Vítejte

20.05.2013  Araplast spol. s r.o. - 17. 5. 2013
Zobrazit obrázek


O tom, že dopravní značky a značení je možné vidět například v blízkosti naší školy, žáci dobře vědí. Jestli ale vždy dbají všech pokynů dopravního značení, je otázkou. My jsme se vydali po stopách dopravního značení za jiným účelem. Chtěli jsme žákům představit výrobu dopravních značek a značení, představit sídlo firmy, která se zabývá výrobou značek a dopravního značení, ukázat technologii výroby značek. Proto jsme se rozhodli uspořádat exkurzi do firmy ARAPLAST spol. s r.o., která je jednou z cca 10 firem v České republice zabývajících se výrobou dopravního značení a značek.
  Více ...

20.05.2013  Kamenolom Lhota Rapotina - těžba nerostných surovin -17.5. 2013
Zobrazit obrázek


Kamenolom ve Lhotě Rapotině je součástí společnosti Kamenolomy ČR, s.r.o., která sdružuje celkem 30 kamenolomů na území ČR. Tato společnost zajišťuje těžbu, výrobu, prodej drceného kameniva pro betonárky, obalovny asfaltových směsí a silniční a inženýrské stavby. Abychom přiblížili našim žákům různorodou pracovní činnost a profesní podmínky různých druhů povolání, zavítali jsme proto i do kamenolomu, který se nachází v našem regionu.
  Více ...

20.05.2013  Pískovna Drnovice – těžba nerostných surovin - 17.5. 2013
Zobrazit obrázek


Naše cesta za poznáním vedla tentokráte do Drnovic, do místní pískovny. Před pískovnou již na nás čekala paní Dvořáčková, která byla pověřena majitelem firmy, aby nám podala veškeré informace o firmě a činnosti lomu. Firma se v posledním období rozrostla a transformovala se na divize (provozy) stavby, doprava – přeprava těžkých nákladů a těžba písků.
  Více ...

17.05.2013  Pohár rozhlasu - Blansko
Zobrazit obrázek
Ve dnech 14. a 15. 5. 2013 proběhl v areálu ASK Blansko Pohár rozhlasu. Naši školu reprezentovala družstva mladších žáků a starších žákyň. Družstvo mladších žáků obsadilo celkově pěkné čtvrté místo. Starší žákyně vybojovaly ve své kategorii místo první a postupují do krajského finále. Všem našim žákům a pedagogům, kteří se zúčastnili závodů, přísluší poděkování za dosažené výkony a reprezentaci školy.

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, ředitel školy
  Více ...

17.05.2013  Pokus o český rekord v hodu vlaštovkou
Zobrazit obrázek
Děti ze školní družiny se zapojily do celostátní soutěže "Vládce nebes", vyhlášenou časopisem ABC.
Kvalifikačního kola se účastnilo 40 dětí z 1. a 2. tříd.Děti házely 3krát a deset nejlepších postoupilo do semifinále.
V něm měly děti opět tři pokusy.


  Více ...

16.05.2013  Pozvánka - workshop Zlaté české ručičky
Zobrazit obrázek


Místo konání: ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská 26, sborovna školy
Datum: 22.5. 2013

Čas: 15,00 hodin
  Více ...

16.05.2013  Projekt Interaktivní cesta


I když projekt Interaktivní cesta byl ukončen 30.6. 2012, činnosti a aktivity v rámci udržitelnosti projektu probíhají i v současném období na škole příjemce dotace a partnerských školách. Pro vzdělávací činnost jsou využívány vytvořené programy v rámci projektu Interaktivní cesta zejména v informatice. Žáci ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská 26, konkrétně 4. a 5. ročníků se společně s pedagogy zúčastnili úklidu Moravského krasu, kterým přispěli k trvale udržitelnému životu na Zemi a zachování stabilních podmínek pro faunu a flóru v této oblasti.
  Více ...

14.05.2013  Florbalový turnaj - první místo
Zobrazit obrázek
V pátek 10.5. 2013 se ve sportovní hale ČKD Blansko konal florbalový trunaj žáků narozených v roce 2001 a mladší. Své dovednosti a síly porovnala naše nepočetná skupinka mladých florbalistů s týmy ZŠ Erbenova, Jedovnic, Lipůvky a Adamova.
  Více ...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 
40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 
59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 
78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 
97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 
116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 
135 | 136 | 137 | 138 |