Partnerství v projektech
Projekt Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Registrační číslo projektu: CZ. 1.07/1.1.00/44.0006

Partnerství v rámci projektu

Dne 3.10. 2013. podpisem smlouvy o účasti v projektu vstoupily Střední škola technická a gastronomická Blansko, se sídlem Bezručova 1601/33 a Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26 do projektu s názvem Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji. Projekt s registračním číslem CZ.1.07/1.1.00/44.0006 je realizován v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Po dohodě obou stran byl vytvořen a schválen harmonogram výuky, kdy žáci základní školy spolu se svým pedagogem navštěvují dle harmonogramu střední školu. Výuka probíhá v učebnách a laboratořích střední školy. V letošním školním roce 2013/2014 se výuky na Střední škole technické a gastronomické Blansko zúčastňují žáci 8. ročníku naší základní školy.

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, ředitel školy

Publicita projektu
Projekt Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Registrační číslo projektu: CZ. 1.07/1.1.00/44.0006

Partnerství v rámci projektu

Dne 2.1. 2014 podpisem smlouvy o účasti v projektu vstoupily Střední odborná škola a Střední odborné učiliště André Citroëna, Boskovice, se sídlem nám. 9. května 2153/2a a Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26 do projektu s názvem Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji. Projekt s registračním číslem CZ.1.07/1.1.00/44.0006 je realizován v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Po dohodě obou stran byl vytvořen a schválen harmonogram výuky, kdy žáci základní školy spolu se svými pedagogy navštěvují dle harmonogramu střední školu. Výuka probíhá v učebnách a laboratořích střední školy. V letošním školním roce 2013/2014 se výuky na Střední odborné škole a Středním odborném učilišti André Citroëna, Boskovice zúčastňují žáci 9. ročníku naší základní školy.

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, ředitel školy

Publicita projektu