Pochvaly a jiná ocenění
17. 6. 2013:

Uděluji pochvalu Michaele Hrubé a Kateřině Fialové, žákyním 9.A třídy, za reprezentaci školy ve sportovních soutěžích.

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, ředitel školy

5. 6. 2012:

Okresní přebor žáků základních škol v bowlingu

Uděluji pochvalu družstvu žáků, kteří obsadili 1. místo v okresním přeboru žáků základních škol v bowlingu. Jmenovitě Klára Charvátová, Katka Šmerdová, Martin Dvořák, Batkhuyag Batnyam, Michaela Hlaváčiková (navíc 1. místo v jednotlivkyních)

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, ředitel školy

29. 5. 2012:

Krajské kolo dopravní soutěže mladých cyklistů

Uděluji pochvalu družstvu žáků ve starší kategorii za 3. místo v krajském kole Dopravní soutěže mladých cyklistů v Březníku dne 18. 5. 2012.

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, ředitel školy

24. 5. 2012:

Pohár rozhlasu – krajské kolo Břeclav

Uděluji pochvalu družstvu starších žákyň za 1. místo v krajském kole Poháru rozhlasu v Břeclavi. Družstvo ve složení – Michaela Hrubá (8.B), Kateřina Fialová (8.A), Veronika Zamazalová (9.A), Veronika Opavská (8.A), Lenka Graciasová (8.A), Žaneta Tóthová (8.A), Karolína Janečková (8.A) – postoupilo do republikového finále.

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, ředitel školy

22. 5. 2012:

Pochvala - 3D modely základních škol v Blansku a turistických atraktivit

Uděluji pochvalu žákům 9.A třídy – Petru Sloukovi, Mirku Pazourovi, Tomáši Foitovi – za účast v soutěži 3 D modely základních škol v Blansku a turistických atraktivit.

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, ředitel školy

22. 5. 2012:

Pohár rozhlasu

Uděluji pochvalu kolektivu sportovců naší školy, kteří reprezentovali školu v okresním kole Poháru rozhlasu. Žáci dosáhli následujících výsledků:

Celkové pořadí:

1. místo ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská 26 v kategorii starší žákyně s celkovým počtem 5 766 bodů.

Jednotlivé soutěžní disciplíny:

1. místo štafeta 4x60 m

1. místo kategorie starší žákyně Žaneta Tóthová běh na 60 m
1. místo kategorie starší žákyně Michaela Hrubá skok daleký
1. místo kategorie starší žákyně Kateřina Fialová běh na 800 m
2. místo kategorie starší žákyně Kateřina Fialová skok vysoký
1. místo kategorie starší žákyně Michaela Hrubá skok vysoký
2. místo kategorie mladší žákyně Melissa Schlagerová běh 60 m
1. místo kategorie mladší žáci Michal Zamazal běh 1 000 m
3. místo kategorie mladší žáci Ondřej Tichý hod míčkem

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, ředitel školy

9. 5. 2012:

Přebor Jihomoravského kraje v bowlingu, Přebor kroužku Centra sportu

Uděluji pochvalu žákům a žákyním za dosažené sportovní výsledky a reprezentaci školy v těchto kategoriích:

Mladší kategorie:

1. Michaela Hlaváčiková, 841 bodů absolutní vítěz
2. Klára Charvátová, 709 bodů
3. Vít Růžička, 665 bodů

Starší kategorie:

1. Kateřina Šmerdová, 826 bodů
2. Batnyam Batkhuyag, 814 bodů
3. Martin Dvořák, 808 bodů
4. Dogi Byambadorj, 673 bodů
5. Veronika Opavská, 649 bodů
6. Hana Bílková, 593 bodů

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, ředitel školy

6. 5. 2012:

Pochvala – okresní kolo matematické olympiády, kategorie Z 6, Z 7

Uděluji pochvalu Lucii Klimešové 6.A za 4. místo, Veronice Černé 6.A za 8. místo v okresním kole matematické olympiády kategorie Z 6. V kategorii Z 7 uděluji pochvalu Michale Hlaváčkové 7.A za 8. místo a Nikole Slavíčkové 7.A za 8. místo v okresním kole matematické olympiády.

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, ředitel školy

4. 5. 2012:

Pochvala – internetová vědomostní soutěž Najdi, co hledáš!

Uděluji pochvalu žákům 8.A třídy za 5. místo ve 2. kole celostátní vědomostní soutěže pro 2. stupeň ZŠ a víceletých gymnázií s názvem Najdi, co hledáš!

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, ředitel školy

27. 4. 2012:

Pochvala – pěvecká soutěž RH faktor 2012

Uděluji pochvalu Martinu Štěpánkovi 6.A za 1. místo v pěvecké soutěži RH faktor 2012 a Karolíně Kunčáková 5.A za 3. místo ve své kategorii.

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, ředitel školy

24. 4. 2012:

Okresní kolo dopravní soutěže mladých cyklistů

Uděluji pochvalu družstvu žáků za 4. místo v 1. kategorii Dopravní soutěže mladých cyklistů. Družstvo soutěžilo ve složení: Dan Šenk 4.B, Jiří Kalvoda 4.B, Soňa Krejčířová 5.A, Gabriela Fialová 5.A, Adam Vaňura 4.B.

Uděluji pochvalu družstvu žáků za 1. a 2. místo ve 2. kategorii Dopravní soutěže mladých cyklistů. 1. místo obsadilo družstvo žáků ve složení: Šimon Borek 8.A, Tomáš Burian 8.A, Michaela Hrubá 8.B, Dominika Nováková 8.B.
2. místo obsadilo družstvo žáků ve složení: Dušan Pukl 7.A, Radek Burian 7.A, Michaela Hlaváčková 7. A, Lenka Graciasová 8.A.

Nejlepším jednotlivcem byl Tomáš Burian 8.A – 1. místo.

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, ředitel školy

18. 4. 2012:

Městská knihovna Blansko – recitační soutěž

Uděluji pochvalu těmto žákům 4.B třídy - Adamovi Vaňurovi, Simoně Maňouškové a Pavlíně Strerzové - za účast v recitační soutěži, kterou pořádala městská knihovna.

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, ředitel školy

17. 4. 2012:

Atletické závody Brno

Uděluji pochvalu za dosažené sportovní výsledky těmto žákům:
Kateřině Fialové a Michaele Hrubé za 1. a 2. místo na 60 m překážek, 1. a 2. místo ve skoku dalekém a ve vrhu koulí.
Dominiku Zouharovi v běhu na 60 m překážek za 1. místo, Gabriele Fialové v běhu na 60 m překážek za třetí místo.
Družstvu atletů, které po čtvrté vyhrálo putovní pohár ve Skalici.

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, ředitel školy

17. 4. 2012:

Den Země

Uděluji pochvalu žákům čtvrtých a pátých ročníků a pedagogickému doprovodu – Mgr. E. Gregorové, Mgr. M. Bláhové a Mgr. D. Sedlákové za aktivní účast na akci Den Země – úklid Moravského krasu.

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, ředitel školy

12. 4. 2012:

Centrum sportu

Uděluji pochvalu jmenovaným žákům za výsledky dosažené ve Velikonočním turnaji. Nejlepšími hráči z prvního stupně základní školy byli:

Gabriela Fialová 5.A
Adam Kovář 4.B

Nejlepšími hráči z druhého stupně byli:

Dušan Pukl 7.A
Míša Hlaváčková 7.A
Nemo Batkhuyag 9.A
Kateřina Šmerdová 8.A

Absolutní vítězkou turnaje se stala Míša Hlaváčková. Pochvalu zaslouží vedoucí kroužků Mgr. P. Fojtíková a Mgr. B. Holánová. Poděkování rovněž patří i panu Ing. Vlastimilu Chládkovi.

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, ředitel školy

29. 3. 2012:

Uděluji pochvalu našim sportovním talentům za dosažené výsledky v závodech ve skoku vysokém – Kunštátská laťka.

Výsledky:
1. místo – Kateřina Fialová výkonem 152 cm
2. místo – Michaela Hrubá výkonem 152 cm
3. místo – Veronika Zamazalová výkonem 140 cm

Kateřina Fialová získala rovněž pohár za nejlepší výkon.

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, ředitel školy

23. 2. 2012:

Uděluji pochvalu za dosažené výsledky v krajském halovém přeboru staršího žactva, který se konal v Olomouci dne 21. 2. 2012, žákyním:

Kateřině Fialové – za 1. místo na 3 000m a 2. místo ve skoku vysokém

Michaele Hrubé – za 1. místo na 60 m překážek, 4. místo ve vrhu koulí, 4. místo ve skoku vysokém

Veronice Zamazalové – za 6. místo ve vrhu koulí, účast ve finálovém běhu na 60 m

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, ředitel školy

23. 2. 2012:

Uděluji pochvalu Kristýně Obzinové, žákyni 9.A třídy, za 3. místo v okresním kole Olympiády v anglickém jazyce – kategorie II.A.

Uděluji pochvalu Robinu Durníkovi , žákovi 6.A třídy, za 4. místo v okresním kole Olympiády v anglickém jazyce – kategorie I.A.

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, ředitel školy

15. 2. 2012:

Uděluji pochvalu Michaele Hrubé, žákyni 8. B třídy, za sportovní reprezentaci školy v atletických soutěžích.

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, ředitel školy

22. 9. 2011:

Uděluji pochvalu za reprezentaci školy na mezinárodních atletických závodech v Brně těmto žákům: Martinu Štěpánkovi za 2. místo ve skoku vysokém a dalekém, Kateřině Fialové za 5. místo v běhu na 1 500 m a Michalu Zamazalovi za 6. místo v běhu na 800 m.

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, ředitel školy

14. 5. 2011:

Uděluji pochvalu Ondřeji Tichému za 1. místo v kategorii mladší žáci na 60 m překážek.

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, ředitel školy

14. 5. 2011:

Uděluji pochvalu Ondřeji Tichému za 1. místo v kategorii mladší žáci v běhu na 150 m.

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, ředitel školy

14. 5. 2011:

Uděluji pochvalu Michaele Hrubé za 2. místo v kategorii mladší žákyně v běhu 60 m překážek.

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, ředitel školy

14. 5. 2011:

Uděluji pochvalu Michaele Hrubé za 2. místo v kategorii mladší žákyně ve skoku dalekém.

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, ředitel školy

14. 5. 2011:

Uděluji pochvalu Michaele Hrubé za 2. místo v kategorii mladší žákyně ve skoku vysokém.

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, ředitel školy

10. 5. 2011:

Uděluji pochvalu Kateřině Fialové za 1. místo v běhu na 600 m.

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, ředitel školy

10. 5. 2011:

Uděluji pochvalu Michaele Hrubé za 1. místo ve skoku vysokém.

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, ředitel školy

10. 5. 2011:

Uděluji pochvalu Michaele Hrubé za 1. místo ve skoku dalekém.

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, ředitel školy

10. 5. 2011:

Uděluji pochvalu družstvu žáků/žákyň za 1. místo ve štafetě 4x60 m.

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, ředitel školy

10. 5. 2011:

Uděluji pochvalu Žanetě Tóthové za 2. místo v běhu na 60 m.

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, ředitel školy

10. 5. 2011:

Uděluji pochvalu Lukáši Marečkovi za 2. místo v běhu na 1 000m.

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, ředitel školy

30. 4. 2011:
Uděluji pochvalu Kateřině Fialové za 1. místo v kategorii starší žákyně v silničním běhu.


Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, ředitel školy

30. 4. 2011:

Uděluji pochvalu Gabriele Fialové za 2. místo v kategorii přípravka v silničním běhu.

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, ředitel školy

29. 4. 2011:

Uděluji pochvalu družstvu žákyň za 3. místo v okresním finále ve vybíjené Preventan Cupu.

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, ředitel školy

29. 4. 2011:

Uděluji pochvalu družstvu chlapců za 1. místo v okresním turnaji basketbalu.

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, ředitel školy

28. 4. 2011:

Uděluji pochvalu družstvu žáků za 1. místo v 1. kategorii v dopravní soutěži Mladých cyklistů v okresním kole.

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, ředitel školy

28. 4. 2011:

Uděluji pochvalu družstvu žáků za 1. místo ve 2. kategorii v dopravní soutěži Mladých cyklistů v okresním kole.

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, ředitel školy

16. 4. 2011:

Uděluji pochvalu Dominiku Zouharovi za 2. místo ve skoku dalekém v přeboru atletických oddílů.

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, ředitel školy

16. 4. 2011:

Uděluji pochvalu Gabriele Fialové za 2. místo v běhu na 600 m v přeboru atletických oddílů.

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, ředitel školy

16. 4. 2011:

Uděluji pochvalu Lucii Matuškové za 3. místo v hodu míčkem v přeboru atletických oddílů.

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, ředitel školy

11. 4. 2011:

Uděluji pochvalu družstvu basketbalistů za 1. místo v okresním turnaji v basketbalu.

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, ředitel školy

9. 4. 2011:

Uděluji pochvalu Karolíně Janečkové za 2. místo v kategorii starších žákyň v gymnastickém přeboru.

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, ředitel školy

6. 3. 2011:

Uděluji pochvalu Michalu Zamazalovi za 1. místo v běhu na 800 m.

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, ředitel školy

6. 3. 2011:

Uděluji pochvalu Michalu Zamazalovi za 6. místo v běhu na 1 500 m v meziměstském utkání – Praha – Brno – v halové atletice mladšího žactva.

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, ředitel školy

6. 3. 2011:

Uděluji pochvalu Ondřeji Tichému za 4. místo v běhu na 60 m překážek v meziměstském utkání – Praha – Brno – v halové atletice mladšího žactva.

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, ředitel školy

6. 3. 2011:

Uděluji pochvalu Michaele Hrubé za 3. místo v běhu na 60 m překážek v meziměstském utkání – Praha – Brno – v halové atletice mladšího žactva.

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, ředitel školy

6. 3. 2011:

Uděluji pochvalu Michaele Hrubé za 2. místo ve skoku dalekém v meziměstském utkání – Praha – Brno – v halové atletice mladšího žactva.

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, ředitel školy

Uděluji pochvalu Michaele Hrubé za 1. místo v kategorii mladší žákyně v okresním přeboru ve skoku vysokém – Kunštátská laťka - 8. 3. 2011.

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, ředitel školy

Uděluji pochvalu Kateřině Fialové za 2. místo v kategorii mladší žákyně v okresním přeboru ve skoku vysokém – Kunštátská laťka – 8. 3. 2011.

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, ředitel školy

18. 2. 2011:

Uděluji pochvalu Ondřeji Tichému za 2. místo v běhu na 60 m překážek.

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, ředitel školy

18. 2. 2011:

Uděluji pochvalu Michaele Hrubé za 1. místo ve skoku vysokém, za 1. místo v běhu na 60 m, za 1. místo ve skoku dalekém.

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, ředitel školy

8. 2. 2011:

Uděluji pochvalu Nicole Šafářové za 2. místo v okresním kole Olympiády v anglickém jazyce - kategorie I. A.

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, ředitel školy

7. 10. 2010:

Uděluji pochvalu družstvu žáků (chlapcům a děvčatům), kteří reprezentovali školu v okresním kole v přespolním běhu v Lysicích. Gratuluji Kateřině Fialové za 2. místo v okresním kole v přespolním běhu v kategorii mladší dívky a družstvu mladších žáků za 3. místo. Děkuji zúčastněným žákům a panu učiteli Mgr. Martinu Weinhöferovi za vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, ředitel školy

30. 6. 2010:

Uděluji pochvalu družstvu žáků, kteří reprezentovali školu v celostátním finále republikové soutěže mladých cyklistů. Družstvo ve složení Michaela Hrubá, Lenka Graciasová, Šimon Borek a Radek Burian se umístilo na 9. místě v republice. Blahopřeji žákům a Mgr. Evě Gregorové za dosažení vynikajícího výsledku.

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, ředitel školy

30. 6. 2010:

Uděluji pochvalu družstvu žáků, kteří reprezentovali školu v celostátním finále republikové soutěže ve 4 boji. Kateřina Fialová 1. místo v soutěži družstev, Elen Vrzalová 3. místo v soutěži družstev, Michal Zamazal 3. místo v soutěži jednotlivců a 2. místo v soutěži družstev. Blahopřeji žákům a Mgr. Martinu Weinhöferovi za dosažení vynikajícího výsledku.

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, ředitel školy

10. 11. 2009:

Uděluji pochvalu Václavu Grycovi, žákovi 9.A třídy, za vzornou reprezentaci školy - celkově 3. místo v osmidílném seriálu Mistrovství České republiky v biketrialu 2009.

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, ředitel školy

2. 12. 2008:

Uděluji pochvalu žákům za reprezentaci školy - 3. místo - ve vědomostní soutěži "Nebojme se Evropy".
Družstvo ve složení: Ivo Durník, Martin Kyzlink, Jiří Dyčka, Bohumil Kratochvíl, Petra Suková.

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, ředitel školy

26. 6. 2008:

Uděluji pochvalu všem žákům - reprezentantům školy - za příkladnou reprezentaci školy ve sportovních a vědomostních soutěžích, olympiádách a kulturních vystoupeních. Rovněž tak uděluji pochvalu všem pedagogům, kteří se podíleli na přípravě žáků ve školním roce 2007/2008.

Mgr. Dušan Krumnikl, ředitel školy

29. 1. 2008:

Chválíme družstvo starších žákyň, které se umístilo na 3. místě v krajském přeboru v přehazované – Hustopeče 14.2.2008.

Družstvo starších žákyň ve složení:
Adriana Řehořová, Dominika Kohútová, Eva Peterková, Kristina Vlčková, Naďa Blažková, Kristýna Torkošová, Nikola Slavíčková, Michaela Portlová.

Vedoucí družstva: Mgr. Jana Holánová

29. 1. 2008:

Chválíme níže jmenované žáky za reprezentaci školy v halovém přeboru atletických přípravek, mladších a starších žáků v Brně - Nový Lískovec dne 8.2.2008

Starší žáci:
Ondřej Jelínek - l. místo - skok daleký a vytrvalost, 3. místo - sprint

Mladší žáci:
Michal Zamazal - 1. místo - vytrvalost a sprint, 3. místo - skok daleký
Jana Petrželová - 1. místo - skok daleký, 2. místo - vytrvalost a sprint
Kateřina Fialová - 1. místo - vytrvalost, 2. místo - skok daleký
Veronika Zamazalová - 1. místo - sprint
Jana Matušková - 2. místo - vytrvalost
Ondra Tichý - 3. místo - sprint
Maxmilián Beránek - 3. místo - sprint
Jan Matuška - 3. místo - vytrvalost
Lucie Petrželová - 3. místo - vytrvalost


Vedoucí družstva: Mgr. Martin Weinhöfer

29. 1. 2008:

Chválíme žáky Tomáše Gabriela a Marka Derinka za aktivní pomoc při konání Tříkrálové sbírky na Blanenském okrese, kterou pořádala Oblastní charita Blansko.

Zobrazit děkovný dopis


29. 1. 2008:

Chválíme níže jmenované žáky za reprezentaci školy v Brněnském běžeckém poháru konaném v Radosticích dne 19.1.2008:

Přípravka: II. místo - Gábina Fialová
Mladší žáci I: I. Místo - Michal Zamazal
Mladší žákyně II: VII. místo - Kateřina Fialová
Starší žáci II: V. místo - Ondřej Jelínek


15. 10. 2007:

Chválíme níže jmenované žáky za reprezentaci školy v přespolním běhu v Lysicích dne 6.10.2007:

Mladší žáci:
  Gryc Václav
  Nehyba Zdeněk
  Ochotný Aleš
  Divácký Vavřinec

Starší žáci:
  Jelínek Ondřej
  Hemmer Michal
  Hlaváčik Vít
  Kolmačka Jakub
  Horáček Ondřej

Žáky připravoval: Mgr. Martin Weinhöfer


15. 10. 2007:

Chválíme jmenované žáky za reprezentaci školy na Sokolském dnu (22.9.2007) u příležitosti oslav 115 let Sokola Blansko.

Lucie Šenková, 9. A
Nikola Slavíčková, 9. A
Karolína Janečková, 4. A

Žáky připravovala: Mgr. Barbora Holánová

Pamětní list

15. 6. 2007:

Olympiády dětí a mládeže Blansko 2007

    Děkuji všem pedagogickým a provozním pracovníkům, kteří se podíleli na zajištění a hladkém průběhu Olympiády dětí a mládeže Blansko 2007, která se konala ve dnech 10. – 13.6. 2007. Obzvláště oceňuji práci vyučujících, kteří připravovali žáky na jednotlivé sportovní disciplíny a doprovodné soutěže. Za doprovodné soutěže: Mgr. Lenka Mazalová, Mgr. Jana Holánová. Za sportovní soutěže: Mgr. Jana Holánová, Mgr. Martin Weinhöfer a Mgr. Barbora Holánová.
    Pochvalu uděluji všem členům školního olympijského týmu pro ODM Blansko 2007, který tvořili tito žáci: Tomáš Gabriel, Štěpán Bartek, Ondřej Jelínek, Martin Kyzlink, David Lošťák, Jiří Dyčka, Václav Gryc, Tomáš Blatný, Marek Flek, Jan Slouka, Kamil Tetor, Lukáš Martínek, Michal Kopecký, Dan Hrubý, Martin Kakáč, David Juríček, Adam Borek, Michal Kopřiva, Jakub Ulahel, Jiří Vystrčil, Martin Senáši, Zdeněk Sedlák, Petra Suková, Dominika Kohútová, Kristýna Vlčková, Martina Hertlová, Anna Jelínková, Aneta Bačová, Veronika Vystrčilová, Petra Buchtová, Barbora Kuncová, Veronika Matalová, Sára Martinková, Aneta Fránková, Barbora Ochotná, Veronika Kohútová, Eva Peterková, Michaela Portlová, Aneta Matalová, Adriana Řehořová, Michaela Vágnerová, Michaela Jelínková, Romana Skotáková, Lucie Babíková, Lucie Šenková, Nikola Slavíčková, Renata Jelínková, Naďa Blažková, Aneta Šavrňáková, Beáta Koutná.
    Blahopřeji k dosaženým výsledkům a děkuji za reprezentaci Základní školy Blansko, Dvorská 26.

Mgr. Dušan Krumnikl, ředitel školy
21. 4. 2006:
Chválíme Jiřího Mrázka, žáka 8. B třídy, za 5. místo v okresním kole fyzikální olympiády.
21. 4. 2006:
Chválíme družstvo florbalistů za 4. místo v okresním kole ve florbalu - dne 12. 4. 2006 v Jedovnicích.

Školu reprezentovalo družstvo mladších žáků ve složení:
Kříž Lukáš
Tetor Kamil
Kolmačka Martin
Blažek Ondřej
Pokladmík Lukáš
Hlaváčik Vít
Martínek David
Ulahel Jakub
Kopecký Michal
Jameček Aleš

Chválíme žáky 9.C:
 • Kamila Nečase,
 • Ondřeje Kučery,
 • Adama Trnečky,

 • za záchranu života kamaráda, poskytnutí 1. pomoci a přivolání záchranky.
  Chválíme žáky 9. ročníků za reprezentaci školy v matematické olympiádě
  - Adama Trnečka, Lenka Kremličková, Renata šebelová.
  Chválíme družstvo mladších žákyň za 2. místo v krajské soutěži v přehazované.
  Chválíme družstvo mladších žáků ve florbalu za 1. místo na soutěži v Jedovnicích.
  Chválíme Ivo Durníka, žáka 6. B třídy, za 6. místo v okresním kole olympiády anglického jazyka - kategorie I.A
  Chválíme Renatu Šebelovou za 5. místo v okresní olympiádě českého jazyka - I. kategorie