Organizace třídních schůzek
I. stupeň
jednotný začátek třídních schůzek v 15,00 hodin
ukončení třídních schůzek v 16,30 hodin
Forma třídních schůzek:
- 1. třídní schůzka na I. stupni je společná, ostatní třídní schůzky probíhají formou individuálních konzultací
- v případě potřeby si zákonní zástupci dohodnou konzultaci po domluvě s třídní učitelkou

II. stupeň
jednotný začátek třídních schůzek v 15,30 hodin
ukončení třídních schůzek v 17,00 hodin
Forma třídních schůzek:
- všechny třídní schůzky na II. stupni probíhají formou individuálních konzultací
- v případě potřeby si zákonní zástupci dohodnou konzultaci po domluvě s vyučujícím daného předmětu