Vítejte

09.03.2012  Beseda se spisovatelkou Danielou Krolupperovou
Zobrazit obrázek
Druháci se vypravili do Městské knihovny v Blansku. Minulý rok při pasování prvňáčků na čtenáře dostali v knihovně knížku Kouzelná škola právě od této spisovatelky.
Autorka četla dětem úryvky ze svých knih, seznámila je se svojí tvorbou a zodpověděla na dotazy. Nakonec jim podepsala přinesené knihy.
  Více ...

08.03.2012  Putujeme Moravským krasem - přírodniny, třídění rostlin
Zobrazit obrázek


to je název dalšího projektu, na kterém pracovali žáci V.ročníku v hodinách informatiky. Žáci se zúčastnili ve čtvrté a třetí třídě úklidu v Moravském krasu. Podnikli také školní výlet do krasu. Všechny poznatky a fotografie z těchto akcí sloužili pro vypracování výukového programu, ve kterém žáci vyhledávali názvy přírodnin, vyfocených v Moravském krasu. Vyhledávali informace jak v tištěných encyklopediích, tak na internetové adrese http://botanika.wendys.cz, kde zjistili mnoho zajímavostí zejména o rostlinách. Učivo přírodovědy a vlastivědy se tak prolínalo se zkušeností získávat informace na internetu. Na závěr projektu si páťáci upevnili učivo vyplňováním e-learningového testu.
  Více ...

06.03.2012  Netradiční a moderní formy vzdělávání
Zobrazit obrázek


Jednou z netradičních a moderních forem vzdělávání je e-learning a práce s interaktivní tabulí. V rámci projektu Interaktivní cesta Moravským krasem přes Pálavu a Brno, komunikace tak trochu jinak žáci pomocí výukových modulů pracovali pod vedením pedagogů s interaktivní tabulí, kde využili zábavná interaktivní cvičení. Následně v e-learningové části projektu si žáci ověřovali své znalosti, které načerpali při zpracování látek k danému projektu. Interaktivní cestou si ověřovali své znalosti, získané zkušenosti a množství nejrůznějších poznatků a postřehů o svém městě, regionu. K popularizaci projektu slouží i dvě vydání informativní brožury, kde jsou alespoň krátce podány prezentace žáků a pedagogů jednotlivých škol.


Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, hlavní manažer projektu
  Více ...

28.02.2012  Plavecký výcvik
Zobrazit obrázek
který je součástí výuky tělesné výchovy ukončili žáci 2. a 3. tříd. Odnesli si z lázní mokré vysvědčení a drobný dáreček.
  Více ...

27.02.2012  Lyžařský výcvikový kurz - Karlov 2012
Zobrazit obrázek
Zatímco na některých školách v našem regionu se lyžařské výcvikové kurzy letos nekonaly, na naší škole se držíme tradice. Tedy 16. – 20. 1. 2012 se konal opět v nejvyšším moravském pohoří lyžařský výcvikový kurz žáků II. stupně. Náročný výukový program nedával mnoho prostoru pro zahálení, a proto jsme se na svah vydali „ihned“ po příjezdu. Zatímco probíhalo rozřazování žáků-lyžařů do družstev (pokročilí následně pod vedením p. uč. Sedlákové, začátečníky vyučoval p. uč. Weinhöfer), snowboardisté už vyšlapávali svůj první kopec pod vedením p. učitele France. Následující dny se žáci učili a zdokonalovali v technikách snowboardingu a alpského lyžování. Třetí den již všichni lyžaři s jistotou sjížděli místní svahy.
  Více ...

27.02.2012  Zlatá laťka 2012
Zobrazit obrázek
Ve čtvrtek 23. 2. se na „palubovce“ naší školy konal 1. ročník závodů ve skoku vysokém „Zlatá laťka 2012“. Soutěž pořádali žáci devátého ročníku. Ti vytvořili propozice, pozvánky, záznamové archy a další nezbytnosti a organizačně zajišťovali chod celé akce. Žáci 8. A v informatice vytvořili graficky velmi zdařilé diplomy a už nic nebránilo tomu, aby své síly s gravitací porovnali žákyně a žáci 6.-7. ročníku a v dalších kategoriích žáci 8. a 9. tříd.
  Více ...

16.02.2012  Karneval
Zobrazit obrázek
ve školce i na I. stupni zpříjemnil žákům výuku. Tentokrát do lavic usedla roztomilá stvoření nejasného původu.
Děti ze školky, prvňáky i druháky bavil klaun se svou pomocnicí.
  Více ...

15.02.2012  Jezírko 2012
Zobrazit obrázek
Žáci 1.A a 1.B navštívili Lesní školu Jezírko - výukový program "KDO BYDLÍ V LESE?"
Seznámili se s některými živočichy žijícími v lese. Podívali se na různé typy zvířecích obydlí. Zaposlouchali se do hlasů zvířat a zjistili, co který lesní obyvatel dělá v průběhu roku.
  Více ...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 
40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 
59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 
78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 
97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 
116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 
135 | 136 | 137 | 138 | 139 |