Organizace školního roku
Organizace školního roku 2017/2018

1. pololetí
4.9. Zahájení školního roku 2017/2018 (pondělí)
28.9. Státní svátek (čtvrtek)
2.10. Provozní porada (pondělí)
19.10. Rodičovské schůzky v 15,30

9. ročníky v 15,00 – setkání zástupců středních škol se zákonnými zástupci žáků
26.10. a 27.10. Podzimní prázdniny (čtvrtek-pátek)
28.10. Státní svátek (sobota)
do 31. 10. ředitel střední školy vyhlásí 1. kolo do oborů vzdělávání s talentovou zkouškou
do 30.11. odevzdání přihlášky ke střednímu  vzdělávání pro 1. kolo pro přijímací řízení pro obory vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu
6.11.
Pedagogická rada (pondělí)
17.11. Státní svátek (pátek)
20.11. Provozní porada (pondělí)
30.11. Přijímací řízení na SŠ-odevzdání přihlášky do oborů vzdělávání s talentovou zkouškou
6.12. Mikuláš (středa)
14.12. Rodičovské schůzky (I. stupeň od 15,00; II. stupeň od 15,30)
23.12. – 2.1. 2018 Vánoční prázdniny
2.1. – 15.1. Přijímací řízení SŠ-talentové zkoušky do oboru vzdělávání s talentovou zkouškou mimo Gymnázium se sportovní přípravou
2.1. – 15.2. Přijímací řízení SŠ-talentové zkoušky do oboru vzdělávání Gymnázium se sportovní přípravou
3.1. 2018 Začátek vyučování (středa)
2.-15.1. Přijímací řízení SŠ-talentové zkoušky do oboru vzdělání s talentovou zkouškou
do 20. 1. Přijímací řízení SŠ-zaslání sdělení o výsledku talentové zkoušky s výjimkou Gymnázií se sportovní přípravou
15.1.-31.1. Přijímací řízení SŠ-talentová zkouška v konzervatoři
18.1. Pedagogická rada
31.1. Vydání pololetního vysvědčení (středa)
do 31.1. Přijímací řízení SŠ-ředitel školy vyhlásí 1. kolo (s výjimkou oborů vzdělávání s talentovou zkouškou)
2.2. Pololetní prázdniny (pátek)
2. pololetí

LVK pro I. stupeň – termín bude upřesněn

LVK pro II. stupeň – termín bude upřesněn
5.2-11.2. Jarní prázdniny
do 17.2. Odevzdání přihlášek na SŠ - kontrola vých. poradkyní
do 20.2. Přijímací řízení SŠ-zaslání sdělení o výsledku talentové zkoušky do oboru vzdělávání Gymnázuim se sportovní přípravou
do 1.3.
Přijímací řízení SŠ-odevzdání přihlášky ke vzdělávání řediteli střední školy do oborů bez talentové zkoušky
březen Den otevřených dveří, od 10,00 do 16,00
19.3. Provozní porada (pondělí)
29.3. Velikonoční prázdniny (čtvrtek a pátek)
30.3. je  tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích (pátek)
1.4. – 30.4. zápis dětí do 1. ročníku ZŠ – termín bude upřesněn po schválení zřizovatelem
9.4. Pedagogická rada (pondělí)
12.4. – 28.4. Přijímací zkoušky na SŠ(jednotné i školní)-pro obory vzdělávání s maturitní zkouškou včetně dvou řádných termínů jednotných zkoušek
22.4.-30.4. Přijímací zkoušky na SŠ v oborech vzdělávání bez talentové zkoušky a bez maturitní zkoušky je stanoven v pracovních dnech v období od 22. dubna do 30. dubna 2018
1.5. Státní svátek (úterý)
8.5. Státní svátek (úterý)
10.5. Rodičovské schůzky (I. stupeň od 15,00; II. stupeň od 15,30; čtvrtek)
14.5. Provozní porada (pondělí)
1.6. Den dětí (pátek)
18.6. Pedagogická rada (pondělí)
29.6. Ukončení školního roku 2017/2018, vydání vysvědčení (pátek)

(hlavní prázdniny budou trvat od soboty 30. června 2018 do pátku 31. srpna 2018)

Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018.