různé ozdoby. Děti se naučily řezat lupínkovou pilkou a obrušovat svůj vlastnoručně vyřezaný výrobek smirkovým papírem.

Mgr. Eva Gregorová, Mgr. Petra Peterková
  Více ...

23.03.2015  Exkurze do Zetoru Brno
Zobrazit obrázek


Název projektu: Zlaté české ručičky
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1. 16/01.0044
(udržitelnost projektu)

Dne 23.3. 2015 se žáci 7.A,B, v rámci udržitelnosti projektu Zlaté české ručičky, zúčastnili exkurze do Zetoru Brno. Ve výstavní expozici Zetor Gallery byli žáci rozděleni do dvou skupin, ve kterých si vyslechli velice podrobné přednášky o historii firmy až směrem k současnosti. Současné období značky Zetor je reprezentováno výrobní firmou Zetor Tractors a.s. Podrobný výklad byl doplněn celou řadou zajímavostí a upoutávek. Žáci si prohlédli výrobní produkci historickou, ale nejvíce se zajímali o současnou produkci. Zaujaly je traktory Zetor Major 80, Zetor Proxima Plus, Zetor Fortera 140 XSX. Traktory si nejen prohlédli, ale mohli se do nich posadit a vyzkoušet si „jejich ovládání a činnost řidiče“.


Mgr. Bc. Dušan Krumnikl
  Více ...

20.02.2015  Exkurze do VIDA science centra v Brně
Zobrazit obrázek


Název projektu: Zlaté české ručičky
Registrační číslo projektu: CZ. 1.07/1.1.16/01.0044
(udržitelnost projektu)

V pátek dne 20.2. 2015 žáci 6.A třídy navštívili VIDA science centrum Brno, které se nachází v areálu brněnského výstaviště. Na ploše 4 600 m2 bylo instalováno více než 150 interaktivních exponátů. Všechny interaktivní exponáty mají pomoci zpřístupnit vědu a cestu k bádání, objevování a radosti z této činnosti. Pro žáky návštěva expozice znamenala možnost vyzkoušet si některé experimenty, objevovat neznámé, ale i zákonitosti světa v jeho souvislostech. Právě v těchto zmiňovaných souvislostech si žáci prohlédli mapy Země z hlediska vývoje v časové posloupnosti do minulosti i do vzdálené budoucnosti. Taktéž se mohli důkladně seznámit s činností např. oběhové soustavy, tepnami, žílami, vlásečnicemi. Zcela originální byl pro ně model srdce v řezu a jeho mechanický způsob činnosti. Nejlepší cestou pro objevování je tedy navštívit VIDA science centrum v Brně.

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl

10.12.2014  Veletrh středních škol v Brně
Zobrazit obrázek


Dne 10. 12. 2014 navštívili žáci naší školy již tradičně v rámci volby povolání Veletrh středních škol v Brně. Na veletrhu měli možnost navštívit prezentační stánky škol celého kraje, podívat se na informační videa, pohovořit se zástupci škol a odnést si propagační materiály. Návštěva veletrhu jim pomůže při orientaci v široké nabídce různých typů škol a usnadní jim výběr jejich další profesní orientace. V rámci našeho projektu Zlaté české ručičky, který úspěšně skončit se snažíme nadále žáky naší školy směrovat také k volbě škol, které nabízejí studium tradičních řemesel a škol technického směru.
  Více ...

07.11.2014  Burza středních škol v Blansku
Zobrazit obrázek


Dne 7. 11. 2014 jsme se žáky 9. ročníku v rámci profesní volby navštívili Burzu středních škol v Blansku v Dělnickém domě, tentokrát škol nejen z našeho okresu. Žáci se mohli seznámit s obsahem studia, zaměřením, učebními plány zúčastněných škol. S pracovnicemi Úřadu práce v Blansku mohli zkonfrontovat nabídku s poptávkou na trhu práce. Informace získávali i od studentů zastoupených škol. Odnesli si materiály, které jim také pomohou při hledání optimálního oboru a školy.
  Více ...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |