Vítejte

20.06.2011  Integrovaná terénní výuka ve střední části CHKO MK
Zobrazit obrázek

Žáci druhého stupně absolvovali od 26.5. do 27.5. integrovanou terénní výuku, v rámci které se zdokonalovali v dovednostech souvisejících s prací s turistickou mapou, poznáváním hornin a vzácných endemitních zástupců krasové fauny a flóry. Výuka byla rozšířena o „průzkum“ zajímavých geomorfologických lokalit a o návštěvu významných míst z hlediska nejstaršího osídlení území MK a počátků železářské výroby na okrese Blansko.
  Více ...

17.06.2011  NOC VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
Zobrazit obrázek
Pyžamovo- košilová večerní párty v družině se opět velmi
vydařila i když jí předcházel náročný program.
  Více ...

15.06.2011  Pasování prvňáčků na čtenáře...
Zobrazit obrázek
probíhalo v Městské knihovně v Blansku. Rodičům a královně pohádek ukázali, jak velký kus práce je za nimi. Všem přítomným předvedli jak se za celý první školní rok naučili číst.
  Více ...

14.06.2011  Keramická dílna na ZŠ Dvorská
Zobrazit obrázek
Jak se stalo tradicí na ZŠ Blansko, Dvorská, v letošním školním roce se opět přeměnila pracovna výtvarné výchovy v keramickou dílnu a žáci z prvního i druhého stupně se s velkým nadšením zapojili do výroby keramiky. Děti prvních a druhých tříd vyrobily maminkám dárečky ke Dni matek, děti z druhého stupně vyráběly krásné figurky, zvířátka a hrníčky a věnovaly je rodičům, sourozencům nebo kamarádům ze třídy. Jedna třída vyrobila dárek pro paní učitelku třídní a nezapomněli jsme ani na vedení školy. Výrobky, které žáci vyrobili, ukázali svým spolužákům na výstavě keramiky.
  Více ...

14.06.2011  Tvorba plakátků v hodinách informatiky
Zobrazit obrázek

Téma: Ochrana životního prostředí

V průběhu měsíce května žáci IV. a III. ročníků vytvářeli v hodinách informatiky plakátky v programu malování. Navázali tak na celoškolní projekt, který se týkal ochrany životního prostředí. Žáci si nejprve zopakovali vše, co ví o třídění odpadu. Podívali se na krátká videa, která ukazovala rekordy z oblasti třídění odpadů.
  Více ...

13.06.2011  Přírodověda trochu jinak
Zobrazit obrázek
V pátek 10.6. si žáci 4.A v hodině přírodovědy vyslechli přednášku Jakuba Mrvy z 9.A o včele medonosné. Včelařině se věnuje se svým otcem již od 6 let a je jeho velkým koníčkem. Děti se dozvěděly o včelách mnoho zajímavého a Jakub si vyzkoušel, jaké to je být v roli přednášejícího.
  Více ...

12.06.2011  Krajské kolo dopravní soutěže
Zobrazit obrázek
7. a 8.6.2011
I. místo – jednotlivec – Dominik Hloušek
II. místo – družstvo starších
III. místo – družstvo mladších
  Více ...

03.06.2011  Olympiáda 1. tříd v atletice
Zobrazit obrázek
Dne 25. 5. se konal ve Velkých Opatovicích 13. ročník Olympiády dětí prvních tříd v atletice. Konečnou reprezentaci naší školy tvořili následující miniatleti:
Alex Brandejský, Nečas Adam, Kunčák Dominik, Nejezchleb Vojtěch, Ševčík Ondřej, Matušková Lucie, Hloušková Zuzana, Manová Nikola, Kniesová Michaela a Malíková Petra.
  Více ...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 
40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 
59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 
78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 
97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 
116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 
135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 |