Chceme mluvit hezky, učíme se česky (Grant MŠMT)
V Blansku dne 22. 4. 2015

V měsíci dubnu 2015 Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26 obdržela rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky na rok 2015. Dotace nám byla přidělena na základě rozhodnutí MŠMT ČR, jako poskytovatele dotace. V dotačním řízení jsme vypracovali projekt s názvem „Chceme mluvit hezky, učíme se česky“. Dotační program s názvem „Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2015“; č. j.: MŠMT -32768/2014 byl zaměřen na realizaci aktivit spojených s integrací cizinců prostřednictvím vzdělávání. Vznikl realizační tým čtyř odborných pracovníků a jeden ICT technik. Úkolem realizačního týmu bylo splnit zadání projektu, ke kterému jsme se prostřednictvím schváleného projektu s názvem „Chceme mluvit hezky, učíme se česky“, zavázali.

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl
ředitel školy
V Blansku dne 4. 1. 2016

Dne 31. 12. 2015 jsme ukončili realizaci projektu s názvem „Chceme mluvit hezky, učíme se česky“. Finanční krytí projektu – 70 % dotace poskytlo MŠMT ČR a 30 % dotace poskytl zřizovatel, Město Blansko. Projektem jsme reagovali na akutní nedostatek interaktivních výukových programů pro žáky-cizince. Byl vytvořen portál, který umožňuje sdílení vytvořených studijních materiálů. Jednotlivé studijní materiály jsou určeny pro věkově a jazykově různorodou skupinu žáků-cizinců, kteří jsou vzájemně z naprosto kulturně odlišného prostředí, tedy z Mongolska, Ukrajiny, Vietnamu a Kyrgyzstánu. Vytvořili jsme celkem 48 sad interaktivních výukových materiálů, z nichž některé mají ještě i pracovní listy, dále jsme vytvořili i e-learningové testy, které jsou rovněž umístěny na portále. Tematicky jsme zpracovali různorodé oblasti tak, aby jejich interaktivní složka napomohla k rychlejšímu a efektivnějšímu zvládnutí jazykových a společenských bariér.

Ve virtuálním prostředí vznikl vzdělávací portál – Chceme mluvit hezky, učíme se česky – následně byla vypracována „učebnice“ Interaktivní učebnice českého jazyka pro žáka - cizince. Pro ověřování znalostí a zároveň jako nástroj evaluačního procesu jsme vytvořili e-learningové testy pro žáky –cizince.

V rámci zvolených témat jsme zpracovali například interaktivní výukové materiály pro český jazyk mluvnici – podstatná jména a kategorie pádu, přídavná jména včetně stupňování, dále lekce ke slovesům, předložkám; další oblastí byly základy komunikace, pozdrav, slovní zásoba, důležitá telefonní čísla, škola, čísla od 1-100, dny v týdnu, časové údaje, části lidského těla a zdraví, jídlo pití, následně byly zpracovány interaktivní výukové materiály s regionální tematikou, jako například Nový hrad, Moravský kras, Praha-hlavní město a Brno, moravská metropole.

Na základě poskytnuté dotace ze strany MŠMT ČR a Města Blanska tak vznikl zajímavý interaktivní výukový materiál, který usnadní integraci žáků – cizinců prostřednictvím vzdělávání.

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA
ředitel školy