Vítejte

05.12.2011  Upozornění pro rodiče
Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26 se připojuje k výstražné stávce.

Vážení rodiče,
na základě oznámení a projednání se ZO ČMOS při ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská 26 Vám oznamuji, že základní škola podpoří odborovou stávku pracovníků ve školství. Prakticky to tedy znamená, že dne 7.12. 2011 bude provoz školní družiny zahájen od 9,00 a výuka v tento den bude zahájena od 9,00 hodin.
Stávka se provozu mateřské školy žádným způsobem nedotkne.

V Blansku dne 5. 12. 2011

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, ředitel školy

05.12.2011  Hudební i sladká nadílka
Zobrazit obrázek
čekala na žáky naší školy. Jako každým rokem nás navštívil Mikuláš se svou družinou. Po rozdání dobrot si mohla polepšená dítka poslechnout koncert skupiny Kaštánci.
  Více ...

04.12.2011  Nová dobrodružství veverky Zrzečky
Zobrazit obrázek
Tentokrát si divadelníci z Hradce Králové připravili pro děti z MŠ i žáky I.stupně loutkoherecké představení ze života lesních zvířátek.
Maličká veverka spolu s ostatními zvířátky pomohla vypátrat, kdo ukradl hodinky panu hajnému. Společně pak vytrestali darebáka, který se v lese choval nehezky.
  Více ...

03.12.2011  Informatika na I. stupni
Zobrazit obrázek

Výuka informatiky v naší škole je začleněna do vzdělávacího programu od 2.ročníku. Proto mají žáci čtvrtých a pátých tříd již upevněné dovednosti při vyhledávání informací na internetu a jejich zpracování.
  Více ...

26.11.2011  Pověsti našeho regionu-aneb čerti kolem nás
Zobrazit obrázek
Pověsti našeho regionu-aneb čerti kolem nás.To byl název akce, kterou na podporu čtenářství ,připravilo pro školní družinu dětské oddělení Městské knihovny.
  Více ...

10.11.2011  Sdělení
Vážení rodiče,

z důvodu výměny oken v kancelářích školy ve dnech 11.11. a 14. 11. 2011 nebude možné na ředitelství školy přijímat telefonní hovory. Děkujeme za pochopení

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl
ředitel školy

09.11.2011  Průřezová témata ve výuce anglického jazyka
Zobrazit obrázek
Měsíc listopad je bohatý na oslavy různých tradic a svátků v anglicky mluvicích zemích.

Toto období je naší škole již tradičně využíváno k posílení průřezového tématu multikulturní výchova. V letošním školním roce jsme se žáky zaměřili na tradici, která souvisí s datem 5. listopadu a je nazývána: “Bonfire Night“ nebo též “Guy Fawkes Night“.
  Více ...

09.11.2011  Svatomartinský workshop
Zobrazit obrázek
V úterý 8.11. probíhal v Galerii města Blanska workshop, kterého se zúčastnila třída V.A . V úvodu si děti vyslechly zajímavé povídání paní Olgy Hořavové o sv. Martinovi. Potom se rozdělily do pracovních skupin. Chlapci vyráběli helmy římských vojáků, děvčata dělala lampičky. Někteří výtvarníci stihli i zdobení svíček. Svá dílka děti využijí v průvodu při svatomartinských oslavách.
  Více ...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 
40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 
59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 
78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 
97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 
116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 
135 | 136 | 137 | 138 | 139 |