ÚŘEDNÍ DESKA
Rekonstrukce učeben Inf1 a Inf2

Dne 3. 6. 2019 začala rekonstrukce učeben Inf1 a Inf2. Více informací viz příloha.

V Blansku dne 3. 6. 2019

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA
ředitel školy
Organizace vzdělávacího procesu žáků dne 31. 5. 2019

Vážení rodiče,
dne 31. 5. 2019 proběhne Den dětí na naší základní škole. Z tohoto důvodu dojde ke změně délky vyučovacího procesu následovně:

I. stupeň ZŠ 8,00 – 11,30 hodin

II. stupeň ZŠ 8,00 – 12,15 hodin

Ostatních součástí školy (MŠ, ŠD) se toto opatření netýká, pracují v běžném režimu.

V Blansku dne 20. 5. 2019

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA
ředitel školy
Organizace vzdělávacího procesu žáků dne 24. 5. 2019

Vážení rodiče,
dne 24. 5. a 25. 5. 2019 proběhnou volby do Evropského parlamentu. Z důvodu zajištění volebních místností pro volby do Evropského parlamentu dojde ke změně délky vyučování dne 24. 5. 2019 následovně:

I. stupeň ZŠ 8,00 – 11,30 hodin

II. stupeň ZŠ 8,00 – 12,15 hodin

Ostatních součástí školy (MŠ, ŠD) se toto opatření netýká, pracují v běžném režimu.

V Blansku dne 20. 5. 2019

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA
ředitel školy
Výsledky přijímacího řízení (9. 4. a 10. 4. 2019)

Výsledky přijímacího řízení k základnímu vzdělávání do 1. ročníku základního vzdělávání na Základní školu a Mateřskou školu Blansko, Dvorská 26 konaného ve dnech 9. 4. a 10. 4. 2019.

Na základě novely školského zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, je rozhodnutí o přijetí zveřejňováno na ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská 26 na webových stránkách školy, na úřední desce.

Seznam přijatých dětí k základnímu vzdělávání od školního roku 2019/2020:

1 – 10/2019 rozhodnutí o přijetí
12 – 24/2019 rozhodnutí o přijetí
26 – 29/2019 rozhodnutí o přijetí
31 – 34/2019 rozhodnutí o přijetí
36 – 52/2019 rozhodnutí o přijetí
54/2019 rozhodnutí o přijetí

Žádost o odklad:
11/2019 – zatím v řízení
25/2019 – zatím v řízení
30/2019 – rozhodnutí o odkladu
35/2019 – rozhodnutí o odkladu
53/2019 – rozhodnuto o odkladu
55/2019 – rozhodnuto o odkladu

Otevřeny budou dvě první třídy pro školní rok 2019/2020.
Dne 28. 5. 2019 proběhne ve školní jídelně schůzka rodičů žáků budoucích prvních tříd v 15, 30 hodin.

V Blansku dne 24. 4. 2019

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA
ředitel školy
Udělení ředitelského volna 24. 6. - 28. 6. 2019

Vážení rodiče,
oznamuji Vám, že jsem na dny 24. 6. 2019 – 28. 6. 2019 vyhlásil ředitelské volno dle ustanovení § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění. Důvodem udělení ředitelského volna jsou rozsáhlé práce spojené s rekonstrukcí učeben. Ukončení pravidelného vyučování bude dne 21. 6. 2019. V tento den obdrží žáci vysvědčení. Ředitelské volno se týká základní školy, školní družiny, provoz mateřské školy tímto opatřením nebude dotčen.
Od začátku měsíce června 2019 bude v prostorách školního dvora vymezen prostor pro zřízení staveniště včetně parkování vozidel stavební firmy. Dovoluji si touto formou požádat rodiče, aby do prostor školního dvora, pokud to bude možné, nevjížděli.
Děkuji za pochopení

V Blansku dne 4. 4. 2019

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA
ředitel školy
Nabídka pracovního místa

ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská 26 přijme 1 zaměstnance na pozici uklízeč/ka s pracovním úvazkem 1,0 nebo dva zaměstnance na pozici uklízeč/ka s pracovním úvazkem 0,5. Dobrý zdravotní stav. Nástup možný ihned. Bližší informace na ředitelství školy.

V Blansku dne 27. 3. 2019

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA
ředitel školy
Oznámení – termín zápisu k základnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020

Termín zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2019/2020 byl stanoven po dohodě se zřizovatelem na úterý 9. dubna 2019 od 14,00 do 17,00 hodin. Náhradní termín středa 10. dubna 2019 od 14,00 do 16,00 hodin.

V Blansku dne 29. 1. 2019

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA
ředitel školy
Výdej zápisových lístků pro školní rok 2018/2019

Vážení rodiče,
výdej zápisových lístků pro školní rok 2018/2019 proběhne u Mgr. Hany Dostálové (výchovné poradkyně) v těchto termínech:
28. 1. 2019 (pondělí) v době od 7,00 – 8,00 a od 14,00 – 16,00 hodin
29. 1. 2019 (úterý) v době od 7,00 – 8,00 a od 14,00 – 16,00 hodin
Pokud by nevyhovoval termín, je nutná telefonická domluva s výchovnou poradkyní (tel. 516 418 675).

V Blansku dne 2. 10. 2018

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA
ředitel školy
Organizace vzdělávacího procesu žáků dne 5. 10. 2018

Vážení rodiče,
dne 5. 10. a 6. 10. 2018 proběhnou volby do obecních zastupitelstev. Z důvodu zajištění volebních místností pro volby do obecních zastupitelstev dojde ke změně délky vyučování dne 5. 10. 2018 následovně:

I. stupeň ZŠ 8,00 – 11,40 hodin

II. stupeň ZŠ 8,00 – 12, 35 hodin

Ostatních součástí školy (MŠ, ŠD) se toto opatření netýká, pracují v běžném režimu.

V Blansku dne 1. 10. 2018

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA
ředitel školy
Oznámení

Po dobu rekonstrukce sportovního areálu, tj. od 18. 6. 2018 do cca 30. 6. 2018 bude sportovní areál uzavřen. Děkujeme za pochopení

V Blansku dne 18. 6. 2018

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA
ředitel školy
Organizace vzdělávacího procesu žáků v termínu 18. 6. – 25. 6. 2018

18. 6.
vzdělávání dle platného rozvrhu

19. 6. – 22. 6.
I. stupeň 8,00 – 11,40 hodin
II. stupeň 8,00 – 12, 35 hodin

25. 6.
8,00 – 9,40 hodin

V Blansku dne 14. 6. 2018

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA

V Blansku dne 14. 6. 2018

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA
ředitel školy
Sdělení

Cena obědů od 1. 9. 2017

Více zde...
Stanovení úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině

Podle § 123, odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

stanovuji

ke dni 1. 9. 2018 výši úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině na částku 160,- Kč měsíčně.

V Blansku dne 31. 5. 2018

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA
ředitel školy
Sdělení

Vážení rodiče,

oznamuji Vám, že přípravné práce na realizaci připojení ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská 26 na CZT budou zahájeny od 1. 6. 2018. Postupně bude pravděpodobně omezen příjezd aut ze strany školní kuchyně, taktéž bude omezené parkování před školní kuchyní. Plánované ukončení akce dne 3. 8. 2018.
Děkuji za pochopení

V Blansku dne 18. 5. 2018

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA
ředitel školy
Sdělení pro uživatele školního hřiště

Vážení uživatelé školního hřiště,

oznamuji Vám, že od 1. 6. 2018 bude omezen provoz školního hřiště z důvodu výměny koberce po dobu cca jednoho měsíce. V prostorách hřiště může být i mechanizace. Děkuji za pochopení

V Blansku dne 18. 5. 2018

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA
ředitel školy
Výsledky přijímacího řízení (10. 4. a 11. 4. 2018)

Výsledky přijímacího řízení k základnímu vzdělávání do 1. ročníku základního vzdělávání na Základní školu a Mateřskou školu Blansko, Dvorská 26 konaného ve dnech 10. 4. a 11. 4. 2018.

Na základě novely školského zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, je rozhodnutí o přijetí zveřejňováno na ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská 26 na webových stránkách školy, na úřední desce.

Seznam přijatých dětí k základnímu vzdělávání od školního roku 2018/2019:

2 – 44/2018 rozhodnutí o přijetí
46 – 49/2018 rozhodnutí o přijetí
51 – 52/2018 rozhodnutí o přijetí
54 – 57/2018 rozhodnutí o přijetí
59/2018 rozhodnutí o přijetí
61–71/2018 rozhodnutí o přijetí

Žádost o odklad:
1/2018 rozhodnutí o odkladu
45/2018 rozhodnutí o odkladu
50/2018 rozhodnutí o odkladu
53/2018 rozhodnutí o odkladu
58/2018 rozhodnutí o odkladu
60/2018 rozhodnutí o odkladu

Otevřeny budou tři první třídy pro školní rok 2018/2019.

V Blansku dne 26. 4. 2018

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA
ředitel školy
Udělení ředitelského volna 26. 6. – 29. 6. 2018

Vážení rodiče,

oznamuji Vám, že jsem na dny 26. 6. 2018 – 29. 6. 2018 vyhlásil ředitelské volno dle ustanovení § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění. Důvodem udělení ředitelského volna jsou rozsáhlé výkopové práce a odpojení školy od vodovodního řadu. Ukončení pravidelného vyučování bude dne 25. 6. 2018. V tento den obdrží žáci vysvědčení. Ředitelské volno se týká všech součástí Základní školy a Mateřské školy Blansko, Dvorská 26.

V Blansku dne 4. 4. 2018

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA
ředitel školy
Oznámení o zápisu dětí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Blansko, Dvorská 26, vyhlašuje zápis dětí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019 v souladu s § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění.

V termínu:

10. 4. 2018 řádný termín; od 14,00 - 17,00 hodin 11. 4. 2018 náhradní termín; od 14,30 – 16,00 hodin

Více informací...
Sdělení – zápis do 1. ročníku základního vzdělávání

Vážení rodiče,
zápis do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2018/2019 proběhne v úterý dne 10. dubna 2018 od 14,00 hodin do 17,00 hodin a ve středu 11. dubna 2018 od 14,30 hodin do 16,00 hodin.

V Blansku dne 19. 3. 2018

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA
ředitel školy
Organizační změna - úprava délky vyučování

Vážení rodiče,
ve dnech 12. 1. 2018 a 13. 1. 2018 se bude konat volba prezidenta republiky a volební místnosti budou i na naší škole. Z toho důvodu přistupuji ke změně organizace výuky na den 12. 1. 2018. V případě, že se bude konat druhé kol voleb ve dnech 26. 1. 2018 a 27. 1. 2018, bude změna organizace výuky platit i na den 26. 1. 2018 ve stejných časových relacích. Toto opatření se netýká provozu školní družiny a mateřské školy.

I. stupeň bude mít výuku do 11, 40 hodin
II. stupeň bude mít výuku do 12, 35 hodin

V Blansku dne 5. 1. 2018

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA
ředitel školy
Úprava organizace a délky vyučování dne 22. 12. 2017 na základní škole

Dne 22. 12. 2017 bude upravena délka vyučování z důvodu opravy plynového potrubí následovně. Třídy prvního stupně budou končit vyučování postupně od 11,20 hodin; třídy druhého stupně budou končit vyučování postupně od 12,10 hodin. Družina 4. oddělení, vychovatelka Radka Fleková, bude na odpolední činnost přemístěna. Činnost školní družiny jinak proběhne dne 22. 12. 2017 bez dalších omezení.

V Blansku dne 12. 12. 2017

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA
ředitel školy
Ustavující zasedání školské rady

Dne 15. 11. 2017 proběhlo ustavující zasedání školské rady, které svolal ředitel školy na základě ustanovení § 167 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění. Na tomto prvním zasedání školské rady byl zvolen předseda školské rady, kterým se stal Martin Štěpánek. Složení školské rady:

Předseda: Martin Štěpánek

Členové: Ing. Martin Novotný, Bc. Jan Tesařová, Leona Mazourková, Mgr. Marcela Bláhová, Mgr. Petra Přibilíková

V Blansku dne 15. 11. 2017

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA
ředitel školy
Výsledky voleb do školské rady – zástupce zákonných zástupců žáků

Voleb dne 19. 10. 2017 pro zástupce zákonných zástupců žáků se zúčastnilo 151 zákonných zástupců žáků z celkového počtu 268 zúčastněných zákonných zástupců na třídních schůzkách. Zvoleni byli Martin Štěpánek 75 hlasy a Ing. Martin Novotný 76 hlasy.

Dne 19. 10. 2017 proběhly volby do školské rady zástupců zákonných zástupců žáků. Byli zvoleni tito zástupci zákonných zástupců žáků:

1. Martin Štěpánek
2. Ing. Martin Novotný

Správnost a úplnost výsledků voleb do školské rady zástupců zákonných zástupců žáků ověřila volební komise ve složení:

Mgr. Helena Daňková – předseda komise
Mgr. Eva Gregorová – člen komise
Mgr. Dana Marťáková – člen komise

V Blansku dne 20. 10. 2017

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA
ředitel školy
Výdej zápisových lístků pro školní rok 2017/2018

Vážení rodiče,
výdej zápisových lístků pro školní rok 2017/2018 proběhne u Mgr. Hany Dostálové (výchovné poradkyně) v těchto termínech:
29. 1. 2018 (pondělí) v době od 7,00 – 8,00 a od 13,30 – 16,00 hodin
30. 1. 2018 (úterý) v době od 7,00 – 8,00 a od 13,30 – 16,00 hodin

Pokud by nevyhovoval termín, je nutná telefonická domluva s výchovnou poradkyní.
(tel. 516 418 675, kl.115)

V Blansku dne 16. 10. 2017

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA
ředitel školy
Seznam kandidátů zástupců zákonných zástupců žáků pro volby do Školské rady

1. Martin Štěpánek
2. Ing. Martin Novotný

V Blansku dne 16. 10. 2017

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA
ředitel školy
Zvolení členové z řad pedagogických pracovníků - Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26

Dne 2. 10. 2017 byli zvoleni tito členové za zástupce pedagogických pracovníků do školské rady:

1. Mgr. Marcela Bláhová
2. Mgr. Petra Přibilíková

V Blansku dne 3. 10. 2017

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA
ředitel školy
Seznam kandidátů z řad pedagogických pracovníků pro volby do Školské rady

1. Mgr. Marcela Bláhová
2. Mgr. Petra Přibilíková

V Blansku dne 29. 9. 2017

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA
ředitel školy
Úprava vyučování

Vážení rodiče,

ve dnech 20. 10. a 21. 10. 2017 se budou konat volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a volební místnosti budou i naší škole. Z toho důvodu přistupuji ke změně organizace výuky na den 20. 10. 2017.
I. stupeň bude mít výuku do 11,30 hodin
II. stupeň bude mít výuku do 12,15 hodin

V Blansku dne 6. 10. 2017

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA
ředitel školy
Seznam kandidátů z řad pedagogických pracovníků pro volby do Školské rady

1. Mgr. Marcela Bláhová
2. Mgr. Petra Přibilíková

V Blansku dne 29. 9. 2017

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA
ředitel školy
Vyhlášení voleb do Školské rady při Základní škole a Mateřské škole Blansko, Dvorská 26

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Blansko, Dvorská 26 vyhlašuje volby do Školské rady v souladu se Směrnicí č. 4/2005 Rady města Blanska (Volební řád pro volby členů školských rad při základních školách zřizovaných městem Blanskem) ze dne 28. 6. 2005 a v souladu s § 167 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění.

Termíny voleb a termíny pro uplatnění kandidatur zástupců zákonných zástupců žáků do školské rady

1) Volba zástupců zákonných zástupců žáků proběhne ve sborovně školy dne 19. 10. 2017 v době od 15,30 hodin do 17,00 hodin.

2) Do školské rady se volí dva zástupci zákonných zástupců žáků.

3) Kandidaturu na člena školské rady za zákonné zástupce žáků lze uplatnit do 12. 10. 2017 do 12,00 hodin v ředitelně školy. Kandidatura se uplatňuje písemně vyplněním příslušné přihlášky, která je zveřejněna na internetových stránkách školy. Seznam kandidátů za zákonné zástupce žáků bude zveřejněn od 16. 10. 2017 na internetových stránkách školy a na nástěnce ve třetím patře hlavní budovy školy.

V Blansku dne 18. 9. 2017

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA
ředitel školy
Upozornění

Vážení rodiče,

oznamuji Vám, že jsem na den 29. 9. 2017 vyhlásil ředitelské volno dle ustanovení § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění.

V Blansku dne 18. 9. 2017

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA
ředitel školy
Stanovení úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině pro školní rok 2017/2018

Podle § 123, odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

stanovuji

ke dni 1. 9. 2017 výši úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině na částku 160,- Kč měsíčně.

V Blansku dne 1. 6. 2017

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA
ředitel školy
Výsledky přijímacího řízení (11. 4. a 12. 4. 2017)

Výsledky přijímacího řízení k základnímu vzdělávání do 1. ročníku základního vzdělávání na Základní školu a Mateřskou školu Blansko, Dvorská 26 konaného ve dnech 11. 4. a 12. 4. 2017.

Na základě novely školského zákona č. 561/2004 Sb., je rozhodnutí o přijetí zveřejňováno na ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská 26 na webových stránkách školy, na úřední desce.

Seznam přijatých dětí k základnímu vzdělávání od školního roku 2017/2018:

1 – 36/2017 rozhodnutí o přijetí
38 – 41/ 2017 rozhodnutí o přijetí
43 – 47/2017 rozhodnutí o přijetí

Žádost o odklad:

37/2016 zatím v řízení
42/2016 zatím v řízení

V Blansku dne 30. 4. 2017

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA
ředitel školy
Oznámení o zápisu dětí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2017/2018

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Blansko, Dvorská 26, vyhlašuje zápis dětí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2017/2018 v souladu s § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění.
V termínu:

11. 4. 2017 řádný termín; od 14,00 - 17,00 hodin
12. 4. 2017 náhradní termín; od 14,30 – 16,00 hodin

Organizace a průběh zápisu

V souladu s ustanoveními § 3a odstavce 7 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky v platném znění zveřejňuji následující informace k organizaci a průběhu zápisu:

1. Zápis proběhne ve druhém patře přístavby školy ve výše stanoveném termínu.
2. Ve školním roce 2017/2018 bude naše škola otevírat maximálně tři třídy s maximálním počtem 86 přijatých žáků.
3. Pokud by počet přihlášených dětí zapsaných ve dnech vyhlášeného zápisu (11. a 12. dubna 2017) přesáhl 86, stanovuji pro přijetí dítěte k základnímu vzdělávání na ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská 26 pro školní rok 2017/2018 následující kritéria:
A) Dítě má trvalý pobyt ve spádovém obvodu ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská 26.
B) Sourozenec dítěte již plní povinnou školní docházku na ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská 26.
C) Sourozenec dítěte navštěvuje mateřskou školu, která je součástí základní školy.
D) Los.

Školský obvod spádové školy Základní školy a Mateřské školy Blansko, Dvorská 26:

Ulice A. Skotáka, Bezručova, Divišova, Dobrovského, Dolní Palava, Družstevní, Dvorská (č. 1 – 32), Jiráskova, K. J. Mašky, Konečná, Krajní, Krátká, Křižkovského, Mánesova, Mlýnská, Na Řadech, nám. Republiky, nám. Svobody, Okružní, Palackého, Poříčí, Příční, Příkrá, Rožmitálova, Růžová, Smetanova, Sportovní ostrov Ludvíka Daňka, Sukova, Svatopluka Čecha, Svitavská, Tylova, U Vodárny, Úvoz, Vodní, Zámek, Žalkovského, část města Horní Lhota.

Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku (do 31. srpna 2017), pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku (od 1. září 2017 do 30. června 2018), může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce 2017/2018, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou pro přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce. Ředitel spádové školy je povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu spádové školy. Tímto opatřením není dotčeno právo zákonného zástupce vybírat si pro plnění povinné školní docházky svého dítěte jinou školu.

V případě, že budou zákonní zástupci žádat o odklad plnění povinné školní docházky, vyplní ve škole žádost, kterou doloží doporučením příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko psychologická poradna, speciální pedagogické centrum) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Tyty doklady je třeba doložit nejpozději do 30. 4. 2017 (§ 37 odst. 1 školského zákona).

§ 36 odst. 4 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017: Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Nesplnění povinnosti přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce ze strany zákonného zástupce lze považovat za porušení jeho právních povinností, resp. za přestupek dle § 182 odst. 1 písm. a) školského zákona: Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že a) jako zákonný zástupce nepřihlásí dítě k zápisu k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4. Za zmíněný přestupek lze uložit pokutu až 5 000,- Kč. Žádost o přijetí podává zákonný zástupce.

Co potřebuji k zápisu?

- rodný list dítěte
- platný občanský průkaz

Dále je nutné vyplnit písemnou žádost. Formulář žádosti je uveden na webových stránkách nebo jej lze vyplnit přímo v základní škole u zápisu.

Rozhodnutí o přijetí (nepřijetí) dítěte.

O přijetí nebo nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy ve správním řízení.

Rozhodnutí o přijetí se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem (to obdrží zákonný zástupce u zápisu) s výsledkem řízení u každého uchazeče.

Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup, alespoň na dobu 15 dnů.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte obdrží zákonný zástupce písemně.

Lze se proti rozhodnutí odvolat?

Proti rozhodnutí o přijetí (nepřijetí) dítěte k plnění povinné školní docházky se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho zveřejnění nebo doručení. Odvolání se podává u ředitele základní školy, který rozhodnutí vydal, a rozhoduje o něm Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor školství, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno.

V Blansku dne 1. 3. 2017

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA
ředitel školy

Informace pro zákonné zástupce

Žádost o odklad povinné školní docházky
Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání
Zápisní list
Oznámení změny konání LVK pro žáky II. stupně

Vážení rodiče,

lyžařský výcvikový kurz pro II. stupeň proběhne v náhradním termínu od 20. 2. do 24. 2. 2017. Nový termín jsme zajistili z důvodu velké nemocnosti. Děkujeme za pochopení

V Blansku dne 31. 1. 2017

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA
ředitel školy
Zkrácení vyučování

Vážení rodiče,

dne 31. 1. 2017 bude zkráceno vyučování, žáci obdrží v tento den vysvědčení, pedagogický sbor realizuje společné školení. Konkrétní úprava:

I. stupeň 8,00 – 11,30

II. stupeň 8,00 – 12,15

V Blansku dne 26. 1. 2017

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA
ředitel školy
Výdej zápisových lístků pro školní rok 2016/2017

Vážení rodiče,

výdej zápisových lístků pro školní rok 2016/2017 proběhne u Mgr. Hany Dostálové (výchovné poradkyně) v těchto termínech:
23. 1. (pondělí) v době od 7,00 – 8,00 a od 13,30 – 16,00 hodin
24. 1. (úterý) v době od 7,00 – 8,00 a od 12,00 – 15,00 hodin

Pokud by nevyhovoval termín, je nutná telefonická domluva s výchovnou poradkyní. (tel. 516 418 675, kl.115)

V Blansku dne 18. 10. 2016

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA
ředitel školy
Stanovení úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině

Podle § 123, odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

stanovuji

ke dni 1.9. 2016 výši úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině na částku 160,- Kč měsíčně.

V Blansku dne 1. 6. 2016

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA
ředitel školy
Výsledky přijímacího řízení (2. 2. a 3. 2. 2016)

Výsledky přijímacího řízení k základnímu vzdělávání do 1. ročníku základního vzdělávání na Základní školu a Mateřskou školu Blansko, Dvorská 26 konaného ve dnech 2. 2. a 3. 2. 2016.

Na základě novely školského zákona č. 561/2004 Sb., je rozhodnutí o přijetí zveřejňováno na ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská 26 na webových stránkách školy, na úřední desce.

Seznam přijatých dětí k základnímu vzdělávání od školního roku 2016/2017:

1 – 31/2016 rozhodnutí o přijetí
33 – 37/ 2016 rozhodnutí o přijetí
40 – 64/2016 rozhodnutí o přijetí

Žádost o odklad:

32/2016 zatím v řízení
38/2016 zatím v řízení
39/2016 zatím v řízení
65/2016 zatím v řízení
66/2016 zatím v řízení

V Blansku dne 19. 2. 2016

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA
ředitel školy
Zápis dětí do 1. ročníku základního vzdělávání na Základní školu a Mateřskou školu Blansko, Dvorská 26 pro školní rok 2016/2017

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Blansko, Dvorská 26 oznamuje, že zápis do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2016/2017 proběhne v úterý dne 2. února 2016 od 14 do 17 hodin v prostorách přístavby školy 2. patro.

Náhradní termín je ve středu 3. února 2016 od 14,30 do 16,00 hodin tamtéž.

K zápisu k povinné školní docházce je zákonný zástupce povinen přihlásit dítě, které dosáhne do 31. srpna 2016 šestého roku věku. Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany ČR, dále na občany jiného členského státu EU, kteří na území ČR pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od 1. září 2016 do 30. června 2017, může být přijato k plnění povinné školní docházky již ve školním roce 2016/2017, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

Zákonný zástupce se dostaví k zápisu s dítětem, u zápisu předloží rodný list dítěte a průkaz prokazující totožnost zákonného zástupce. Do základní školy se přednostně přijímají děti, které mají trvalý pobyt ve školském obvodu spádové školy. Tímto opatřením není dotčeno právo zákonného zástupce vybrat si pro své dítě školu jinou.

Školský obvod spádové školy Základní školy a Mateřské školy Blansko, Dvorská 26:
Ulice A. Skotáka, Bezručova, Divišova, Dobrovského, Dolní Palava, Družstevní, Dvorská (č. 1 – 32), Jiráskova, K. J. Mašky, Konečná, Krajní, Krátká, Křižkovského, Mánesova, Mlýnská, Na Řadech, nám. Republiky, nám. Svobody, Okružní, Palackého, Poříčí, Příční, Příkrá, Rožmitálova, Růžová, Smetanova, Sportovní ostrov Ludvíka Daňka, Sukova, Svatopluka Čecha, Svitavská, Tylova, U Vodárny, Úvoz, Vodní, Zámek, Žalkovského, část města Horní Lhota. V Blansku dne 4. 1. 2016

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA
ředitel školy
Sdělení – zápis do 1. ročníku základního vzdělávání

Vážení rodiče,

zápis do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2016/2017 proběhne v úterý dne 2. února 2016 od 14,00 hodin do 17,00 hodin a ve středu 3. února 2016 od 14,30 hodin do 16,00 hodin.

V Blansku dne 4. 1. 2016

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA
ředitel školy
Dodatek č. 2 ke Školnímu řádu Základní školy a mateřské školy Blansko, Dvorská 26

Tímto dodatkem se doplňuje článek 4 Omlouvání nepřítomnosti žáka ve škole, uvolnění žáka v odstavci 2 a nově se doplňuje o odstavec 3 v následujícím znění:

2. V předmětu tělesná výchova ředitel školy uvolní žáka z vyučování na základě posudku vydaného registrujícím lékařem, pokud má být žák uvolněn na pololetí školního roku nebo na školní rok. Na první nebo poslední vyučovací hodinu může být žák uvolněn se souhlasem zákonného zástupce bez náhrady.

3. Pokud se cizinec, který nemá trvalý pobyt na území České republiky, neúčastní vyučování nepřetržitě po dobu nejméně 60 vyučovacích dnů a nedoloží důvody své nepřítomnosti v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem, přestává být dnem následujícím po uplynutí této doby žákem školy.

Dodatek č. 2 byl projednán na pedagogické radě dne 2. 11. 2015 a rovněž byl tento dodatek projednán a schválen na školské radě dne 2. 12. 2015.

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, ředitel školy

Martin Štěpánek, předseda Školské rady ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská 26
Upozornění

Od 1.11. 2015 do 31. 3. 2016 je školní hřiště U Z A V Ř E N O !!!

V Blansku dne 1. 11. 2015

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, ředitel školy
Výdej zápisových lístků pro školní rok 2015/2016

Vážení rodiče,
výdej zápisových lístků pro školní rok 2015/2016 proběhne u Mgr. Hany Dostálové (výchovné poradkyně) v těchto termínech:
25.1. (pondělí) v době od 7,00 – 8,00 a od 13,30 – 16,00 hodin
26.1. (úterý) v době od 7,00 – 8,00 a od 13,30 – 16,00 hodin

Pokud by nevyhovoval termín, je nutná telefonická domluva s výchovnou poradkyní.
(tel. 516 418 675, kl.115)

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, ředitel školy
Oznámení o vyhlášení ředitelského volna

Vážení rodiče,
oznamuji Vám, že jsem na dny 29.6. až 30.6. 2015 vyhlásil ředitelské volno dle ustanovení § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění. Žákům bude 26.6. 2015 vydáno vysvědčení.

V Blansku dne 4. 5. 2015

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, ředitel školy
Stanovení úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině

Podle ustanovení § 123, odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) stanovuji k 1. 9. 2015 výši úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině na částku 160,- Kč měsíčně.

V Blansku dne 30. 4. 2015

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, ředitel školy
Úprava vyučování

Vážení rodiče,
ve čtvrtek dne 30. 4. 2015 bude upraveno vyučování z technických důvodů spojených se zateplováním školy a činnostmi s nimi souvisejícími takto:
I. stupeň – výuka bude probíhat do 11,40 hodin
II. stupeň - výuka bude probíhat do 12,10 hodin

V Blansku dne 27. 4. 2015

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, ředitel školy
Oznámení

Vážení rodiče,
oznamuji Vám, že od 9. 3. 2015 budou na naší škole probíhat stavební práce a v tomto období dojde proto k výrazným organizačním změnám a omezením, současně upozorňuji na nutnost zvýšené bezpečnosti při pohybu kolem staveniště. Stavební práce se budou týkat komplexu obou budov školy. Ze strany školního hřiště bude stavební prostor také vymezen.

Zahájení prací: 9.3. 2015
Ukončení prací: 31.8. 2015

Organizační a bezpečnostní opatření:
- po dobu stavebních prací bude uzavřen školní dvůr, od 9.3.2015 do 31.8. 2015
- od 9.3.2015 bude uzavřen vchod do přístavby ze dvora pro žáky školy
- vstup pro děti a žáky do přístavby bude malou brankou, děti do MŠ svým vchodem
- žáci budou vcházet do přístavby školy přes boční vchod společně s družinou
- od 9.3.2015 platí rovněž zákaz parkování před branou u přístavby školy celodenně
- do vyznačeného staveniště platí přísný zákaz vstupu cizích osob
- v celém prostoru bude nutné dbát bezpečnostních značek a pokynů

Hlavní budova školy:
- od 9. 3. 2015 budou volné pouze přístupové chodníky do budovy školy ve tvaru písmene Y, chodníky rovnoběžné s hlavní budovou školy budou uzavřené
- travnaté prostory před hlavní budovou školy budou ohraničeny a uzavřeny z důvodu výkopových prací a pohybu mechanizmů
- během trvání stavebních prací dodržujte, prosím, bezpečnostní pokyny a věnujte zvýšenou pozornost při pohybu kolem staveniště

V Blansku dne 1. 3. 2015

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, ředitel školy

Přílohy:
    Rizika 1
    Rizika 2
    Rizika 3

V Blansku dne 1. 2. 2015

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, ředitel školy
Oznámení o vyhlášení ředitelského volna

Vážení rodiče,
oznamuji Vám, že jsem na den 9. 3. 2015 vyhlásil ředitelské volno dle ustanovení § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, z technických důvodů.

V Blansku dne 19. 2. 2015

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, ředitel školy
Výsledky přijímacího řízení (3.2. a 4.2. 2015)

Výsledky přijímacího řízení k základnímu vzdělávání do 1. ročníku základního vzdělávání na Základní školu a Mateřskou školu Blansko, Dvorská 26 konaného ve dnech 3.2. a 4.2. 2015.

Na základě novely školského zákona č. 561/2004 Sb., je rozhodnutí o přijetí zveřejňováno na ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská 26 na webových stránkách školy, na úřední desce.

Seznam přijatých dětí k základnímu vzdělávání od školního roku 2015/2016:

1-16 /2015 rozhodnutí o přijetí
18-31/2015 rozhodnutí o přijetí
33-56/2015 rozhodnutí o přijetí
58-59/2015 rozhodnutí o přijetí

Žádost o odklad: 32/2015 zatím v řízení

Zrušení žádosti o přijetí:
(zákonní zástupci zrušili svoji původní žádost o přijetí na ZŠ)
17/2015
57/2015

V Blansku dne 16. 2. 2015

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, ředitel školy
EDUKATIVNĚ STIMULAČNÍ SKUPINKY

Pouze pro budoucí žáky 1. ročníku přihlášené na ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská 26

Rozpis: pondělí 15 – 16 hod.

2. 3.2015 ve třídě
1.A Mgr. P. Fojtíková
1.B Mgr. J. Horáková
1.C Mgr. P. Peterková

9. 3.2015 ve třídě
1.A Mgr. J. Horáková
1.B Mgr. P. Fojtíková
1.C Mgr. P. Peterková

16. 3.2015 ve třídě
1.A Mgr. P. Peterková
1.B Mgr. J. Horáková
1.C Mgr. P. Fojtíková

23. 3. 2015 ve třídě
1.A Mgr. P. Fojtíková
1.B Mgr. J. Horáková
1.C Mgr. P. Peterková

30. 3. 2015 ve třídě
1.A Mgr. J. Horáková
1.B Mgr. P. Fojtíková
1.C Mgr. P. Peterková

13. 4. 2015 ve třídě
1.A Mgr. P. Peterková
1.B Mgr. J. Horáková
1.C Mgr. P. Fojtíková

20. 4. 2015 ve třídě
1.A Mgr. P. Fojtíková
1.B Mgr. J. Horáková
1.C Mgr. P. Peterková

27. 4. 2015 ve třídě
1.A Mgr. J. Horáková
1.B Mgr. P. Fojtíková
1.C Mgr. P. Peterková

4. 5. 2015 ve třídě
1.A Mgr. P. Peterková
1.B Mgr. J. Horáková
1. C Mgr. P. Fojtíková

11. 5.2015 ve třídě
1.A Mgr. P. Fojtíková
1.B Mgr. J. Horáková
1.C Mgr. P. Peterková

Zápis dětí do 1. ročníku základního vzdělávání na Základní školu a Mateřskou školu Blansko, Dvorská 26 pro školní rok 2015/2016

K zápisu k povinné školní docházce je zákonný zástupce povinen přihlásit dítě, které dosáhne do 31. srpna 2015 šestého roku věku. Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany ČR, dále na občany jiného členského státu EU, kteří na území ČR pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od 1. září 2015 do 30. června 2016, může být přijato k plnění povinné školní docházky již ve školním roce 2015/2016, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

Zákonný zástupce se dostaví k zápisu s dítětem, u zápisu předloží rodný list dítěte a průkaz prokazující totožnost zákonného zástupce. Do základní školy se přednostně přijímají děti, které mají trvalý pobyt ve školském obvodu spádové školy. Tímto opatřením není dotčeno právo zákonného zástupce vybrat si pro své dítě školu jinou.

Školský obvod spádové školy Základní školy a Mateřské školy Blansko, Dvorská 26:
Ulice A. Skotáka, Bezručova, Divišova, Dobrovského, Dolní Palava, Družstevní, Dvorská (č. 1 – 32), Jiráskova, K. J. Mašky, Konečná, Krajní, Krátká, Křižkovského, Mánesova, Mlýnská, Na Řadech, nám. Republiky, nám. Svobody, Okružní, Palackého, Poříčí, Příční, Příkrá, Rožmitálova, Růžová, Smetanova, Sportovní ostrov Ludvíka Daňka, Sukova, Svatopluka Čecha, Svitavská, Tylova, U Vodárny, Úvoz, Vodní, Zámek, Žalkovského, část města Horní Lhota.

V Blansku dne 14. 1. 2015

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, ředitel školy
Alergeny

Vážení strávníci,
dne 13.12. 2014 nabývá účinnosti nařízení EU 1169/2011, které se týká veřejného, v našem případě, školního stravování. Z tohoto nařízení vyplývá povinnost informovat strávníky o výskytu alergenů v potravinách a pokrmech. Bylo vyčleněno 14 nejdůležitějších alergenů – viz. příloha Seznam alergenů.

V Blansku dne 1. 12. 2014

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, ředitel školy
Výdej zápisových lístků

Vážení rodiče,

výdej zápisových lístků pro školní rok 2014/2015 proběhne u Mgr. Hany Dostálové (výchovné poradkyně) v těchto termínech:
úterý 27. 1. 2015 od 7 – 8 hodin a od 13 – 16 hodin
středa 28. 1. 2015 od 7 – 8 hodin a od 12 – 14 hodin

Pokud by Vám tento termín nevyhovoval, je nutná telefonická domluva s výchovnou poradkyní. (tel. 516 418 675, kl. 115)

V Blansku dne 17. 10. 2014

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, ředitel školy
Oznámení

Vážení rodiče,
oznamuji Vám, že z důvodu konání voleb do zastupitelstev obcí bude dne 10.10. 2014 kráceno vyučování následujícím způsobem.

V 11,40 hodin končí třídy: 1.A, 1.B, 1.C, 2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 4.A
Ostatní třídy končí ve 12, 10 hodin.

V Blansku dne 29. 9. 2014

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, ředitel školy
Oznámení pro rodiče - další dvě nově otevřená oddělení školní družiny od 1. 9. 2014

Vážení rodiče,
na základě projednání se zřizovatelem otevřeme 4. a ještě 5. oddělení školní družiny od 1. 9. 2014. Tím jsme vytvořili předpoklad pro maximální uspokojení vašich požadavků.

V Blansku dne 18. 8. 2014

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, ředitel školy
Pozvánka – 50. výročí založení základní školy

Vedení ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská 26 srdečně zve bývalé učitele, vychovatele, zaměstnance školy a absolventy ke společnému setkání na oslavách k 50. výročí založení školy.

Velmi rádi Vás uvítáme dne 1.9. 2014 od 10,00 hodin. Současní žáci se svými učiteli připravili program, při kterém můžete zavzpomínat na svá školní léta, podívat se, jak se škola změnila a prostředí, ve kterém se děti učí.

Program:
10,00 – 10,15 přivítání hostů
10,15 – 11,00 vystoupení hudební skupiny Kaštánek
11,00 – 12,00 prezentace školy
- 11,00 – 11,15 – sborovna prezentace projekty
- 11,15 – 11,30 – učebna anglického jazyka – anglický jazyk
- 11,30 – 11,45 – učebna fyziky
- 11,45 – 12,00 – učebna informatiky
12,00 – 13,30 setkání pedagogů s pamětníky školy, hosty a vedením města
13,30 – 14,00 velká tělocvična – vystoupení žáků školy
14,00 – 15,00 malá tělocvična – divadelní představení v nastudování žáků školy

Těšíme se na setkání s Vámi!

Vedení, zaměstnanci a žáci školy
Oznámení o uzavření školního dvora

Vážení sportovní přátelé,
od 23.6. 2014 bude probíhat rekonstrukce školního dvora. Od tohoto data bude předáno staveniště a školní dvůr bude až do odvolání uzavřen. Uzavřen bude vstup hlavní bránou na školní dvůr. Vstup do sportovního areálu bude možný pouze malou brankou za přístavbou školy. Doba rekonstrukce je naplánována na cca 60 dnů.

Děkujeme za pochopení

V Blansku dne 17. 6. 2014

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, ředitel školy
Oznámení

Vážení rodiče,
z důvodu přemístění buňky na dvoře neparkujte a nezajíždějte do dvora, prosím, dne 16. 6. 2014 v době od 13,00 do 15,30 hodin. Děkuji za pochopení.

V Blansku dne 13. 5. 2014

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, ředitel školy
Stanovení úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině

Podle ustanovení § 123, odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) stanovuji k 1. 9. 2014 výši úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině na částku 150,- Kč měsíčně.

V Blansku dne 29. 5. 2014

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, ředitel školy
Oznámení o vyhlášení ředitelského volna

Vážení rodiče,

oznamuji Vám, že jsem na dny 23. 6. až 27. 6. 2014 vyhlásil ředitelské volno dle ustanovení § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění. Žákům bude 20. 6. 2014 vydáno vysvědčení.

V Blansku dne 22. 5. 2014

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, ředitel školy
Oznámení

Vážení rodiče,

oznamuji Vám, že z důvodu konání voleb do Evropského parlamentu bude dne 23. 5. 2014 kráceno vyučování následujícím způsobem. První stupeň končí vyučování v 11,30 hodin a druhý stupeň končí vyučování v 11,40 hodin.

V Blansku dne 19. 5. 2014

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, ředitel školy
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Vážení rodiče,

na základě oznámení o přerušení dodávky elektrické energie od dodavatele Vám sděluji, že dne 24.4. 2014 v době od cca 8,00 do 10, 00 hodin bude přerušena dodávka elektrické energie (oprava, revize, údržba) do našeho zařízení. Z toho důvodu nebude funkční klasické telefonní spojení. Výuka a všechny činnosti školy budou probíhat zcela běžně.

V Blansku dne 22. 4. 2014

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, ředitel školy
Výsledky přijímacího řízení (4. 2. a 5. 2. 2014)

Výsledky přijímacího řízení k základnímu vzdělávání do 1. ročníku základního vzdělávání na Základní školu a Mateřskou školu Blansko, Dvorská 26 konaného ve dnech 4.2. a 5.2. 2014.

Na základě novely školského zákona č. 561/2004 Sb., je rozhodnutí o přijetí od 1. ledna 2012 zveřejňováno na ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská 26 na webových stránkách školy, na úřední desce.

Seznam přijatých dětí k základnímu vzdělávání od školního roku 2014/2015:

1/2014 rozhodnutí o přijetí
2/2014 rozhodnutí o přijetí
3/2014 rozhodnutí o přijetí
4/2014 rozhodnutí o přijetí
5/2014 rozhodnutí o přijetí
6/2014 rozhodnutí o přijetí
8/2014 rozhodnutí o přijetí
10/2014 rozhodnutí o přijetí
11/2014 rozhodnutí o přijetí
12/2014 rozhodnutí o přijetí
13/2014 rozhodnutí o přijetí
14/2014 rozhodnutí o přijetí
15/2014 rozhodnutí o přijetí
17/2014 rozhodnutí o přijetí
18/2014 rozhodnutí o přijetí
19/2014 rozhodnutí o přijetí
20/2014 rozhodnutí o přijetí
21/2014 rozhodnutí o přijetí
22/2014 rozhodnutí o přijetí
23/2014 rozhodnutí o přijetí
24/2014 rozhodnutí o přijetí
25/2014 rozhodnutí o přijetí
26/2014 rozhodnutí o přijetí
27/2014 rozhodnutí o přijetí
28/2014 rozhodnutí o přijetí
29/2014 rozhodnutí o přijetí
30/2014 rozhodnutí o přijetí
31/2014 rozhodnutí o přijetí
32/2014 rozhodnutí o přijetí
33/2014 rozhodnutí o přijetí
35/2014 rozhodnutí o přijetí
36/2014 rozhodnutí o přijetí
37/2014 rozhodnutí o přijetí
38/2014 rozhodnutí o přijetí
39/2014 rozhodnutí o přijetí
40/2014 rozhodnutí o přijetí
41/2014 rozhodnutí o přijetí
42/2014 rozhodnutí o přijetí
43/2014 rozhodnutí o přijetí
44/2014 rozhodnutí o přijetí
45/2014 rozhodnutí o přijetí
46/2014 rozhodnutí o přijetí
47/2014 rozhodnutí o přijetí
48/2014 rozhodnutí o přijetí
49/2014 rozhodnutí o přijetí
50/2014 rozhodnutí o přijetí
51/2014 rozhodnutí o přijetí
52/2014 rozhodnutí o přijetí
53/2014 rozhodnutí o přijetí
54/2014 rozhodnutí o přijetí
55/2014 rozhodnutí o přijetí
57/2014 rozhodnutí o přijetí
58/2014 rozhodnutí o přijetí
60/2014 rozhodnutí o přijetí
61/2014 rozhodnutí o přijetí
62/2014 rozhodnutí o přijetí
63/2014 rozhodnutí o přijetí
65/2014 rozhodnutí o přijetí
66/2014 rozhodnutí o přijetí
67/2014 rozhodnutí o přijetí
69/2014 rozhodnutí o přijetí
70/2014 rozhodnutí o přijetí
71/2014 rozhodnutí o přijetí
72/2014 rozhodnutí o přijetí
73/2014 rozhodnutí o přijetí
74/2014 rozhodnutí o přijetí

Žádost o odklad:

7/2014 zatím v řízení
9/2014 zatím v řízení
16/2014 zatím v řízení
34/2014 zatím v řízení
56/2014 zatím v řízení
59/2014 zatím v řízení
64/2014 zatím v řízení
68/2014 zatím v řízení

V Blansku dne 12. 2. 2014

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, ředitel školy
Zápis dětí do 1. ročníku základního vzdělávání na Základní školu a Mateřskou školu Blansko, Dvorská 26 pro školní rok 2014/2015

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Blansko, Dvorská 26 oznamuje, že zápis do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2014/2015 proběhne v úterý dne 4. února 2014 od 14 do 17 hodin v prostorách přístavby školy 2. patro.
Náhradní termín je ve středu 5. února 2014 od 14,30 do 16,00 hodin tamtéž. K zápisu k povinné školní docházce je zákonný zástupce povinen přihlásit dítě, které dosáhne do 31. srpna 2014 šestého roku věku. Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany ČR, dále na občany jiného členského státu EU, kteří na území ČR pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od 1. září 2014 do 30. června 2015, může být přijato k plnění povinné školní docházky již ve školním roce 2014/2015, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

Zákonný zástupce se dostaví k zápisu s dítětem, u zápisu předloží rodný list dítěte a průkaz prokazující totožnost zákonného zástupce. Do základní školy se přednostně přijímají děti, které mají trvalý pobyt ve školském obvodu spádové školy. Tímto opatřením není dotčeno právo zákonného zástupce vybrat si pro své dítě školu jinou.

Školský obvod spádové školy Základní školy a Mateřské školy Blansko, Dvorská 26:
Ulice A. Skotáka, Bezručova, Divišova, Dobrovského, Dolní Palava, Družstevní, Dvorská (č. 1 – 32), Jiráskova, K. J. Mašky, Konečná, Krajní, Krátká, Křižkovského, Mánesova, Mlýnská, Na Řadech, nám. Republiky, nám. Svobody, Okružní, Palackého, Poříčí, Příční, Příkrá, Rožmitálova, Růžová, Smetanova, Sportovní ostrov Ludvíka Daňka, Sukova, Svatopluka Čecha, Svitavská, Tylova, U Vodárny, Úvoz, Vodní, Zámek, Žalkovského, část města Horní Lhota.

V Blansku dne 21. 1. 2014

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, ředitel školy
Sdělení – zápis do 1. ročníku základního vzdělávání

Vážení rodiče,

zápis do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2014/2015 proběhne v úterý dne 4. února 2014 od 14,00 hodin do 17,00 hodin a ve středu 5. února 2014 od 14,30 hodin do 16,00 hodin.

V Blansku dne 21. 1. 2014

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, ředitel školy
Oznámení rozšíření oddělení ŠD

Vážení rodiče,

na základě Vašeho zvýšeného zájmu o umístění dětí ve školní družině Vám sdělujeme, že jsme akceptovali Vaše požadavky a od 1.9. 2014 jsme připraveni otevřít další oddělení školní družiny, pokud bude zájem ze strany rodičů a současně naplněny ekonomické předpoklady pro úspěšný provoz.

V Blansku dne 17. 1. 2014

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, ředitel školy
Oznámení o výdeji zápisových lístků

Vážení rodiče,

výdej zápisových lístků pro školní rok 2013/2014 proběhne u Mgr. Hany Dostálové (výchovné poradkyně) v těchto termínech:
pondělí 20.1. 2014 od 7 – 8 hodin a od 13 – 16 hodin
úterý 21.1. 2014 od 7 – 8 hodin a od 13 – 14 hodin

Pokud by Vám termín nevyhovoval, je nutná telefonická domluva s výchovnou poradkyní.

V Blansku dne 27. 9. 2013

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, ředitel školy
Stanovení úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině

Podle § 123, odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

stanovuji

ke dni 2.9. 2013 výši úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině na částku 140,- Kč měsíčně.

V Blansku dne 1. 6. 2013

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, ředitel školy
Zápis dětí do mateřské školy

Vážení rodiče,

zápis dětí do mateřské školy k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2013/2014 se uskuteční v Základní škole a Mateřské škole Blansko, Dvorská 26 v prostorách mateřské školy

v pondělí dne 6. 5. 2013 v době od 9,00 hodin do 16,00 hodin.

Náhradní termín není vypsaný.
K zápisu musí mít s sebou zákonní zástupci rodný list dítěte a svůj platný občanský průkaz.
K zápisu můžete s sebou přinést předvyplněnou žádost o přijetí dítěte do mateřské školy (ke stažení zde).

V Blansku dne 27. 4. 2013

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, ředitel školy
Výsledky přijímacího řízení (5.2. a 6.2. 2013)

Výsledky přijímacího řízení k základnímu vzdělávání do 1. ročníku základního vzdělávání na Základní školu a Mateřskou školu Blansko, Dvorská 26 konaného ve dnech 5.a 6. 2. 2013.

Na základě novely školského zákona č. 561/2004 Sb., je rozhodnutí o přijetí od 1. ledna 2012 zveřejňováno na ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská 26 na webových stránkách školy, na úřední desce.

Seznam přijatých dětí k základnímu vzdělávání od školního roku 2013/2014:

1/2013 rozhodnutí o přijetí
2/2013 rozhodnutí o přijetí
3/2013 rozhodnutí o přijetí
4/2013 rozhodnutí o přijetí
5/2013 rozhodnutí o přijetí
6/2013 rozhodnutí o přijetí
7/2013 rozhodnutí o přijetí
8/2013 rozhodnutí o přijetí
9/2013 rozhodnutí o přijetí
10/2013 rozhodnutí o přijetí
11/2013 rozhodnutí o přijetí
12/2013 rozhodnutí o přijetí
13/2013 rozhodnutí o přijetí
14/2013 rozhodnutí o přijetí
15/2013 rozhodnutí o přijetí
18/2013 rozhodnutí o přijetí
19/2013 rozhodnutí o přijetí
20/2013 rozhodnutí o přijetí
21/2013 rozhodnutí o přijetí
22/2013 rozhodnutí o přijetí
23/2013 rozhodnutí o přijetí
24/2013 rozhodnutí o přijetí
25/2013 registrační číslo neobsazeno
26/2013 registrační číslo neobsazeno
27/2013 registrační číslo neobsazeno
28/2013 registrační číslo neobsazeno
29/2013 registrační číslo neobsazeno
30/2013 rozhodnutí o přijetí
31/2013 rozhodnutí o přijetí
32/2013 rozhodnutí o přijetí
33/2013 rozhodnutí o přijetí
34/2013 rozhodnutí o přijetí
35/2013 rozhodnutí o přijetí
36/2013 rozhodnutí o přijetí
37/2013 rozhodnutí o přijetí
38/2013 rozhodnutí o přijetí
39/2013 rozhodnutí o přijetí
40/2013 rozhodnutí o přijetí
42/2013 rozhodnutí o přijetí
43/2013 rozhodnutí o přijetí
44/2013 registrační číslo neobsazeno
45/2013 registrační číslo neobsazeno
46/2013 registrační číslo neobsazeno
47/2013 rozhodnutí o přijetí
48/2013 rozhodnutí o přijetí
49/2013 rozhodnutí o přijetí
50/2013 rozhodnutí o přijetí
51/2013 rozhodnutí o přijetí
52/2013 rozhodnutí o přijetí
53/2013 rozhodnutí o přijetí
54/2013 rozhodnutí o přijetí
55/2013 rozhodnutí o přijetí
56/2013 rozhodnutí o přijetí
57/2013 rozhodnutí o přijetí
58/2013 rozhodnutí o přijetí
59/2013 rozhodnutí o přijetí
60/2013 rozhodnutí o přijetí
61/2013 rozhodnutí o přijetí
62/2013 registrační číslo neobsazeno
63/2013 rozhodnutí o přijetí
64/2013 rozhodnutí o přijetí
65/2013 registrační číslo neobsazeno
66/2013 rozhodnutí o přijetí
67/2013 rozhodnutí o přijetí

Žádost o odklad

16/2013 zatím v řízení
17/2013 zatím v řízení
41/2013 zatím v řízení

V Blansku dne 12. 2. 2013

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, ředitel školy
Všeobecné informace k zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání 2013-2014

Zápis dětí do 1. ročníku základního vzdělávání na Základní školu a Mateřskou školu Blansko, Dvorská 26

pro školní rok 2013/2014

K zápisu k povinné školní docházce je zákonný zástupce povinen přihlásit dítě, které dosáhne do 31. srpna 2013 šestého roku věku. Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany ČR, dále na občany jiného členského státu EU, kteří na území ČR pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od 1. září 2013 do 30. června 2014, může být přijato k plnění povinné školní docházky již ve školním roce 2013/2014, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

Zákonný zástupce se dostaví k zápisu s dítětem, u zápisu předloží rodný list dítěte a průkaz prokazující totožnost zákonného zástupce. Do základní školy se přednostně přijímají děti, které mají trvalý pobyt ve školském obvodu spádové školy. Tímto opatřením není dotčeno právo zákonného zástupce vybrat si pro své dítě školu jinou.

Školský obvod spádové školy Základní školy a Mateřské školy Blansko, Dvorská 26:
Ulice A. Skotáka, Bezručova, Divišova, Dobrovského, Dolní Palava, Družstevní, Dvorská (č. 1 – 32), Jiráskova, K. J. Mašky, Konečná, Krajní, Krátká, Křižkovského, Mánesova, Mlýnská, Na Řadech, nám. Republiky, nám. Svobody, Okružní, Palackého, Poříčí, Příční, Příkrá, Rožmitálova, Růžová, Smetanova, Sportovní ostrov Ludvíka Daňka, Sukova, Svatopluka Čecha, Svitavská, Tylova, U Vodárny, Úvoz, Vodní, Zámek, Žalkovského, část města Horní Lhota.

V Blansku dne 9. 1. 2013

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, ředitel školy
Sdělení

Vážení rodiče,

zápis do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2013/2014 proběhne v úterý dne 5. února 2013 od 14,00 hodin do 17,00 hodin a ve středu 6. února 2013 od 14,30 hodin do 16,00 hodin.

V Blansku dne 9. 1. 2013

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, ředitel školy
Oznámení

Vážení rodiče,

výdej zápisových lístků pro školní rok 2012/2013 proběhne u Mgr. Hany Dostálové (výchovné poradkyně) v těchto termínech:

Pondělí 21.1. 2013 od 7 - 8 hodin a od 13 - 16 hodin
Úterý 22.1. 2013 od 7 - 8 hodin a od 13 - 14 hodin

Pokud by Vám termín nevyhovoval, je nutná telefonická domluva s výchovnou poradkyní.

V Blansku dne 15. 10. 2012

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, ředitel školy
Oznámení

Vážení rodiče,

zahájení školního roku 2012/2013 proběhne v pondělí 3. žáří 2012.

V Blansku dne 27. 8. 2012

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, ředitel školy
Oznámení

Vážení rodiče,

vzhledem k vývoji počtu žáků v 8. ročnících ( na konci školního roku 2011/2012) jsme nuceni sloučit žáky obou tříd do jedné budoucí 9.A třídy a to pro školní rok 2012/2013.

V Blansku dne 28. 6. 2012

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, ředitel školy
Oznámení

Vážení rodiče,

oznamuji Vám, že jsem na den 7. 5. 2012 vyhlásil ředitelské volno dle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon. Rovněž bude v tento den uzavřena mateřská škola.

V Blansku dne 30. 3. 2012

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, ředitel školy
Oznámení o zvýšení ceny obědů od 1. 3. 2012

V souladu s novelizací vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování ve znění vyhlášky č. 107/2008 Sb., novelizací vyhlášky č. 463/2011 Sb., bude cena obědů od 1.3. 2012 stanovena takto:

Základní škola 
I. kategorie 3 - 6 let 18,- Kč
II. kategorie 7 - 10 let
21,- Kč
III. kategorie 11 - 14 let 23,- Kč
IV. kategorie 15 a více let
26,- Kč
Důchodci

26,- Kč
Zaměstnanci

26,- Kč

V Blansku dne 20. 2. 2012

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, ředitel školy
Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení k základnímu vzdělávání do 1. ročníku základního vzdělávání na Základní školu a Mateřskou školu Blansko, Dvorská 26 konaného ve dnech 24. a 25.1. 2012

Na základě novely školského zákona č. 561/2004 Sb., je rozhodnutí o přijetí k 1. lednu 2012 zveřejňováno na ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská 26 na webových stránkách školy, na úřední desce.

Seznam přijatých dětí k základnímu vzdělávání od školního roku 2012/2013:

1/2012 rozhodnutí o přijetí
2/2012 rozhodnutí o přijetí
3/2012 rozhodnutí o přijetí
4/2012 rozhodnutí o přijetí
5/2012 rozhodnutí o přijetí
6/2012 rozhodnutí o přijetí
7/2012 rozhodnutí o přijetí
8/2012 rozhodnutí o přijetí
9/2012 rozhodnutí o přijetí
10/2012 rozhodnutí o přijetí
11/2012 rozhodnutí o přijetí
12/2012 rozhodnutí o přijetí
13/2012 rozhodnutí o přijetí
17/2012 rozhodnutí o přijetí
18/2012 rozhodnutí o přijetí
19/2012 rozhodnutí o přijetí
20/2012 rozhodnutí o přijetí
21/2012 rozhodnutí o přijetí
22/2012 rozhodnutí o přijetí
23/2012 rozhodnutí o přijetí
24/2012 rozhodnutí o přijetí
25/2012 rozhodnutí o přijetí
26/2012 rozhodnutí o přijetí
27/2012 rozhodnutí o přijetí
28/2012 rozhodnutí o přijetí
29/2012 rozhodnutí o přijetí
30/2012 rozhodnutí o přijetí
31/2012 rozhodnutí o přijetí
32/2012 rozhodnutí o přijetí
33/2012 rozhodnutí o přijetí
34/2012 rozhodnutí o přijetí
35/2012 rozhodnutí o přijetí
36/2012 rozhodnutí o přijetí
37/2012 rozhodnutí o přijetí
38/2012 rozhodnutí o přijetí
39/2012 rozhodnutí o přijetí
41/2012 rozhodnutí o přijetí
43/2012 rozhodnutí o přijetí
44/2012 rozhodnutí o přijetí
45/2012 rozhodnutí o přijetí
46/2012 rozhodnutí o přijetí
48/2012 rozhodnutí o přijetí
49/2012 rozhodnutí o přijetí
50/2012 rozhodnutí o přijetí
51/2012 rozhodnutí o přijetí
52/2012 rozhodnutí o přijetí
53/2012 rozhodnutí o přijetí
54/2012 rozhodnutí o přijetí

Žádost o předčasný nástup

14/2012 zatím v řízení

Žádost o odklad

15/2012 zatím v řízení
16/2012 zatím v řízení
40/2012 zatím v řízení
42/2012 zatím v řízení
47/2012 zatím v řízení

V Blansku dne 2. 2. 2012

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, ředitel školy
Zápis dětí do 1. ročníku základního vzdělávání na Základní školu a Mateřskou školu Blansko, Dvorská 26 pro školní rok 2012/2013

K zápisu k povinné školní docházce je zákonný zástupce povinen přihlásit dítě, které dosáhne do 31. srpna 2012 šestého roku věku. Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany ČR, dále na občany jiného členského státu EU, kteří na území ČR pobývají déle než 90 dnů.   Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od 1. září 2012 do 30. června 2013, může být přijato k plnění povinné školní docházky již ve školním roce 2012/2013, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

Zákonný zástupce se dostaví k zápisu s dítětem, u zápisu předloží rodný list dítěte a průkaz prokazující totožnost zákonného zástupce. Do základní školy se přednostně přijímají děti, které mají trvalý pobyt ve školském obvodu spádové školy. Tímto opatřením není dotčeno právo zákonného zástupce vybrat si pro své dítě školu jinou.

Školský obvod spádové školy Základní školy a Mateřské školy Blansko, Dvorská 26: Ulice A. Skotáka, Bezručova, Divišova, Dobrovského, Dolní Palava, Družstevní, Dvorská (č. 1 – 32), Jiráskova, K. J. Mašky, Konečná, Krajní, Krátká, Křižkovského, Mánesova, Mlýnská, Na Řadech, nám. Republiky, nám. Svobody, Okružní, Palackého, Poříčí, Příční, Příkrá, Rožmitálova, Růžová, Smetanova, Sportovní ostrov Ludvíka Daňka, Sukova, Svatopluka Čecha, Svitavská, Tylova, U Vodárny, Úvoz, Vodní, Zámek, Žalkovského, část města Horní Lhota.

V Blansku dne 2. 1. 2012
Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, ředitel školy
Oznámení o zvýšení ceny obědů k datu 1.1. 2012

Vážení rodiče,

v důsledku zvýšení DPH bude cena obědů od 1.1. 2012 stanovena takto:

Základní škola

I. kategorie
3 - 6 let 22,- Kč
II. kategorie 7 – 10 let 24,- Kč
III. kategorie 11 – 14 let 26,- Kč
IV. kategorie 15 a více let 26,- Kč

V Blansku dne 19. 12. 2011

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, ředitel školy
Sdělení

Vážení rodiče,

zápis do I. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2012/2013 proběhne v úterý dne 24.1. 2012 od 14,00 hodin do 17,00 hodin a ve středu 25.1. 2012 od 14,30 hodin do 16,00 hodin.

V Blansku dne 19. 12. 2011

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, ředitel školy
Upozornění pro rodiče

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26 se připojuje k výstražné stávce.

Vážení rodiče,
na základě oznámení a projednání se ZO ČMOS při ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská 26 Vám oznamuji, že základní škola podpoří odborovou stávku pracovníků ve školství. Prakticky to tedy znamená, že dne 7.12. 2011 bude provoz školní družiny zahájen od 9,00 a výuka v tento den bude zahájena od 9,00 hodin.
Stávka se provozu mateřské školy žádným způsobem nedotkne.

V Blansku dne 5. 12. 2011

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, ředitel školy
Sdělení

Vážení rodiče,

z důvodu výměny oken v kancelářích školy ve dnech 11.11. a 14. 11. 2011 nebude možné na ředitelství školy přijímat telefonní hovory. Děkujeme za pochopení

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, ředitel školy
Složení Školské rady při Základní škole Blansko, Dvorská 26

Složení školské rady pro funkční období 2011 – 2014:

Mgr. Michaela Dvořáčková
Mgr. Eva Gregorová
Mgr. Marcela Bláhová
Mgr. Petra Přibilíková
Ing. Ivo Durník
Martin Štěpánek

Školskou radu při Základní škole a Mateřské škole Blansko, Dvorská 26 tvoří 6 členů.

V Blansku dne 7.10. 2011

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, ředitel školy
UPOZORNĚNÍ

Vážení rodiče,

z důvodu výměny oken na Základní škole a Mateřské škole Blansko, Dvorská 26 neparkujte, prosím, svá vozidla před branou, vchodem do přístavby školy. Po dobu výměny oken tudy budou nákladní auta navážet okna a materiál. Z uvedeného důvodu věnujte, prosím, parkování a pohybu u školy zvýšenou pozornost. Rovněž věnujte zvýšenou pozornost pohybu po školním dvoře, kde budou taktéž skladovací prostory a bude probíhat návoz oken a materiálů.

Výměna oken proběhne v termínu od 10.10. do 18.11. 2011.

Děkuji za pochopení

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, ředitel školy
Výdej zápisových lístků

Vážení rodiče,

výdej zápisových lístků pro školní rok 2011/2012 proběhne u Mgr. H. Dostálové (výchovné poradkyně) v těchto termínech:

Pondělí 23. 1. 2012 od 7 – do 8 hodin a od 13 - 16 hodin
Úterý 24. 1. 2012 od 7 – 8 hodin a od 13 – 14 hodin

Pokud by Vám termín nevyhovoval, je nutná telefonická domluva s výchovnou poradkyní.

V Blansku dne 4.10. 2011

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, ředitel školy
UPOZORNĚNÍ

Školní hřiště je uzavřeno v době od 1.11. do 31.3.

V Blansku dne 1.10. 2011

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, ředitel školy
Vážení rodiče,

z důvodu zahájení výměny oken v našem školském zařízení operativně měníme termín třídních schůzek na 6.10. 2011 v 15,30 hodin. 9. ročník zahájí třídní schůzky v 15,00 hodin setkáním se zástupci některých středních škol. Děkuji za pochopení.

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, ředitel školy
Zápis dětí do 1. ročníku základního vzdělávání na Základní školu a Mateřskou školu Blansko, Dvorská 26 pro školní rok 2011/2012

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Blansko, Dvorská 26 oznamuje , že zápis do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2011/2012 proběhne v úterý dne 8. února 2011 od 14 do 17 hodin. Náhradní termín je ve středu 9. února 2011 od 14,30 do 16,00 hodin.

K zápisu k povinné školní docházce je zákonný zástupce povinen přihlásit dítě, které dosáhne do 31. srpna 2011 šestého roku věku. Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany ČR, dále na občany jiného členského státu EU, kteří na území ČR pobývají déle než 90 dnů.   Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Dítě, které dosáhne šestého roku věku  v době od 1. září 2011 do 30. června 2012, může být přijato k plnění povinné školní docházky již ve školním roce 2011/2012, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

Zákonný zástupce se dostaví k zápisu s dítětem, u zápisu předloží rodný list dítěte a průkaz prokazující totožnost zákonného zástupce. Do základní školy se přednostně přijímají děti, které mají trvalý pobyt ve školském obvodu spádové školy. Tímto opatřením není dotčeno právo zákonného zástupce vybrat si pro své dítě školu jinou.

Školský obvod spádové školy Základní školy a Mateřské školy Blansko, Dvorská 26:

Ulice A. Skotáka, Bezručova, Divišova, Dobrovského, Dolní Palava, Družstevní, Dvorská (č. 1 – 32), Jiráskova, K. J. Mašky, Konečná, Krajní, Krátká, Křižkovského, Mánesova, Mlýnská, Na Řadech, nám. Republiky, nám. Svobody, Okružní, Palackého, Poříčí, Příční, Příkrá, Rožmitálova, Růžová, Smetanova, Sportovní ostrov Ludvíka Daňka, Sukova, Svatopluka Čecha, Svitavská, Tylova, U Vodárny, Úvoz, Vodní, Zámek, Žalkovského, část města Horní Lhota.

V Blansku dne 5. 1. 2011

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, ředitel školy
Vážení rodiče,

z důvodu stávky provozních zaměstnanců, která proběhne 8.12. 2010 (tj. středa), nebudou v tento den vydávány obědy (pro žáky školy, zaměstnance školy, důchodce - bývalé zaměstnance).
Výuka ve škole bude probíhat v plném rozsahu, činnost školní družiny bude probíhat také v plném rozsahu. Školní kantýna otevřena do 13,00 hodin.
Činnost mateřské školy bude probíhat v plném rozsahu, včetně zajištění a výdeje stravy podle denního režimu.

Děkuji za pochopení

V Blansku dne 4.12. 2010

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, ředitel školy
Oznámení

V zimním období se dvůr (hlavní brána) uzavírá v 17,00 hodin. Tento režim zavírání platí od 1.11. do 31.3.

Děkujeme za pochopení

V Blansku dne 1. 11. 2010

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, ředitel školy
Nařízení ředitele č. 1/2010 ze dne 29.4. 2010

Zápis dětí do mateřské školy k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2010/2011 se uskuteční v Základní škole Blansko, Dvorská 26 v I. patře budovy přístavby školy,

v pondělí dne 10. května 2010 od 9,00 do 16,00 hodin.

Náhradní termín není vypsaný.

K zápisu musí mít s sebou zákonní zástupci rodný list dítěte.

V Blansku dne 29. 4. 2010

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, ředitel školy
Oznámení o změně cen obědů od 1.9. 2010

Vážení rodiče,

od 1.9. 2010 bude v důsledku zvýšení DPH u potravin upravena cena obědů takto:

I. kategorie, 7 – 10 let, 20,- Kč
II. kategorie, 11 – 14 let, 22,- Kč
III. kategorie, 15 a více let, 24,- Kč

V Blansku dne 20. 4. 2010

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, ředitel školy
Změna systému placení stravného ve školní jídelně

Vážení rodiče,

vzhledem ke stále častějším a opakovaným případům neuhrazení stravného, přejde školní jídelna Základní školy Blansko, Dvorská 26 na platební systém – jistina s doplatkem od 1.9. 2010.

To znamená, že každý nový žák složí jednorázovou jistinu:
- pro dítě navštěvující základní školu 500,- Kč
- pro dítě navštěvující mateřskou školu 1 000,- Kč (stravné + školné)

Pokud nebude jistina složena, nebude strávník přihlášen. Placení obědů se jinak nemění, bude i nadále placeno doplatkem, vždy následující měsíc.

Stávajícím strávníkům bude jistina stržena u sporožira a plateb z účtů jednorázově v měsíci září, strávníci platící složenkou jistinu složí hotově v kanceláři vedoucí stravování nejpozději do 2.září 2010.

Jakmile dítě ukončí vzdělávání v mateřské škole, jistina se vrací. Totéž platí i při ukončení vzdělávání žáka na základní škole.

Pokud nebude jistina složena, strávník se nestravuje! Děkuji za pochopení.

V Blansku dne 20.4. 2010

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, ředitel školy
Pozvánka na zápis dětí do mateřské školy

Vážení rodiče,

zápis dětí do nově otevřené mateřské školy proběhne 10.5. 2010 od 9,00 hodin do 16,00 hodin. Zápis proběhne v 1. patře přístavby školy.

K zápisu musí mít rodiče s sebou rodný list dítěte.

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, ředitel školy
Oznámení pro rodiče – otevření mateřské školy

Vážení rodiče,

na Základní škole Blansko, Dvorská 26 budou dnem 1. 9. 2010 otevřena 2 oddělení mateřské školy, která budou umístěna v 1. patře budovy přístavby. Celková kapacita obou oddělení je 50 dětí.

Zápis do mateřské školy proběhne na ZŠ Blansko, Dvorská 26 v termínu stanoveném zřizovatelem. Jakmile budeme znát přesný termín zápisu, budeme Vás okamžitě informovat prostřednictvím internetových stránek školy a místního tisku.

V Blansku dne 11. 2. 2010

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, ředitel školy
Zápis dětí do 1. ročníku základního vzdělávání na Základní školu Blansko, Dvorská 26
pro školní rok 2010/2011

Ředitel Základní školy Blansko, Dvorská 26 oznamuje , že zápis do 1. ročníku  základního vzdělávání  pro školní rok  2010/2011 proběhne v úterý dne 2. února  2010 od 14 do 17 hodin.
Náhradní termín je ve středu 3. února  2010 od 14,30 do 16,00 hodin.

K zápisu k povinné školní docházce je zákonný zástupce povinen přihlásit dítě, které dosáhne do 31.srpna 2010 šestého roku věku. Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany ČR, dále na občany jiného členského státu EU, kteří na území ČR pobývají déle než 90 dnů.   Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Dítě, které dosáhne šestého roku věku  v době od 1. září 2010 do 30. června 2011, může být přijato k plnění povinné školní docházky již ve školním roce 2010/2011, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

Zákonný zástupce se dostaví k zápisu s dítětem, u zápisu předloží rodný list dítěte a průkaz prokazující totožnost zákonného zástupce. Do základní školy se přednostně přijímají děti, které mají trvalý pobyt ve školském obvodu spádové školy. Tímto opatřením není dotčeno právo zákonného zástupce vybrat si pro své dítě školu jinou.

Školský obvod spádové školy Základní školy Blansko, Dvorská 26:
Ulice A. Skotáka, Bezručova, Divišova, Dobrovského, Dolní Palava, Družstevní, Dvorská (č. 1 – 32), Jiráskova, K. J. Mašky, Konečná  Krajní, Krátká, Křižkovského, Mánesova, Mlýnská, Na Řadech, nám. Republiky, nám. Svobody, Okružní, Palackého, Poříčí, Příkrá, Rožmitálova, Růžová, Smetanova, Sportovní ostrov Ludvíka Daňka, Sukova, Svatopluka Čecha, Svitavská, Tylova, U Vodárny, Úvoz, Vodní, Zámek, Žalkovského, část města Horní Lhota.

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, ředitel školy
Sdělení výchovné poradkyně

Vážení rodiče,

výdej zápisových lístků proběhne u Mgr. H. Dostálové (výchovné poradkyně) v těchto termínech:

Pondělí 25. 1. 2010 od 7 - do 8 hodin a od 13 - 16 hodin
Úterý 26. 1. 2010 od 7 - 8 hodin a od 13 - 14 hodin

Pokud by Vám termín nevyhovoval, je nutná telefonická domluva s výchovnou poradkyní.

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, ředitel školy
Důležité upozornění

Vážení rodiče,

oznamuji Vám, že ve dnech 21. a 22.12. 2009 bude ZŠ Blansko, Dvorská 26 uzavřena z důvodu vysoké nemocnosti žáků školy – dle § 24 odst. 3 školského zákona, ve znění sdělení MŠMT č.j. 26 192/2009 -20.

V Blansku dne 18.12. 2009

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, ředitel školy
Školní vzdělávací program PDF
   
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2017 – 2018 PDF
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016 – 2017 PDF
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2015 – 2016 PDF
   
Školní řád PDF
   
Klasifikační řád PDF