Primární prevence rizikového chování žáků
kola Z a M Blansko, Dvorsk 26
editel Mgr. Bc. Duan Krumnikl, MBA
Metodik prevence Mgr. Petra Fojtkov
   
Konzultan hodiny
ci, vyuujc, rodie: denn 9.40 - 10.00
Rodie: pondl 13.00 - 14.00
   
Kontakt Telefon: 516 418 675


Domc webov strnky - ikana PDF  Word  Zip archiv
Doporuen literatura - ikana PDF  Word  Zip archiv
Minimln preventivn program PDF  Word  Zip archiv
Pravidla pro dti - internet PDF  Word  Zip archiv
Pravidla pro rodie - internet PDF  Word  Zip archiv
Program proti ikanovn PDF  Word  Zip archiv
Prvn pomoc PDF  Word  Zip archiv
Specializovan zazen PDF  Word  Zip archiv