Rozvojový program MŠMT Podpora vzdělávání cizinců na školách
Rozvojový program MŠMT Podpora vzdělávání cizinců na školách – rok 2017

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26 podala žádost a získala dotaci na rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách č. j.: MSMT-24632/2016 modul A) Bezplatná výuka přizpůsobená potřebám dětí a žáků-cizinců z třetích zemí v souvislosti s poskytováním povinného předškolního a základního vzdělávání. Jazyková výuka přizpůsobená potřebám dětí a žáků-cizinců byla poskytnuta dětem a žákům z Ukrajiny, Mongolska, Ruska, Vietnamu a Kyrgyzstánu. Ostatní viz Závěrečná zpráva o využití poskytnutých finančních prostředků.

V Blansku dne 15. 1. 2018

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA