Kalendář akcí
Prázdninový pobyt 2019

V období letních prázdnin bude naše mateřské škola v provozu od 1. 7. do 12. 7. 2019.
V období od 26. 8. 2019 budou v pravidelném provozu již všechny mateřské školy v Blansku.
V případě zájmu o prázdninový pobyt v naší mateřské škole vyplňte, prosím, níže uloženou žádost k prázdninovému pobytu a odevzdejte ji v termínu od 27. 5. do 31. 5. 2019 v naší mateřské škole, do konce června 2019 bude ředitelem školy vydáno příslušné rozhodnutí ve správním řízení.
Zákonný zástupce přijatého dítěte na prázdninový pobyt uhradí předem zálohu na stravné a úplatu za předškolní vzdělávání. Na prázdninový pobyt budou přijaty děti pouze do naplnění povolené kapacity mateřské školy.

Žádost k prázdninovému pobytu v jiné mateřské škole

V Blansku dne 20. 5. 2019

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA
ředitel školy