Pojď hrát hokej
Spolupráce s HC Blansko, z. s. a podpora celonárodního projektu Pojď hrát hokej

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26 uzavřela spolupráci s HC Blansko, z. s. Hokejový klub HC Blansko, z. s. se zapojil do projektu Českého svazu ledního hokeje s názvem Pojď hrát hokej. Pojď hrát hokej je čtyřletým rozvojovým projektem ČSLH, který se zaměřuje na podporu náborů v hokejových klubech po celé ČR. Program má napomoci přivést na zimní stadiony nové děti a zaměřuje se rovněž na komunikaci s rodiči potencionálních i stávajících hokejistů. Projekt cílí na skupinu dětí ve věku 4 – 8 let. Další aktivitou je realizace projektu „Trenér do malých klubů“. Pokud HC Blansko s žádostí o finanční podporu u ČSLH uspěje, podaří se získat pro hokejový klub trenéra mládeže, který by spolupracoval se Základní školou a Mateřskou školou Blansko, Dvorská 26. Spolupráce by spočívala v tom, že by byl přítomen na hodinách, kdy škola využívá zimní stadion v Blansku a učil by naše žáky bruslit.

V Blansku dne 20. 3. 2017

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA