Vítejte

18.12.2011  Předškoláci na Dvorské
Zobrazit obrázek
Naši školu navštívili rodiče i předškoláci z mateřských škol. Mohli si prohlédnout celou budovu. Nahlédli do nově vybudované fyzikální učebny, podívali se do prvních tříd i do počítačové učebny. Viděli práci na interaktivní tabuli, výuku anglického jazyka, trénink školní atletické skupiny. Rodiče se nejvíce zajímali o výuku angličtiny, která je začleněna do výukových programů již od prvních tříd. Překvapila je také výuka informatiky, kterou mají ve svém rozvrhu již malí druháčci. Přivítali také každoroční nabídku tzv. skupinek, do kterých dochází rodiče společně s předškoláky a připravují se s budoucími učitelkami prvních tříd na nástup do školy.
  Více ...

14.12.2011  Výukové dopoledne v Lesní škole Jezírko
Zobrazit obrázek
Druháci poznávali hravou formou strom od kořene až po korunu. Seznámili se s životem stromů, jejich využitím a s živočichy, kteří je obývají. V rámci programu si děti upekly na kachlových kamnech bramborové placky.
  Více ...

12.12.2011  Pokus o český rekord - "Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi"
Zobrazit obrázek
V pátek 9. prosince přesně v 15.15 hodin vypustily děti 80 balónků s napsanými přáníčky, která, jak doufají, dorazí k Ježíškovi včas.
Této zdařilé akce se s námi zúčatnily i děti ze školní družiny T.G.M.
Děkujeme rodičům, kteří nás ve velkém počtu přišli podpořit. Samozřejmě chválíme všechny děti, protože udržet balónek až do stanoveného startu,bylo náročné.
Přejeme všem krásné a pohodové Vánoce.
  Více ...

05.12.2011  Významná návštěva...
Zobrazit obrázek
Dne 5.12. 2011 navštívily naši Základní školu a Mateřskou školu Blansko, Dvorská 26 bývalé reprezentantky, olympijské medailistky – Květa Jeriová-Pecková a Helena Suková. Významné sportovkyně přivítal v prostorách školy ředitel školy Mgr. Bc. Dušan Krumnikl i starosta města Blanska ing. Lubomír Toufar.
  Více ...

05.12.2011  Upozornění pro rodiče
Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26 se připojuje k výstražné stávce.

Vážení rodiče,
na základě oznámení a projednání se ZO ČMOS při ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská 26 Vám oznamuji, že základní škola podpoří odborovou stávku pracovníků ve školství. Prakticky to tedy znamená, že dne 7.12. 2011 bude provoz školní družiny zahájen od 9,00 a výuka v tento den bude zahájena od 9,00 hodin.
Stávka se provozu mateřské školy žádným způsobem nedotkne.

V Blansku dne 5. 12. 2011

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, ředitel školy

05.12.2011  Hudební i sladká nadílka
Zobrazit obrázek
čekala na žáky naší školy. Jako každým rokem nás navštívil Mikuláš se svou družinou. Po rozdání dobrot si mohla polepšená dítka poslechnout koncert skupiny Kaštánci.
  Více ...

04.12.2011  Nová dobrodružství veverky Zrzečky
Zobrazit obrázek
Tentokrát si divadelníci z Hradce Králové připravili pro děti z MŠ i žáky I.stupně loutkoherecké představení ze života lesních zvířátek.
Maličká veverka spolu s ostatními zvířátky pomohla vypátrat, kdo ukradl hodinky panu hajnému. Společně pak vytrestali darebáka, který se v lese choval nehezky.
  Více ...

03.12.2011  Informatika na I. stupni
Zobrazit obrázek

Výuka informatiky v naší škole je začleněna do vzdělávacího programu od 2.ročníku. Proto mají žáci čtvrtých a pátých tříd již upevněné dovednosti při vyhledávání informací na internetu a jejich zpracování.
  Více ...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 
40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 
59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 
78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 
97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 
116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 
135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 |