Vítejte

27.09.2011  Divadlo Paravánek
Zobrazit obrázek
Divadlo Paravánek uvedlo pro děti z I. a II. tříd a jejich kamarády z MŠ pohádku O zlobivém andílkovi
Anděl Vendelín chce utéct do pekla a kamarádit se s čerty. Je nutné ho přesvědčit, že peklo pro andílky není to pravé – a je třeba mu zahrát pohádku.
  Více ...

15.09.2011  Pokračujeme v projektu Interaktivní cesta Moravským krasem přes Pálavu a Brno

Vstoupili jsme do druhého školního roku, ve kterém realizujeme projekt na rozšíření a zkvalitnění výuky v oblasti přírodovědné, společenskovědní, geografické a AJ.
V minulém školním roce jsme společně s brněnskými a mikulovskými kolegy vytvořili 40 výukových programů pro žáky, které umísťujeme na společný portál, jenž bude po skončení projektu sloužit nejen žákům, ale i pedagogické veřejnosti.
  Více ...

29.06.2011  5.A třídí odpad
Zobrazit obrázek

V průběhu měsíce června jsme se učili třídit odpad v rámci projektu Interaktivní cesta Moravským krasem přes Pálavu a Brno, komunikace tak trochu jinak. Již v dubnu jsme se zúčastnili přednášky Tonda Obal na cestách a úklidu Moravského krasu. V květnu jsme získané informace rozšiřovali besedami a vyhledáváním na internetu. Nejvíce nás bavilo třídění odpadu po svačinové přestávce do papírových kontejnerů, tvoření koláží a soutěže.
  Více ...

22.06.2011  Výlet prvňáků a druháků do brněnské ZOO
Zobrazit obrázek
  Více ...

20.06.2011  Integrovaná terénní výuka ve střední části CHKO MK
Zobrazit obrázek

Žáci druhého stupně absolvovali od 26.5. do 27.5. integrovanou terénní výuku, v rámci které se zdokonalovali v dovednostech souvisejících s prací s turistickou mapou, poznáváním hornin a vzácných endemitních zástupců krasové fauny a flóry. Výuka byla rozšířena o „průzkum“ zajímavých geomorfologických lokalit a o návštěvu významných míst z hlediska nejstaršího osídlení území MK a počátků železářské výroby na okrese Blansko.
  Více ...

17.06.2011  NOC VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
Zobrazit obrázek
Pyžamovo- košilová večerní párty v družině se opět velmi
vydařila i když jí předcházel náročný program.
  Více ...

15.06.2011  Pasování prvňáčků na čtenáře...
Zobrazit obrázek
probíhalo v Městské knihovně v Blansku. Rodičům a královně pohádek ukázali, jak velký kus práce je za nimi. Všem přítomným předvedli jak se za celý první školní rok naučili číst.
  Více ...

14.06.2011  Keramická dílna na ZŠ Dvorská
Zobrazit obrázek
Jak se stalo tradicí na ZŠ Blansko, Dvorská, v letošním školním roce se opět přeměnila pracovna výtvarné výchovy v keramickou dílnu a žáci z prvního i druhého stupně se s velkým nadšením zapojili do výroby keramiky. Děti prvních a druhých tříd vyrobily maminkám dárečky ke Dni matek, děti z druhého stupně vyráběly krásné figurky, zvířátka a hrníčky a věnovaly je rodičům, sourozencům nebo kamarádům ze třídy. Jedna třída vyrobila dárek pro paní učitelku třídní a nezapomněli jsme ani na vedení školy. Výrobky, které žáci vyrobili, ukázali svým spolužákům na výstavě keramiky.
  Více ...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 
40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 
59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 
78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 
97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 
116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 
135 | 136 | 137 | 138 | 139 |