Moje první firma
Moje první firma

CZ. 1.07/1.1.00/54.0012

Žadatel projektu:
Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26

Partneři projektu s finanční účastí:
Partner č. 1–Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace
Partner č. 2–Základní škola a Mateřská škola Lipovec, okres Blansko, příspěvková organizace
Partner č. 3-Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou
Partner č. 4-Základní škola a Mateřská škola Ostrov u Macochy, příspěvková organizace
Partner č.5-Střední odborná škola a Střední odborné učiliště André Citroëna, Boskovice, nám. 9. května 2a

Datum zahájení projektu:
8. 10. 2014

Datum ukončení projektu:
31. 7. 2015

Stručný obsah projektu:
Hlavním přínosem projektu je na základě vlastní zkušenosti, vlastních poznatků rozvíjet klíčové kompetence žáků v oblastech rozvoje podnikatelských dovedností, schopností a znalostí, které budou využity při práci ve fiktivní firmě. Zde budou pracovat žáci druhého stupně základní školy a studenti nematuritních oborů. Jedná se tedy o skupiny žáků a studentů, kteří se intenzivně budou připravovat, budou si vybírat své budoucí povolání. Žáci a studenti si rozšíří portfolio v praktických podnikatelských dovednostech. Absolvují semináře a školení na daná témata v oblastech: účetní systémy, daňové poradenství, právní poradenství, marketink a lidské zdroje. Dále navštíví firmy ve svém blízkém okolí, ve kterých si ověří již získané zkušenosti, modely řízení a organizačních struktur ve firmách. Veškeré úsilí všech pedagogů, žáků a studentů bude sledovat společný cíl, kterým je lepší příprava a průprava ke vstupu žáků a studentů na pracovní trh.

Cíl projektu:
Hlavním cílem projektu je zvyšování kvality vzdělávání žáků ve školách žadatele a partnerů projektu. Kooperace a spolupráce různých subjektů na společném cíli je významným prvkem potřebným v českém školství.

Dílčí cíle:
Rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků ve školách žadatele a partnerů projektu.
Lepší příprava cílové skupiny žáků a studentů na trh práce.
Navázání funkčního partnerství škol a firem.
Rozvoj klíčových kompetencí žáků.
Rozvoj dovedností pedagogických pracovníků s důrazem na propojení s praxí.
Vytvoření modelu studentské firmy a její zařazení do rozvojového programu školy.
Projekt má návaznost na strategické i taktické cíle Programů rozvoje kraje Jihomoravského a Vysočina.

Cílová skupina:
Primární cílovou skupinou jsou žáci a studenti škol žadatele a partnerů. Sekundární cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci školy žadatele a partnerů.

Realizační tým projektu:

01.01.02.02.01 hlavní manažer Mgr. Bc. Dušan Krumnikl
01.01.02.02.02 finanční manažer Mgr. Lenka Malíková
01.01.02.02.03 věcný manažer - koordinátor projektu Mgr. Helena Daňková
01.01.02.02.04.01 koordinátor partnera č. 1 (Adamov) Mgr. Jana Burianová
01.01.02.02.04.02 koordinátor partnera č. 2 (Lipovec) Mgr. Hana Buchtová
01.01.02.02.04.03 koordinátor partnera č. 3 (Ždírec)
Mgr. Ota Benc
01.01.02.02.04.04 koordinátor partnera č. 4 (Ostrov u Mac.)
Mgr. Karel Hasoň, Ph.D.
01.01.02.02.04.05 koordinátor partnera č. 5 (SOU a SOŠ Bos.) Ing. Michal Abrahám01.01.02.02.05
ICT koordinátor Mgr. Marek Langr, DiS.01.01.01.02.01 odborný pracovník klíčové aktivity č. 1 - ž. Mgr. Eva Gregorová
01.01.01.02.02 odborný pracovník klíčové aktivity č. 1 - ž. Mgr. Táňa Gottvaldová
01.01.01.02.03 odborný pracovník klíčové aktivity č. 1 - ž. Mgr. Helena Daňková
01.01.01.02.04 odborný pracovník klíčové aktivity č. 1 - ž. Mgr. Hana Dostálová
01.01.01.02.05 odborný pracovník klíčové aktivity (p. 1) č. 1 Mgr. Jaroslava Šmerdová
01.01.01.02.06
odborný pracovník klíčové aktivity (p. 1) č. 1
Mgr. Olga Trmačová
01.01.01.02.07 odborný pracovník klíčové aktivity (p. 1) č. 1 Mgr. Radek Cupák
01.01.01.02.08
odborný pracovník klíčové aktivity (p. 1) č. 1 Mgr. Stanislav Tůma
01.01.01.02.09 odborný pracovník klíčové aktivity (p. 2) č. 1 Mgr. Marek Halla
01.01.01.02.10 odborný pracovník klíčové aktivity (p. 2) č. 1 Mgr. Ivana Hallová
01.01.01.02.11 odborný pracovník klíčové aktivity (p. 3) č. 1 Mgr. Martin Ležák
01.01.01.02.12 odborný pracovník klíčové aktivity (p. 3) č. 1
Ivana Martincová
01.01.01.02.13 odborný pracovník klíčové aktivity (p. 4) č. 1 Mgr. Věra Hrazdírová
01.01.01.02.14 odborný pracovník klíčové aktivity (p. 4) č. 1 Mgr. Petra Ševčíková
01.01.01.02.15 odborný pracovník klíčové aktivity (p. 5) č. 1 Ing. Anita Šindelářová
01.01.01.02.16 odborný pracovník klíčové aktivity (p. 5) č. 1 Ing. Dana Holcnerová


Financování projektu:
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem (ESF) a státním rozpočtem České republiky.

Aktuality


31.07.2015  Projekt Moje první firma


Dne 31.7. 2015 bude ukončena činnost v projektu Moje první firma. Žadatel projektu společně se svými partnery splnil projektové zadání, cíle a úkoly, které si vytýčil na samotném počátku projektu. Svoje zkušenosti, poznatky a praktické rady použili členové realizačních týmů při tvorbě a zpracování brožury Studentská firma v praxi. Na každé ze zapojených škol pracovaly fiktivní firmy, které se lišily předmětem podnikání, a tudíž i svou podnikatelskou činností. Poznatky z praxe včetně hodnocení jsou zapracovány do brožury, která jako celek tvoří soubor námětů, postřehů, rad a doporučení pro realizaci fiktivních firem ve školách. Díky zkušenostem s realizací fiktivních firem jsme zároveň analyzovali míru potřebnosti, míru zkušeností žáků, pedagogů s problematikou podnikání. Poukázali jsme zároveň na slabá místa, se kterými jsme se setkali v průběhu realizace a která bude třeba i z centrální úrovně řešit, pokud se budeme soustavněji ve školách touto problematikou zabývat.

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, hlavní manažer projektu
  Více ...

27.07.2015  Projekt Moje první firma


Dne 31.7. 2015 bude ukončena činnost v projektu Moje první firma. Žadatel projektu společně se svými partnery splnil projektové zadání, cíle a úkoly, které si vytýčil na samotném počátku projektu. V rámci realizace projektu navázalo 5 základních škol a jedna střední škola úzkou spolupráci. Spolupráce byla založena na řešení společných projektových úkolů, na výměně pracovních zkušeností a vzájemné komunikaci v rámci projektového týmu.
  Více ...

26.06.2015  Projekt Moje první firma


Druhý workshop projektu Moje první firma proběhl v předem stanoveném termínu 23.6. 2015. Žáci již očekávali blížící se konec školního roku, se závěrem školního roku – obdobím školního vyučování - končila pro žáky zapojené do projektu také jejich činnost v rámci aktivit projektu.
  Více ...

24.06.2015  Moje první firma - Je Suis Dvorská
Zobrazit obrázek


V dubnu a červnu spatřila světlo světa dvě vydání našeho školního občasníku, který má také svoji webovou podobu.
  Více ...

23.06.2015  Pozvánka na 2. workshop projektu Moje první firma
Zobrazit obrázek


Pozvánka na 2. workshop projektu Moje první firma

Místo konání: ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská 26, sborovna školy

Datum: 23. 6. 2015

Čas: 15,00 hodin
  Více ...

28.05.2015  Projekt Moje první firma
Zobrazit obrázek


Společné pracovní setkání realizačního týmu a odborných pracovníků proběhlo ve dnech 22. a 23. 5. 2015. Cílem tohoto setkání bylo seznámit účastníky projektu se stavem realizace projektu a změnami na straně řídícího orgánu. Řešena byla také otázka příprav na 2. workshop projektu. Hlavním bodem jednání byla realizace výstupu z projektu Moje první firma, kterým je vydání brožury Studentská firma v praxi. Odborní pracovníci z jednotlivých škol v rámci diskuze vyjádřili své představy a doplňující náměty. Pro všechny školy zapojené do projektu byla upřesněna struktura práce, včetně jejího rozsahu pro jednotlivou školu. Důraz byl kladen také na části textu, které budou zaměřeny na analýzu pozitiv a negativ při realizaci studentských firem v praxi na jednotlivých školách.

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, hlavní manažer projektu
  Více ...

13.04.2015  Projekt Moje první firma
Zobrazit obrázek


Dne 26. 3. 2015 proběhl na naší škole 1. workshop projektu Moje první firma. Workshopu se zúčastnily školy zapojené do projektu reprezentované svými realizačními týmy. Předmětem a hlavním cílem workshopu bylo seznámení se s dosud realizovanými aktivitami, vyhodnocení činnosti a zkušeností z realizace projektu.
  Více ...

29.03.2015  TOP AUTOSALON Blansko, s. r. o.
Zobrazit obrázek


Součástí projektu Moje první firma jsou také exkurze do společností a firem. Děti tak získávají
představu, jak vlastně funguje skutečná firma, co nabízí svým klientům, jaké jsou požadavky na zaměstnance...
  Více ...

1 | 2 |