Vítejte

30.04.2014  Čarodějná škola - 3.A
Zobrazit obrázek
30. dubna se naše třída proměnila na čarodějnou. Také žáci se v tento den proměnili na malé čarodějnice a malé čaroděje. Zahájili jsme čarodějnými počty, následovala čarodějná čeština, povídali jsme si o tradici pálení čarodějnic, jak se před čarodějnicemi lidé dříve bránili, vymýšleli jsme vlastní zaklínadla a kouzelné lektvary. Nakonec si každý svoji čarodějnici nebo čaroděje nakreslil. Za splněné úkoly všichni získali absolventský list.

Mgr. Petra Peterková
  Více ...

29.04.2014  Atletické soustředění 2014
Zobrazit obrázek
Na tradičním místě, v Ústí nad Orlicí, a v tradičním čase se konalo letošní jarní atletické soustředění. Na naše svěřence čekal několikafázový trénink, který začínal v devět hodin ráno a končil před druhou večeří. Jako vždy nás čekaly kvalitní tréninkové podmínky, podvečerní výklusy, wellnes, atletické závody, hry v přírodě, …
  Více ...

27.04.2014  Třeťáci v Moravském zemském muzeu v Brně
Zobrazit obrázek
Žáci 3.A, B navštívili stálou expozici Pravěk Moravy v Dietrichsteinském paláci. Lektorovaný výklad a archeologické nálezy z jednotlivých období jim přiblížily život na Moravě od starší doby kamenné až po stěhování národů. Ve škole si pak nakreslili obrázky a z keramické hlíny vymodelovali nástroje a nádoby, které lidé v pravěku používali.

Mgr. Petra Fojtíková
Mgr. Petra Peterková
  Více ...

27.04.2014  Úklid Moravského krasu 2014
Zobrazit obrázek
V sobotu 26. 4. 2014 se v 8:00 hod sešli na horním parkovišti u přehrady Palava dobrovolníci ze 4. ročníků, aby pomohli naší planetě. Vyzbrojeni pracovními rukavicemi a igelitovými taškami vyrazili směr Obůrka. Po cestě sbírali vše, co nepatří do přírody. Na Obůrce bylo sbírání odpadu ukončeno, proběhla zastávka na svačinu a dále se pokračovalo k Punkevní jeskyni. Žáci se za odměnu svezli lanovkou, prohlédli si Punkevní jeskyni, projeli se vláčkem a u chaty jeskyňářů si opekli a snědli špekáček. V 15:30 hod odjížděl od Skalního mlýna autobus, který zavezl unavené čtvrťáky zpět do Blanska.
  Více ...

25.04.2014  Prvňáčci v knihovně
Zobrazit obrázek
Prvňáčci navštívili poprvé Městskou knihovnu v Blansku. Pracovnice knihovny pro ně připravila zábavný program o pohádkách. Děti si vyzkoušely zahrát pohádku O červené Karkulce, poznávaly rekvizity z různých pohádek, vyslechly si popletenou pohádku a na závěr si mohly prohlédnout prostředí knihovny a seznámit se s možností zapůjčení knížek.

Mgr. Eva Gregorová
  Více ...

24.04.2014  I. a II. místo v okresním kole dopravní soutěže mladých cyklistů
Zobrazit obrázek
Jiří Kalvoda nejlepším jednotlivcem v kategorii mladších. Postup do krajského kola.

To jsou radostné výsledky, které jsme získali po náročné přípravě ve čtyřech disciplínách. Soutěžící museli zvládnout test z pravidel silničního provozu, I. pomoc, obávanou jízdu zručnosti a jízdu podle pravidel silničního provozu na dětském dopravním hřišti a to pod bedlivým dohledem policistů. Všem soutěžícím blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
  Více ...

23.04.2014  Sběr papíru
Zobrazit obrázek
Sběr papíru se na naší škole uskuteční od 23. 4. do 7. 5. 2014.

Sběr můžete odevzdávat na školním dvoře (u buňky) vždy ráno od 7:40 do 8:00 hod. panu školníkovi.

Mgr. Petra Přibilíková

23.04.2014  Návštěva Galerie 5.A
Zobrazit obrázek
V pátek 11. dubna 2014 navštívila velikonoční výstavu v Galerii města Blanska naše třída 5.A . Viděli jsme spoustu krásných kraslic a dalších velikonočních dekorací včetně nádherně zdobených perníčků. Tento den byla na výstavě přítomna paní Krajíčková, která nám vysvětlila a ukázala, jak zdobí kraslice pomocí háčkovaní.

Mgr. Pavla Ševčíková
  Více ...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 
40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 
59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 
78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 
97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 
116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 
135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 |