Vítejte

21.12.2012  Projektový den Vánoce
Zobrazit obrázek


Poslední den před vánočními prázdninami prožili žáci prvních ročníků společně. Nejdříve si nachystali posezení na chodbě školy, potom zhlédli prezentaci o Vánocích. Dozvěděli se, že první vánoční strom v Čechách byl ozdoben před 200 lety v Praze, poznali, kde roste jmelí a od kdy pečeme naše drobné vánoční cukroví.
  Více ...

20.12.2012  Předvánoční tvoření
Zobrazit obrázek


V rámci příprav na vánoční jarmark se ve třídách naší školy i školky zdobilo, stříhalo, vytvářelo, peklo, vykrajovalo a tvořilo. Jedni připravovali vánoční přání, druzí vyráběli svícny, betlémy, hvězdy a ozdoby na stromeček.
  Více ...

20.12.2012  Zvuky ZeMě
Zobrazit obrázek
V předvánočním čase nás pohladil koncert, který seznámil děti z I. stupně s typickými hudebními nástroji pěti kontinentů.
  Více ...

20.12.2012  Projekt Za vzděláním společně...
Zobrazit obrázek


Projekt Za vzděláním společně vstoupil do poslední třetiny svého realizačního období. Realizační tým projektu postupoval přesně podle projektového záměru ve všech třech dílčích aktivitách projektu.
  Více ...

20.12.2012  Projekt Učíme se efektivně (CZ.1.07/1.4.00/21.3589)


Kromě vzdělávacích aktivit a činností, které jsou hlavním cílem projektu, je také důležité naplnit i specifické cíle projektu. K nim je možné přiřadit podporu vzdělávání pedagogických pracovníků. Jedna z forem podpory je i školení pedagogických pracovníků pro využívání digitálních technologií ve vzdělávacím procesu.
  Více ...

19.12.2012  Projektový den „Vánoce“
Zobrazit obrázek


Zveme Vás na projektový den s tématem Vánoce, který proběhne 21. 12. 2012 od 8:00 hodin na ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská 26.

Pozvánka a program projektového dne ke stažení zde.

19.12.2012  Vánoce se sobem Rudolphem
Zobrazit obrázek
Vánoce jsou spojeny se spoustou tradic, příběhů a pohádek. K těm nejznámějším, které si připomínají děti ve Spojených státech amerických, patří bezesporu ten o Rudolfovi – sobu s červeným nosem.
  Více ...

17.12.2012  DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ A SPORTOVNÍ AKTIVITY PRO BUDOUCÍ PRVŇÁČKY
Zobrazit obrázek
Ve čtvrtek 13. 12. se konal na ZŠ Dvorská „Den otevřených dveří“. Pro budoucí prvňáčky byla připravena prohlídka školy, odborných učeben, družiny, ukázka výuky v prvních třídách, práce s interaktivní tabulí, … Součástí tohoto dne byly i připravené pohybové aktivity v tělocvičně, kde se předškoláčci, s pomocí našich studentů, aktivně zapojili do soutežních klání a mnohdy i nelehkých sportovních úkolů.
  Více ...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 
40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 
59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 
78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 
97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 
116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 |