Grant, dotace MŠMT: projekt POROZUMÍM

31.12.2016  Naše škola realizovala projekt s názvem „Porozumím“
Naše škola realizovala projekt s názvem „Porozumím“ v rámci dotačního programu MŠMT Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR na rok 2016. Do projektu se zapojilo několik pedagogických pracovníků, kteří vytvořili interaktivní výukové materiály. Celkem vzniklo 24 interaktivních výukových materiálů a 6 e-learningových testů, jež byly umístěny na školním portálu do interaktivní učebnice českého jazyka pro žáky-cizince. Z hlediska tematických celků jsme navázali na již vytvořený 1. díl učebnice – Chceme mluvit hezky, učíme se česky. Pozornost jsme věnovali zejména oblastem a tématům, se kterými se žáci-cizinci v běžné výuce málo setkávají a dělají jim potíže. Zpracovali jsme např. výukové materiály s regionální tematikou, české zvyky a tradice: Vánoce, Velikonoce, Mikuláš. Doplnili jsme konverzační témata. Např. ČR-základní informace, Svět a já, Odkud jsi, Naši sousedé, Česká platidla, Nakupujeme, Ovoce a zelenina, Nábytek, Místnosti v domě, Oblečení. Mluvnici jsme doplnili o rozlišování měkkých a tvrdých souhlásek a o procvičování českého psacího písma a české diakritiky. Další oblastí vytvořených materiálů je porozumění textu. Byly vytvořeny nové výukové programy: „Co čtou české děti?“, „ Povídání o pejskovi a kočičce“.

Pro ověřování znalostí a zároveň jako nástroj evaluačního procesu jsme vytvořili e-learningové testy pro žáka-cizince.
Na základě poskytnuté dotace MŠMT, kterou Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26 obdržela, jsme mohli realizovat aktivity spojené s integrací cizinců prostřednictvím vzdělávání.

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA
ředitel školy

15.07.2016  Grant, dotace MŠMT : projekt POROZUMÍM
V průběhu letošního roku obdržela Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26 rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky za rok 2016. Dotace nám byla přidělena na základě rozhodnutí MŠMT ČR, jako poskytovatele dotace. V dotačním řízení jsme vypracovali projekt s názvem „Porozumím“. Dotační program s názvem Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR na rok 2016, č. j.: MSMT-45689/2015- 5 je v souladu s usnesením vlády ČR č. 1266/2000 o realizaci Zásad koncepce integrace cizinců na území České republiky. V rámci projektu jsme se zaměřili na realizaci aktivit spojených s integrací cizinců prostřednictvím vzdělávání. Pro realizaci jsme zvolili tým čtyř odborných pracovníků a jednoho ICT technika. Před realizační tým byl postaven úkol, splnit veškeré zadání projektu, ke kterému jsme se zavázali úspěšně zpracovaným a následně schváleným projektem s názvem „Porozumím“.

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA
ředitel školy

1 |