Projekt MENTEP
Poděkování za zapojení do evropského projektu MENTEP k přečtení zde.

MENTEP – MENtoring Technology-Enhanced Teaching

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26 se zapojila do mezinárodního projektu MENTEP. Jedná se o tříletý projekt, který je zaměřený na vytvoření a následné otestování autoevaluačního nástroje pro zjišťování úrovně ICT dovedností učitelů a schopnost učitelů zapojovat ICT do každodenní výuky. Projekt koordinuje organizace European Schoolent, Dům zahraniční spolupráce Praha je jedním z partnerů projektu. Projekt je financován z programu Erasmus + (KA3). Pro naši školu z tohoto projektu neplynou žádné finanční závazky ani příjmy. Cílem projektu je analyzovat stávající autoevaluační nástroje existující v některých zemích. Vytvořit prototyp evropského autoevaluačního nástroje, který by byl využitelný napříč zeměmi. Nástroj bude otestován na vzorku cca 1 000 učitelů v každé zapojené zemi. Z naší školy se do projektu zapojili 3 učitelé.

V Blansku dne 17. 10. 2016

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA