Vítejte

17.09.2018  ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská 26 opět navýší počet multimediálních stanic
Zobrazit obrázek
Dne 4. září 2018 Rada města Blanska projednala a schválila nákup 15 ks notebooků pro ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská 26. Nové notebooky budou součástí zrekonstruované učebny a rozšíří tak celkový počet PC stanic ve škole. Opět dojde k většímu zapojení a možnosti využití digitálních technologií ve výuce. Implementace digitálních technologií do výuky ještě více zatraktivní a rozšíří vyučovací proces a metodologické postupy ve vzdělávání žáků.

V Blansku dne 17. 9. 2018

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA
ředitel školy

11.09.2018  Podpora infrastruktury základních škol
Zobrazit obrázek
ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská 26 byla zařazena do projektu s názvem Podpora infrastruktury základních škol - I. etapa ZŠ Erbenova, ZŠ Dvorská, ZŠ Salmova a registračním číslem: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003726.
V rámci naší školy se jedná o modernizaci dvou stávajících počítačových učeben. Cílem projektu je vybudovat učebny s dostatečným počtem multimediálních stanic a dále zlepšení vnitřních klimatických podmínek.
Celou tiskovou zprávu najdete v odkazu níže.

V Blansku dne 11. 9. 2018

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA
ředitel školy

Zobrazit tiskovou zprávu

05.09.2018  ZŠ a MŠ Dvorská – zřízení odborné jazykové učebny
Zobrazit obrázek
Ve škole v průběhu prázdnin započalo zřízení odborné jazykové učebny. Celou tiskovou zprávu najdete v odkazu níže.

V Blansku dne 5. 9. 2018

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA
ředitel školy

Zobrazit tiskovou zprávu

26.06.2018  Udělení ředitelského volna 26. 6. – 29. 6. 2018
Zobrazit obrázek
Vážení rodiče,
oznamuji Vám, že jsem na dny 26. 6. 2018 – 29. 6. 2018 vyhlásil ředitelské volno dle ustanovení § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění. Důvodem udělení ředitelského volna jsou rozsáhlé výkopové práce a odpojení školy od vodovodního řadu. Ukončení pravidelného vyučování bude dne 25. 6. 2018. V tento den obdrží žáci vysvědčení. Ředitelské volno se týká všech součástí Základní školy a Mateřské školy Blansko, Dvorská 26.

V Blansku dne 4. 4. 2018

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA
ředitel školy

25.06.2018  ŠKOLNÍ DRUŽINA - 4. oddělení - Sportem ke zdraví aneb venku co jen to jde
Zobrazit obrázek
Vzhledem k letošnímu nebývale teplému jaru si celá družina užívá nejen školního hřiště. Pravidelně navštěvujeme také blízká hřiště v okolí školy. Velké oblibě se těší pravidelné návštěvy dopravního hřiště, kde upevňujeme znalosti dopravních předpisů a bezpečné jízdy na kole. Pohybem na čerstvém vzduchu se připravujeme na kvapem se blížící letní prázdniny. Více ve fotogalerii.

Radka Fleková - vychovatelka
  Více ...

22.06.2018  Děkujeme
Zobrazit obrázek
Závěr školního roku je hektickým obdobím, ale i přesto je na místě si najít chvilku a poděkovat. Slova chvály a díků patří vedení naší školy a pedagogickému sboru za spolupráci s Atletickým klubem Blansko Dvorská.

Přejeme vedení školy, pedagogům a našim atletům poklidné prázdniny, ať se ve zdraví v září opět sejdeme na pravidelných trénincích a navážeme na úspěchy z letošní jarní a předprázdninové sezóny.Za kolektiv trenérů,

Martin Weinhöfer.

18.06.2018  Oznámení
Zobrazit obrázek
Po dobu rekonstrukce sportovního areálu, tj. od 18. 6. 2018 do cca 30. 6. 2018 bude sportovní areál uzavřen. Děkujeme za pochopení

V Blansku dne 18. 6. 2018

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA
ředitel školy

15.06.2018  Organizace vzdělávacího procesu žáků v termínu 18. 6. – 25. 6. 2018
Zobrazit obrázek
18. 6.
vzdělávání dle platného rozvrhu

19. 6. – 22. 6.
I. stupeň 8,00 – 11,40 hodin
II. stupeň 8,00 – 12, 35 hodin

25. 6.
8,00 – 9,40 hodin

V Blansku dne 14. 6. 2018


Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 
40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 
59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 
78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 
97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 
116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 
135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 |