Učíme se efektivně

CZ.1.07/1.4.00/21.3589

Učíme se efektivně

Žadatel projektu:

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26

Datum zahájení projektu: 1. 5. 2012
Datum ukončení projektu: 31. 10. 2014

Stručný obsah projektu:

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na základní škole. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Zvýšení efektivity práce se žáky ve vybraných prioritních tématech bude probíhat individualizací výuky. Projekt přispěje ke snížení výskytu rizikového chování u žáků a podpoří rovný přístup ke vzdělávání. Projekt reaguje na podporu a rozvoj čtenářské, matematické, přírodovědné, finanční a informační gramotnosti.

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je podpora zájmu žáků základní školy zaměřená na rozvoj čtenářské, matematické, přírodovědné, finanční a informační gramotnosti, získání potřebných dovedností, návyků a kompetencí k těmto činnostem. Dílčím cílem klíčové aktivity je pomocí dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků podpořit pedagogické pracovníky v zavádění inovativních forem a metod výuky směřujících k rozvoji čtenářské, matematické, přírodovědné, finanční a informační gramotnosti. Účastí na odborných seminářích, workshopech, vzdělávacích akcích a týmovou spoluprací docílit dalšího profesního růstu pedagogických pracovníků. K dalším dílčím cílovým aktivitám lze přiřadit zvyšování kvality výuky cizích jazyků cílenou podporou pedagogických pracovníků při jejich přípravě na vyučovací hodinu zaměřenou na zvyšování znalostí a dovedností žáků v souladu s kurikulární reformou zohledňovat moderní trendy vyučovacího procesu. Podpora strategie školy v oblasti digitálních technologií napříč vyučovacími předměty.

Financování projektu:

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Procento spolufinancování Evropský sociální fond 85 % celkových způsobilých výdajů projektu, státní rozpočet České republiky 15 % celkových způsobilých výdajů projektu.

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl
hlavní manažer projektu

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem (ESF) a státním rozpočtem České republiky.

Aktuality


25.09.2014  Workshop projektu Učíme se efektivně


Dne 24. 9. 2014 proběhl na naší škole workshop projektu Učíme se efektivně. Workshop projektu, který proběhl ve sborovně školy, bilancoval aktivity a činnost pedagogů a žáků zapojených do projektu.
  Více ...

15.09.2014  Pozvánka na workshop projektu Učíme se efektivně


Místo konání: ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská 26, sborovna školy
Datum: 24.9. 2014

Čas: 15,00 hodin
  Více ...

05.05.2014  Tablety ve výuce
Zobrazit obrázek


A je to tady…

„Paní učitelko, kdy budeme zase pracovat s tablety?“ To jsou slova, která slýcháváme od té doby, co jsme v rámci projektu „Učíme se efektivně“ zakoupili tablety.
  Více ...

27.02.2014  Máme opět něco nového

Měsíc únor 2014 byl pro žáky naší školy zajímavý po mnoha stránkách. Někteří z nich sledovali dění pod olympijskými kruhy a fandili našim sportovcům. Všichni žáci školy však realizují výuku pomocí nově vytvořených digitálních učebních materiálů. Prostřednictvím těchto výukových materiálů dochází k rozšíření učiva a zároveň k jeho hlubšímu poznání. Pro ještě větší atraktivitu a zpřístupnění moderních technologií do vyučovacího procesu škola zakoupila z projektových prostředků tablety, se kterými budou žáci pracovat v rámci jednotlivých předmětů.
  Více ...

14.02.2014  Informatika na I. stupni
Zobrazit obrázek


V rámci projektu Učíme se efektivně ověřujeme sadu výukových materiálů, které jsou vypracovány pro předmět informatika.
  Více ...

21.11.2013  Tvorba dřevěných dekorací
Zobrazit obrázek

20., 21. 11. 2013

Řezbář Pavel Hutěčka z Želechovic nad Dřevnicí naučil svoji techniku tvorby dřevěných dekorací žáky I. stupně. Děti si pod vedením řezbáře a jeho manželky vyrobily dva výrobky. Nejprve si vybraly tvar, který budou vyřezávat. Potom všichni vyřezávali tvar z topolového dřeva lupínkovou pilkou. Ti starší samostatně a mladší za bedlivého dohledu pana řezbáře a jeho manželky.
  Více ...

31.10.2013  Projekt Učíme se efektivně (CZ.1.07/1.4.00/21.3589)
Zobrazit obrázek

V rámci projektu EU-peníze školám realizuje ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská 26 projekt s názvem Učíme se efektivně. V současném období probíhá na plné obrátky tvorba a ověřování vzdělávacích materiálů DUMů.
  Více ...

22.04.2013  Projekt Učíme se efektivně (CZ.1.07/1.4.00/21.3589)

Realizací projektu Učíme se efektivně dochází k rozvoji a sebeuplatnění pedagogických pracovníků. Realizace pro žáky znamená aplikaci nových metod a přístupů včetně využití moderní didaktické techniky.
  Více ...

1 | 2 |