Čti, uč se, domluv se
Čti, uč se, domluv se

CZ.1.07/1.1.00/56.2043

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo výzvy: 56
Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání
Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání
Číslo oblasti podpory: 7.1.1

Žadatel projektu:
Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26

Datum zahájení projektu:
1. 7. 2015

Datum ukončení projektu:
31. 12. 2015

Stručný obsah projektu:

Hlavní přínos projektu spatřujeme v rozšíření a zkvalitnění vzdělávací nabídky o nové prvky. Kromě nových vzdělávacích přístupů, forem a metod vzdělávání budou mít učitelé cizích jazyků a vybraní žáci školy možnost se zdokonalit v cizím jazyce a poznat prakticky cizí reálie, kulturní prostředí cizích zemí.

Naše škola se zapojila do klíčové aktivity č. 1:

Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti
Hlavním cílem při realizaci klíčové aktivity je zavedení Čtenářské dílny do vzdělávacího oboru český jazyk a literatura jako jednoho z prostředků ke zvýšení zájmu o čtenářství a zlepšení čtenářské gramotnosti. Současně také jde o zvýšení odborných kompetencí pedagogů pro realizaci čtenářských dílen ve výuce. Zavedením čtenářských dílen do výuky budeme podporovat a rozvíjet individuální schopnosti žáků v oblasti čtenářství a čtenářské gramotnosti.

Další součástí projektu, který realizujeme je klíčová aktivita č. 2:

Zahraniční jazykový kurz pro učitele
Cílem této aktivity je zlepšení jazykových kompetencí pedagogů na základních a středních školách. Učitelé absolvují krátkodobý intenzivní jazykový kurz v zahraničí v trvání minimálně 10 pracovních dnů (bez cesty).

V rámci projektu realizujeme dále i klíčovou aktivitu č. 3:

Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů v zahraničí
Hlavním cílem této klíčové aktivity je profesní rozvoj pedagogů cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů v podobě stínování na partnerské škole v zahraničí. Jde o krátkodobou stáž v délce minimálně 5 pracovních dní (bez cesty) sestávajících z pozorování metod a postupů zavedených na přijímající organizaci a jejich možného využití v praxi.

Poslední klíčová aktivita, do které jsme se zapojili, nese č. 4:

Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky
Cílem realizace této klíčové aktivity je zlepšení jazykových kompetencí žáků a prohloubení jejich znalostí o zemích EU a ESVO (Evropské sdružení volného obchodu). Konkrétně se jedná o krátkodobý jazykově-vzdělávací pobyt v zahraničí pro žáky v délce trvání minimálně 5 kalendářních dní včetně cesty, žáci zároveň absolvují jazykovou výuku v rozsahu nejméně 9 vyučovacích hodin za celý pobyt a seznámí se s významnými reáliemi příslušného místa. Jazykově-vzdělávací pobyt bude realizován pro skupinu minimálně 10 žáků dané školy.

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl
hlavní manažer projektu

Složení projektového týmu - management

Hlavní manažer projektu Mgr. Bc. Dušan Krumnikl
Metodik Mgr. Helena Daňková
Administrátor Mgr. Monika Vytlačilová
Finanční manažer Mgr. Lenka Malíková
ICT technik Mgr. Marek Langr, DiS.


Složení realizačního týmu pro jednotlivé šablony

Šablona č.1 - Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti

Odborný pracovník klíčové aktivity č. 1 Mgr. Petra Přibilíková
Odborný pracovník klíčové aktivity č. 1 Mgr. Ivana Klimešová
Odborný pracovník klíčové aktivity č. 1 Mgr. Taťána Gottvaldová
Odborný pracovník klíčové aktivity č. 1 Mgr. František Šejnoha
Odborný pracovník klíčové aktivity č. 1 Mgr. Kateřina Fleková


Šablona č. 2 – Zahraniční jazykový kurz pro učitele

Odborný pracovník klíčové aktivity č. 2 Mgr. Eva Gregorová
Odborný pracovník klíčové aktivity č. 2 Mgr. Ivana Klimešová
Odborný pracovník klíčové aktivity č. 2 Mgr. Petra Fojtíková
Odborný pracovník klíčové aktivity č. 2 Mgr. Hana Dostálová


Šablona č. 3 – Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky,
přírodovědných a technických předmětů v zahraničí


Odborný pracovník klíčové aktivity č. 3 Mgr. Helena Daňková


Šablona č. 4 – Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky

Odborný pracovník klíčové aktivity č. 4 Mgr. Petra Přibilíková
Odborný pracovník klíčové aktivity č. 4 Jana Přibilíková
Odborný pracovník klíčové aktivity č. 4 Mgr. Helena Daňková
Odborný pracovník klíčové aktivity č. 4 Mgr. Ivana Klimešová


Financování projektu:
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem (ESF) a státním rozpočtem České republiky.

Aktuality


28.12.2015  Za poznáním a vědomostmi do Londýna
Zobrazit obrázek


Ve dnech 5. – 11. 12. 2015 se 30 žáků ze šestého a sedmého ročníku zúčastnilo v rámci projektu „Čti, uč se, domluv se“ jazykového studijního pobytu v Londýně.
  Více ...

29.11.2015  Čtenářská dílna v 8. A
Zobrazit obrázek


Od léta je na naší škole realizován další z projektů EU s názvem Čti, uč se, domluv se. Jednou s dílčích aktivit, na něž se zaměřuje, je rozvoj čtenářské gramotnosti, a to prostřednictvím čtenářských dílen.
  Více ...

20.11.2015  Shadowing neboli stínovaní
Zobrazit obrázek


je aktivita podporující profesní růst učitelů. Jedná se o hostování na zahraniční škole, při které vyučující navštěvuje výuku, pozoruje chod školy, práci pedagogů a vše, co je spojeno s vyučovacím a vzdělávacím procesem. A samozřejmě má možnost se i aktivně do výuky zapojit, aby si třeba otestoval své jazykové znalosti a metody práce. V rámci realizace projektu Čti, uč se, domluv se s reg. číslem CZ.1.07/1.1.00/56.2043 jsem měla možnost se tohoto stínování zúčastnit.
  Více ...

29.10.2015  Zahraniční jazykový kurz pro učitele
Zobrazit obrázek


Ve dnech 11. 10. - 24. 10. 2015 jsme se zúčastnily v rámci projektu EU jazykového kurzu na Maltě. Malta - ostrovní stát ležící ve Středozemním moři jižně od Sicílie na křižovatce cest mezi Gibraltarem, Suezem, Sicílií a Tuniskem. Ostrov Malta měří na délku zhruba 25 km a na šířku 12 km. Ač malá země /tvoří ji ostrovy Malta, Gozo a Comino/, má velmi bohatou historii spojenou s vládou Řádu maltézských rytířů a nadvládou Britů. Na ostrově Malta žije většina obyvatel, leží zde hlavní město státu a jediné letiště. Nejsou tam řeky ani hory. Povrch je mírně zvlněný, s nízkými kopci. Úředním jazykem je angličtina a maltština. Angličtina se vyučuje od první třídy základní školy, píše v ní denní tisk, vysílá televize a promítají se filmy.
  Více ...

1 |