Organizace školního roku, přehled prázdnin
Organizace školního roku 2018/2019

1. pololetí
3. 9. Začátek školního roku (pondělí)
4. 9. Výuka v oblasti bezpečnostních témat, obrana vlasti, dopravní výchova
5. 9. Pravidelná výuka dle rozvrhu (středa)
do 28. 9. Přijímací řízení SŠ – MŠMT stanoví konkrétní termíny pro konání jednotných zkoušek z českého jazyka a literatury a z matematiky
28. 9. Státní svátek (pátek)
1. 10. Provozní porada (pondělí)
25. 10. Rodičovské schůzky v 15,30

9. ročníky v 15,00 – setkání zástupců středních škol se zákonnými zástupci žáků
29. 10. a 30. 10. Podzimní prázdniny (pondělí-úterý)
28. 10. Státní svátek (neděle)
do 31. 10. Ředitel SŠ vyhlásí termíny pro 1. kolo pro přijímací řízení pro obory vzdělání s talentovou zkouškou do 31. října
5. 11. Pedagogická rada (pondělí)
12. – 23. 11. Elektronické zjišťování výsledků žáků (ČŠI), které se bude týkat žáků vybraných ZŠ a SŠ
17. 11. Státní svátek (sobota)
26. 11. Provozní porada (pondělí)
do 30. 11. Přijímací řízení na SŠ-odevzdání přihlášky do oborů vzdělávání s talentovou zkouškou
6. 12. Mikuláš (čtvrtek)
13. 12. Rodičovské schůzky (I. stupeň od 15,00; II. stupeň od 15,30)
22. 12. – 2. 1. 2019 Vánoční prázdniny
2. 1. – 15. 1. Přijímací řízení SŠ-talentové zkoušky do oboru vzdělávání s talentovou zkouškou mimo Gymnázium se sportovní přípravou
2. 1. – 15. 2. Přijímací řízení SŠ-talentové zkoušky do oboru vzdělávání Gymnázium se sportovní přípravou
3. 1. 2019 Začátek vyučování (čtvrtek)
2. - 15. 1. Přijímací řízení SŠ-talentové zkoušky do oboru vzdělání s talentovou zkouškou
do 20. 1. Přijímací řízení SŠ-zaslání sdělení o výsledku talentové zkoušky s výjimkou Gymnázií se sportovní přípravou
15. 1.-31. 1. Přijímací řízení SŠ-talentová zkouška v konzervatoři
21. 1. Pedagogická rada
31. 1. Vydání pololetního vysvědčení (čtvrtek)
do 31. 1. Přijímací řízení SŠ-ředitel školy vyhlásí 1. kolo (s výjimkou oborů vzdělávání s talentovou zkouškou)
1. 2. Pololetní prázdniny (pátek)
2. pololetí

LVK pro I. stupeň – termín bude upřesněn

LVK pro II. stupeň – termín bude upřesněn
11. 2.-17. 2. Jarní prázdniny
do 17. 2. Odevzdání přihlášek na SŠ - kontrola vých. poradkyní
do 20. 2. Přijímací řízení SŠ-zaslání sdělení o výsledku talentové zkoušky do oboru vzdělávání Gymnázuim se sportovní přípravou
do 1. 3.
Přijímací řízení SŠ-odevzdání přihlášky ke vzdělávání řediteli střední školy do oborů bez talentové zkoušky
13. 3. 2019 Den otevřených dveří, od 10,00 do 16,00
18. 3. Provozní porada (pondělí)
1. 4. – 30. 4. zápis dětí do 1. ročníku ZŠ – termín bude upřesněn po schválení zřizovatelem
8. 4. Pedagogická rada (pondělí)
12. 4. – 26. 4. Přijímací řízení SŠ-konání přijímacích zkoušek do 1. ročníku oborů vzdělávání s maturitní zkouškou, včetně dvou řádných termínů jednotné zkoušky
18. 4. Velikonoční prázdniny (čtvrtek a pátek)
19. 4. je  tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích (pátek)
22. 4.-30. 4. Přijímací řízení SŠ-konání přijímacích zkoušek do 1. ročníku oborů vzdělávání bez talentové a maturitní zkoušky
1. 5. Státní svátek (středa)
8. 5. Státní svátek (středy)
16. 5. Rodičovské schůzky (I. stupeň od 15,00; II. stupeň od 15,30; čtvrtek)
20. 5. Provozní porada (pondělí)
31. 5. Den dětí (pátek: za 1. 6., který vychází na sobotu)
17. 6. Pedagogická rada (pondělí)
28. 6. Ukončení období školního vyučování 2018/2019, vydání vysvědčení (pátek)

(hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2019 do neděle 1. září 2019)

Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019.