Vítejte

04.04.2012  Projektový den Velikonoce na ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská 26
Zobrazit obrázek


Dne 4. 4. proběhl na naší škole, v rámci projektu Za vzděláním společně, projektový den s tematikou Velikonoc.
Od února 2012 je na naší škole realizován grantový projekt Za vzděláním společně (CZ.1.07/1.2.09/04.800). Jedná se o projekt v rámci globálního grantu Rovné příležitosti ve vzdělávání v Jihomoravském kraji Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který je hrazen z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Projekt je zaměřen na podporu rovného přístupu ke vzdělání, tvorbu e learningových výukových materiálů, prevenci rasismu a xenofobie, vzdělávání cizinců žijících u nás a dětí se specifickými vývojovými poruchami.
  Více ...

02.04.2012  CESTA DO ŠKOLY
Zobrazit obrázek


Nejmladší žáci se v rámci projektu Interaktivní cesta Moravským krasem přes Pálavu a Brno, komunikace tak trochu jinak, věnovali problematice dopravní výchovy. Učili se bezpečně pohybovat na ulici, přecházet vozovku v blízkém okolí školy. Besedovali s příslušníkem Policie ČR a vyráběli dopravní značky.

Mgr. Petra Fojtíková
  Více ...

30.03.2012  Nařízení ředitele č. 2/2012 ze dne 30. 3. 2012
Zobrazit obrázek
Zápis dětí do mateřské školy k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2012/2013 se uskuteční v Základní škole a Mateřské škole Blansko, Dvorská 26 v prostorách mateřské školy

ve středu dne 9. 5. 2012 v době od 9,00 hodin do 16,00 hodin.

Náhradní termín není vypsaný.
K zápisu musí mít s sebou zákonní zástupci rodný list dítěte.

V Blansku dne 30. 3. 2012

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, ředitel školy


28.03.2012  Pozvánka - PROJEKTOVÝ DEN


Zveme Vás na projektový den s tématem VELIKONOCE, který proběhne 4. 4. 2012 od 8:00 hodin na ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská 26.

Pozvánka a program projektu ke stažení zde.

27.03.2012  Recitační přehlídka
Zobrazit obrázek
Dne 14. března 2012 se v Městské knihovně v Blansku konala recitační přehlídka žáků základních škol. Celé odpoledne patřilo malým recitátorům z prvních, druhých a třetích tříd, kteří početnému publiku, tvořenému rodinnými příslušníky žáků, přednesli krásné a veselé básničky. Za svůj výkon obdrželi pamětní list a drobný dárek. Naši školu reprezentovaly Adéla Stojkovičová, 3.A, Vendula Stojkovičová, 3.A a Kateřina Demová, 3.B.
  Více ...

25.03.2012  Druháci z Dvorské hráli divadlo
Zobrazit obrázek


Pověst O Kateřině, která je přístupná na internetových stránkách Moravského krasu byla v rámci školního projektu Interaktivní cesta Moravským krasem…upravena do krátkého scénáře. V hodině českého jazyka si malí herci nastudovali svoje role. Ve hře vystupovala Kateřina, ovečky, tatínek i venkované a samozřejmě nemohl chybět vypravěč. Kulisy byly vytvořeny jako pohyblivé obrazy na interaktivní tabuli. Nemohly chybět ani kostýmy, které si žáci donesli z domova.
  Více ...

20.03.2012  Dramatická výchova v angličtině
Zobrazit obrázek


Catherine Cave Legend to je další výukový projekt, který byl vytvořen pro žáky 5. ročníku. Děti se seznámily s pověstí O Kateřině v anglickém jazyce. Naučily se nová slovíčka, rozdělily role a zahrály si příběh o tatínkovi , jeho dceři Kateřině a stádu oveček. Na dramatizaci navazovala zábavná cvičení, vytvořená pro výuku na interaktivní tabuli. Znalost slovíček a porozumění textu si mohli páťáci ověřit v hodině informatiky v e – learningových testech.
  Více ...

14.03.2012  Projekt Za vzděláním společně (CZ.1.07/1.2.09/04.0008)
Zobrazit obrázek


Dnem 23. 2. 2012, což je den podpisu Smlouvy o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.2.09 Rovné příležitosti ve vzdělávání v Jihomoravském kraji Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a zároveň dnem zahájení projektu s názvem Za vzděláním společně, zahájila ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská 26 realizaci projektu. Projekt, který je hrazen z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky, je koncipován do následujících podporovaných aktivit.
  Více ...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 
40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 
59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 
78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 
97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 
116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 
135 | 136 | 137 | 138 | 139 |