Vítejte

16.05.2013  Projekt Interaktivní cesta


I když projekt Interaktivní cesta byl ukončen 30.6. 2012, činnosti a aktivity v rámci udržitelnosti projektu probíhají i v současném období na škole příjemce dotace a partnerských školách. Pro vzdělávací činnost jsou využívány vytvořené programy v rámci projektu Interaktivní cesta zejména v informatice. Žáci ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská 26, konkrétně 4. a 5. ročníků se společně s pedagogy zúčastnili úklidu Moravského krasu, kterým přispěli k trvale udržitelnému životu na Zemi a zachování stabilních podmínek pro faunu a flóru v této oblasti.
  Více ...

14.05.2013  Florbalový turnaj - první místo
Zobrazit obrázek
V pátek 10.5. 2013 se ve sportovní hale ČKD Blansko konal florbalový trunaj žáků narozených v roce 2001 a mladší. Své dovednosti a síly porovnala naše nepočetná skupinka mladých florbalistů s týmy ZŠ Erbenova, Jedovnic, Lipůvky a Adamova.
  Více ...

06.05.2013  Arboretum Křtiny
Zobrazit obrázek


navštívilo 39 žáků ze 3. a 4. ročníků. Počasí nám zpočátku nepřálo a museli jsme zvolit náhradní program prohlídkou barokního chrámu, kostnice i zámku ve Křtinách. Naštěstí se déšť umoudřil a mohli jsme nastoupit na prohlídku naučné stezky Domácí dřeviny. Viděli jsme nejen domácí dřeviny, ale mohli jsme obdivovat i mnoho stromů a keřů, pocházejících z dalekých koutů světa. Do arboreta je postupně od roku 1928 dovážel jeho zakladatel August Bayer, který byl profesorem tehdejší Lesnické fakulty Vysoké školy zemědělské v Brně.
  Více ...

03.05.2013  Kunštátská laťka
Zobrazit obrázek
20.3. se konal výškařský závod – Kunštátská laťka. Naši školu reprezentovala dvojice starších žákyň - Kateřina Fialová a Michaela Hrubá. Další zastoupení jsme měli mezi mladšími žáky - Martin Štěpánek a Max Beránek.
  Více ...

29.04.2013  Ze stavebního veletrhu
Zobrazit obrázek


25. dubna navštívilo 35 žáků převážně z 8. a 7. ročníku 18. ročník Stavebního veletru v Brně. Součástí byl i MOBITEX, Mezinárodní veletrh nábytku a interiérového designu, kde jsme prohlídku zahájili. Expozice jednotlivých vystavovatelů nabízely například kuchyňský nábytek, bytový textil, nábytkové kování, …
  Více ...

29.04.2013  Pekařství Škrabal - úplně jiná exkurze - 22. 4. 2013
Zobrazit obrázek


Na neobvyklou exkurzi do firmy Pekařství Škrabal, přesně řečeno do pekařství na Starém Blansku, se žáci 9.A třídy vydali společně s učiteli Mgr. Bc. D. Krumniklem a Mgr. H. Daňkovou. V pekařství na Starém Blansku nás přivítal majitel pan Škrabal. Představil nám historii pekárny a seznámil s technologií výroby některých druhů pečiva.
  Více ...

27.04.2013  Úklid Moravského krasu
Zobrazit obrázek


Úklidu Moravského krasu se zúčastnilo 20 žáků IV. a V. tříd. Naše pěší cesta vedla od blanenské přehrady přes Nové Dvory až ke stanovišti lanovky. Za snahu byli žáci správou CHKO odměněni volnými vstupy do jeskyní a na lanovku. Na závěr sobotního putování jsme si opekli špekáčky.

Mgr. Eva Gregorová
  Více ...

27.04.2013  Zápis dětí do mateřské školy
Vážení rodiče,

zápis dětí do mateřské školy k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2013/2014 se uskuteční v Základní škole a Mateřské škole Blansko, Dvorská 26 v prostorách mateřské školy

v pondělí dne 6. 5. 2013 v době od 9,00 hodin do 16,00 hodin..

Náhradní termín není vypsaný.
K zápisu musí mít s sebou zákonní zástupci rodný list dítěte a svůj platný občanský průkaz.
K zápisu můžete s sebou přinést předvyplněnou žádost o přijetí dítěte do mateřské školy (ke stažení zde).

V Blansku dne 27. 4. 2013

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, ředitel školy

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 
40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 
59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 
78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 
97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 
116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 
135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 |