Vítejte

02.09.2013  Nové vybavení kovo a dřevo dílen
Zobrazit obrázek


Dnem 2.9. 2013 byl zahájen nový školní rok 2013/2014 na všech základních školách v celé České republice. Na naší základní škole byl však tento den výjimečný ještě něčím jiným. Žáci školy budou používat od tohoto data nové vybavení dílen kovo a dřevo. K výuce praktických činností jim budou sloužit nové pracovní stoly a moderní didaktická technika. Zručnost, fantazii a technické myšlení žáků prověří stavebnice Merkur s různou technickou náročností jednotlivých dílů stavebnic. Nové vybavení dílen kovo a dřevo bylo pořízeno v rámci projektu Zlaté české ručičky.

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, hlavní manažer projektu
  Více ...

26.08.2013  Informace pro rodiče
Vážení rodiče,

2.9. začátek školního vyučování, žáci budou ve škole do 9,40 hodin, oběd se v tento den žákům vydávat nebude, nově přijatí žáci se mohou přihlásit ke stravování ve školní jídelně u vedoucí školního stravování

3.9. oběd bude žákům vydán, Den CO

4.9. začátek pravidelného vyučování


V Blansku dne 26.8. 2013

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, ředitel školy

28.06.2013  Beseda o vodních dílech Palava I a Palava II
Zobrazit obrázek


Pro účast na besedu se nám podařilo získat odborníka na slovo vzatého, totiž pana Ing. Stanislava Žateckého, jehož hlavní pracovní náplní je specializovaná činnost na bezpečnost vodních děl, projektování a povodňovou ochranu.
  Více ...

28.06.2013  Nakládání s odpady, environmentální výchova, ochrana životního prostředí
Zobrazit obrázek


Netradiční námět, zajímavé prostředí, velmi prospěšné a užitečné pro člověka, společnost. Takto by se dala charakterizovat exkurze do Sběrného dvora v Blansku – Horní Lhotě.
  Více ...

27.06.2013  Kunštát - soutěž družstev - vítězně s dvěma poháry
Zobrazit obrázek
6. 6. 2013 se konal v Kunštátě krásný atletický závod pro ZŠ z celého Blanenska. Závod byl zároveň soutěží družstev (2. - 3. třída) a (4. - 5. třída), a stejně tak i soutěží jednotlivců ve vypsaných disciplínách.
  Více ...

24.06.2013  A pak že nerostou…
Zobrazit obrázek


Proč nespojit příjemné s užitečným? Využili jsme pěkného počasí a vyrazili na houby. V prvouce se totiž o nich učíme. Okolí přehrady vybízelo k hledání… A opravdu se zadařilo. S malým úlovkem jsme se vraceli do školy a studovali houby známé i neznámé.

Mgr. Eva Gregorová
  Více ...

20.06.2013  Starobylá řemesla
Zobrazit obrázek


si mohli třeťáci na vlastní kůži vyzkoušet na hradě Veveří. Příprava na výlet probíhala v hodině informatiky. Vyhledávali jsme informace o výletě i o řemeslech, které jsme si mohli vyzkoušet.
Zjistili jsme, kdo je to mečíř, pancíř, švec, tkadlena, písmomalíř, kovář, truhlář, parukář, mlynář i šenkýř. Poznatků z výletu jsme využili v nově vytvořeném programu na interaktivní tabuli.

Mgr. Eva Gregorová
  Více ...

19.06.2013  Ruční papírnu ve Velkých Losinách
Zobrazit obrázek


navštívili dnes, 19. 6., pod hlavičkou projektu EU Zlaté české ručičky, naši páťáci. Seznámili se nejen s historií této unikátní manufaktury založené na konci 16. století, starými, dodnes fungujícími stroji, ale i s procesem výroby ručního papíru.
  Více ...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 
40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 
59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 
78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 
97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 
116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 |