Jsme manuálně zruční a komunikativní
Jsme manuálně zruční a komunikativní

CZ.1.07/1.1.00/57.0851

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo výzvy: 57
Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání
Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání
Číslo oblasti podpory: 7.1.1

Žadatel projektu:
Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26

Datum zahájení projektu:
1. 9. 2015

Datum ukončení projektu:
31. 12. 2015

Stručný obsah projektu:

V rámci projektu s názvem Jsme manuálně zruční a komunikativní se naše škola zapojila do realizace klíčové aktivity č. 1 s názvem: Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy. Podstatným rysem realizace této aktivity je vytváření žákovských výrobků na základě plánu rozvoje technických dovedností. Tato aktivita rovněž podporuje dovybavení školní dílny tak, aby žáci byli schopni za pomoci materiální podpory vybavení dílny vyrábět a vytvářet žákovské výrobky, vše pod bedlivým dohledem pedagoga. Do vytváření žákovských výrobků se zapojí misálně 15 žáků druhého stupně základní školy. každý žák v průběhu projektu a výroby výrobku zpracuje žákovské portfolio, které bude obsahovat sebehodnocení žáka a formativní hodnocení ze strany pedagoga. Z postupu práce na výrobku bude průběžně pořizován fotografický záznam. Výstupem z této klíčové aktivity bude: vybavená dílna, minimálně 15 žákovských portfolií, Plán rozvoje technických dovedností žáků a vyhodnocení účinnosti plánu.

V rámci realizace projektu jsme se dále zapojili do klíčové aktivity č. 3 s názvem: Individualizovaný rozvoj ústních dovedností učitelů v anglickém jazyce formou blended learningu.

Cílem této klíčové aktivity je podpora rozvoje individuálních ústních komunikačních dovedností učitelů v oblasti anglického jazyka na základní škole formou řízené, kombinované a individualizované výuky (blended learning). Realizace aktivity spočívá v tom, že se pedagog vzdělává v rámci svého profesního rozvoje formou kombinovaného interaktivního výukového systému zaměřeného na osvojování anglického jazyka, prioritně rozvoj ústních komunikačních dovedností. Obsahem aktivity je využití blended learningového výukového systému pro učení pedagoga v rozsahu minimálně 20 vyučovacích hodin po dobu realizace projektu.

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl
hlavní manažer projektu

Složení projektového týmu - management

Hlavní manažer projektu Mgr. Bc. Dušan Krumnikl
Metodik Mgr. Hana Dostálová
Administrátor Mgr. Monika Vytlačilová
Finanční manažer Jana Ševčíková
ICT technik Mgr. Marek Langr, DiS.


Složení realizačního týmu

Šablona č. 1

Mgr. František Šejnoha

Šablona č. 3

Individualizovaný rozvoj ústních komunikačních dovedností učitelů v anglickém, německém, francouzském jazyce s využitím ICT formou blended-learningu

Mgr. Eva Gregorová
Mgr. Ivana Klimešová
Mgr. Taťána Gottvaldová
Mgr. Petra Fojtíková
Mgr. Petra Přibilíková
Mgr. Dana Marťáková
Mgr. Markéta Loubová
Mgr. Jana Horáková

Financování projektu:
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem (ESF) a státním rozpočtem České republiky.

Aktuality