Projekt Sazka Olympijský víceboj
Projekt Olympijský víceboj

V rámci projektu Olympijský víceboj proběhla dne 6. 3. 2017 akce Trénink s olympionikem. Naši školu navštívili Jan Weber (sedminásobný mistr světa a Evropy ve footbagu a freestyle fotbalu), který celou akci moderoval, Šárka Kašpárková a Iveta Vacenovská. Po úvodním přivítání olympioniků ředitelem školy Šárka Kašpárková zahájila celou sportovní akci. Žáci byli rozděleni do několika skupin a na stanovištích cvičili podle pokynů olympioniků. Nechyběla ani Česká televize, která jednotlivé momenty z akce natáčela. Na závěr byly žákům předány drobné ceny a jednotlivá družstva se potom vyfotila s olympioniky. Sportovní dopoledne se vydařilo a v paměti žáků zůstávají vzpomínky na osobní setkání s olympioniky. Záběry z vydařené akce byly odvysílány na kanálu ČT Sport dne 15. 3. 2017 v 15, 15 hodin v rámci pořadu pod Olympijskými kruhy.

V Blansku dne 22. 3. 2017

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA


Zapojení do projektu Sazka Olympijský víceboj

Naše škola se od září 2016 zapojila do celonárodního projektu Sazka Olympijský víceboj. Tento projekt vznikl jako společná aktivita Českého olympijského výboru a společnosti Sazka na podporu zdravého životního stylu. Jak již sám název projektu prozrazuje, bude se jednat především o realizaci sportovních aktivit. Projekt realizujeme na nižším stupni základní školy a na vyšším stupni se do něho zapojila děvčata. Cílem projektu je rozhýbat naše děti a vrátit jim přirozenost pohybu. Jinými slovy přivést ke sportování co nejvíce dětí, ukázat jim sport především jako zábavu a přirozený životní styl. Realizace projektu, po předchozí registraci na www.ceskosportuje.cz/sazkaolympijskyviceboj , by byla na naší škole nemyslitelná bez spolupráce učitelů Mgr. Marťáková, Mgr. Piňosová, Mgr. Klimešová, Mgr. Fleková, Mgr. Kovář, kteří spolupracují s garantem projektu na škole Mgr. Růžičkovou. Jako bonus v letošním ročníku projektu se mohou žáci těšit na společné sportování s hvězdami v rámci tréninků s olympioniky pro 28 vylosovaných škol, konkrétně vždy čtrnáct škol na jaře a čtrnáct škol na podzim, při splnění podmínky dvě školy za každý kraj v rámci České republiky. Podmínky pro zařazení do losování splnilo 187 škol. Losování prováděl pod dohledem notářky freestylový motokrosař Petr Pilát. Při troše štěstí získají vylosované školy i hodnotné sportovní vybavení. V rámci věrnostního programu mohou školy ještě získat další sportovní vybavení nebo zážitkové akce s olympioniky. Sportovním manažerem celonárodního projektu je Mgr. Šárka Kašpárková. Naše škola byla vylosována a na jaře roku 2017 přivítáme na škole Mgr. Šárku Kašpárkovou a další olympioniky, kteří budou cvičit společně s žáky zapojenými do projektu – povedou jejich trénink. Proběhne samozřejmě přátelské setkání spojené s autogramiádou.

V Blansku dne 14. 2. 2017

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA